Taxonomy term
 • Friday, December 23, 2016
  10:50
  “หมอโสภณ” คลอดเกณฑ์การใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง แก้ปัญหากองทุนฯ ไม่กล้าเบิกจ่าย ระบุชัด สร้างบุคลากรกรมอนามัยรับผิดชอบ จัดทำ Care Plan งบประมาณ สปสช. ส่วนกองทุนมีหน้าที่อนุมัติตามโครงการและใช้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น
  2016-12-23, 10:50
 • Thursday, December 22, 2016
  14:46
  นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าเสือโก้ก ฉายภาพอุปสรรคการขับเคลื่อนนโยบายดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระบุทุกอย่างดีหมดยกเว้นปัญหาเดียวคือไม่มีความชัดเจนเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย ส่งผลให้กองทุนสุขภาพทุกตำบลทั่วประเทศติดขัด ชี้ท้องถิ่น-กรรมการกองทุน ต้องกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เสนอให้ สธ.ทำเอ็มโอยูร่วมกับ มท.เพื่อคลอดเกณฑ์ที่ชัดเจน
  2016-12-22, 14:46
 • Thursday, December 15, 2016
  17:03
  สปสช.เขต 4 สระบุรี สร้างความเข้าใจหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตที่เข้าร่วมโครงการระบบเบิกจ่ายตรง 51 แห่ง มี รพ.สต.และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  นำร่อง สานนโยบาย Primary care cluster ของกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ทั่วถึง เน้นให้ผู้สิทธิได้รับบริการใกล้บ้าน ในหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสะดวก ลดปัญหาการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน อปท. อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของ อปท.ขนาดเล็กที่มีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลน้อย ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
  2016-12-15, 17:03
 • Tuesday, November 29, 2016
  12:38
  “หมอมงคล” ซัด กรมบัญชีกลางบริหารผิดพลาด-ไร้การตรวจสอบ ต้นเหตุงบค่ารักษาพยาบาลข้าราชการพุ่งสูง ค้านโยก 7 หมื่นล้านให้บริษัทประกันภัยเอกชนดูแล ชี้ไม่แก้ปัญหา ลิดรอนสิทธิข้าราชการ แนวโน้มเบิกจ่ายยาก กระทบ รพ.รัฐ เสนอ สปสช.บริหารคล้ายคลึงกองทุน อปท.
  2016-11-29, 12:38
 • Wednesday, November 23, 2016
  14:23
  รองเลขาฯ สพฉ. แนะ ผนึกโรงพยาบาลเอกชนดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน หนุน อปท.ตั้งหน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อประชาชนในพื้นที่ 
  2016-11-23, 14:23
 • Thursday, October 27, 2016
  15:42
  งานวิจัย สวรส. ระบุ “บทเรียนกระจายอำนาจ 15 ปี ท้องถิ่นทำงานส่งเสริมป้องกันได้ดี ขณะที่ข้อจำกัดการรักษาพยาบาลและส่วนร่วมจากนโยบายยังมีอยู่ พร้อมชี้ภารกิจส่งเสริมสุขภาพเหมาะกับท้องถิ่นมีโอกาสสำเร็จ ทั้งนี้ เสนอส่งมอบงานวิจัยต่อคณะกรรมการปฏิรูปสาธารณสุขฯ ใช้แก้ปัญหาสุขภาพพื้นที่ 
  2016-10-27, 15:42
 • Wednesday, July 13, 2016
  17:18
  นายก อบต.ดอนหญ้านางชี้ ประกาศ กกถ. ไม่ได้ตัดช่องอุดหนุนบริการสาธารณะด้านการศึกษา-สาธารณสุข แต่ต้องไม่เกินเพดานที่กฎหมายกำหนด
  2016-07-13, 17:18
 • Wednesday, June 22, 2016
  14:27
  สปสช.จับมือ อปท.กองทุนสุขภาพตำบล ทำโครงการบริการอนามัยโรงเรียนรูปแบบใหม่ หลังผลวิจัยพบงานอนามัยโรงเรียนมีปัญหา กระทบพัฒนาการเด็กไทย ทดลองนำร่องในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดท้องถิ่นใน 3 ปี อปท.มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน จัดทำคู่มือบริการอนามัยโรงเรียน อบรมครูประจำชั้นให้เป็นครูอนามัยโดยทีมแพทย์จาก รพ.รามาธิบดี ตั้งเป้างานอนามัยโรงเรียนมีมาตรฐาน นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพตามวัยอย่างมีมาตรฐาน
  2016-06-22, 14:27
 • Saturday, May 21, 2016
  15:41
  สปสช.ออกระเบียบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ให้กองทุนสุขภาพตำบลแต่ละ อบต./เทศบาล จัดรถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังได้ หลังพบปัญหาเข้าถึงบริการต่ำ เหตุมีอุปสรรคเดินทางไป รพ.ลำบาก ไม่มีรถส่วนตัว รถสาธารณะขาดแคลน ด้านธนาคารโลกหนุนขยายบทบาทให้ อปท.ทั้ง อบต.-เทศบาล มีภารกิจส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมยกต้นแบบกาฬสินธุ์ที่ อบต.และเทศบาลมีบริการจัดรถรับส่งผู้ป่วยผ่านกลไกกองทุนสุขภาพตำบล
  2016-05-21, 15:41
 • Wednesday, May 04, 2016
  20:39
  สปสช.และเครือข่ายหลักประกันสุขภาพรับคำท้าวิ่ง เดิน วีลแซร์ “โบกี้ 99 รถไฟสายสุขภาพ” ผู้ร่วมขบวนร่วม 3 พันคน รณรงค์สร้างกระแสตื่นตัวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมส่งคำท้า มท. อปท. และเทศบาลทั่วประเทศ ภาคีสำคัญรุกสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร่วมขยายขบวนรถไฟสายสุขภาพ ดึงชาวบ้านร่วมใส่ใจออกกำลังกายต่อเนื่อง 
  2016-05-04, 20:39

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
9 ชั่วโมง 2 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
9 ชั่วโมง 2 นาที ago
กลับด้านบน