Taxonomy term
  • Saturday, April 13, 2013
    09:02
    "การผลิตวัคซีนเชื้อตายมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยเชื้อเป็น  พอตอนท้ายจึงทำให้เชื้อมันเชื่องและตาย เพื่อจะได้ไม่มีพิษมีภัย  ดังนั้นเรื่องเชื้อเป็นเชื้อตายมันเป็นเรื่องที่มีมาแต่แรกแล้ว"
    2013-04-13, 09:02

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
12 ชั่วโมง 13 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
12 ชั่วโมง 13 นาที ago
กลับด้านบน