Taxonomy term
 • Friday, September 18, 2015
  15:14
  เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคัดเลือกกรรมการตามตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการคัดเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมี นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผช.ผอ.สปสช.เขต ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ผลการคัดเลือกผู้แทนทั้ง 2 กลุ่มได้แก่ นายสมนึก ธนเดชากุล
  2015-09-18, 15:14
 • Monday, September 14, 2015
  17:18
  “หมอปิยะสกล” เผย มติบอร์ด สปสช.อนุมัติแนวทางบริหารงบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในปี 59 ระบุเป็นปีแรกที่เริ่มเปิดงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ครม.ให้งบ 600 ล้านบาท ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1 แสนราย ก่อนขยายให้ครบ 1 ล้านรายในปี 61 ใช้กลไก เทศบาล/อบต. กองทุนสุขภาพตำบล เป็นฐานพร้อมการสนับสนุนของ รพ.สต./รพช.ดูแลสิทธิประโยชน์การแพทย์ เกิดเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน และความร่วมมือจาก อปท.เพื่อดูแลบริการด้านสังคม มอบ สปสช.ประสาน กรมบัญชีกลาง สปส. ก่อนเสนอ ครม.เพื่อขยายให้ครบทุกสิทธิ
  2015-09-14, 17:18
 • Sunday, September 13, 2015
  11:44
  ย้อนเวลากลับไปเกือบ 10 ปี ที่มีความพยายามในการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขโดยการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่ อปท.เกิดขึ้นในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ทดลองเตรียมการถ่ายโอนสถานีอนามัย 35 แห่งให้แก่ อปท.ในปี 2550 สามารถถ่ายโอนสถานีอนามัยได้ 22 แห่ง และต่อมาปี 2551 ถ่ายโอนสถานีอนามัยได้เพิ่มอีก 6 แห่ง รวมเป็น 28 แห่ง ไม่ครบตามจำนวนสถานีอนามัยที่ตั้งไว้ 35 แห่ง เนื่องจาก อปท.ที่รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยต้องผ่านการประเมินความพร้อมตามแนวทางในการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข 
  2015-09-13, 11:44
 • Tuesday, July 07, 2015
  15:54
  แต่เดิม รพ.สต.เคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพไทยในลักษณะทางเลือกที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลอำเภอ ต่อมามีการปรับปรุงการให้บริการ ทำให้ประชาชนในชุมชนเริ่มมาใช้บริการ รพ.สต.มากขึ้น เพราะมีความคุ้นเคยและใกล้ชิดมากกว่าโรงพยาบาลอำเภอ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา รพ.สต.ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมด้านบุคลากร จะทำให้ รพ.สต.เป็นหลักของการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ซึ่งช่วยลดภาระโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลศูนย์ได้อย่างมาก
  2015-07-07, 15:54
 • Tuesday, May 12, 2015
  12:36
  รมว.สธ.เผยความคืบหน้า “กองทุนรักษาพยาบาล อปท.” หลังบอร์ด สปสช.รับมอบกรมการปกครอง อปท. บริหารต่อเนื่องปีที่ 2 ช่วยข้าราชการและพนักงาน อปท.พร้อมครอบครัวกว่า 7 แสนคนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง ขณะที่ปัญหาร้องเรียนจากการรับบริการลดลงต่อเนื่อง พร้อมชวน ขรก.และพนักงาน อปท. ลงทะเบียนสิทธิเบิกจ่ายตรงเพิ่ม ลดปัญหาเบิกจ่ายด้วยใบเสร็จ แถมเข้าถึงการรักษาเพิ่ม
  2015-05-12, 12:36
 • Monday, April 20, 2015
  17:21
  สปสช.เขต 4 สระบุรีจัดเวทีทบทวนความรู้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล อปท. โดยเน้นให้บุคลากร และผู้มีสิทธิสวัสดิการฯ อปท. ลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรง เพื่อลดภาระการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงทางสุขภาพแก่ผู้ปฎิบัติงานใน อปท.
  2015-04-20, 17:21
 • Tuesday, March 31, 2015
  17:29
  “นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม” หนุนโพลสำรวจ ปชช.พึงพอใจ “โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค” สูงสุด เหตุช่วยคนไทย 48 ล้านคนมีหลักประกันสุขภาพ เข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง พร้อมแนะรัฐบาลเพิ่มงบประมาณ ยกคุณภาพรักษา เหตุเป็นโครงการประชาชนรับประโยชน์โดยตรง แถมช่วยหน่วยบริการลดภาวะกดดันบริการภายใต้ทรัพยากรจำกัด ด้าน “นายกสมาคมพนักงานเทศบาลฯ” ชี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน พร้อมระบุเหตุ กรมการปกครอง - อปท.มอบ สปสช.บริหารกองทุนรักษาพยาบาล อปท. เพราะบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพ
  2015-03-31, 17:29
 • Tuesday, February 24, 2015
  19:07
  เครือข่ายหมออนามัยเตรียมยื่นข้อเสนอปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิให้ สปช. 25 ก.พ.นี้ เน้นเพิ่มสัดส่วนงบ "สร้างนำซ่อม" พร้อมยืนยันจุดยืนไม่ต้องการโอนย้ายไปสังกัด อปท. เสนอจัดงบพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบรายหัวในพื้นที่ชายแดน และ 3 จว.ชายแดนใต้ เสนอตั้งกรมปฐมภูมิ
  2015-02-24, 19:07
 • Tuesday, February 24, 2015
  11:37
  สปสช.แก้ปัญหา “โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ร่วม อปท. ตั้ง “คณะทำงานฯ” ประสาน อปท. สร้างความตระหนัก ปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยงเกิดโรค เผยแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 1.4 หมื่นรายต่อปี ภาคอีสานพบมากที่สุด ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยทั้งหมด    
  2015-02-24, 11:37
 • Monday, February 23, 2015
  19:28
  เว็บไซต์ASTVผู้จัดการออนไลน์ : สมาคมหมออนามัย - ชมรมสาธารณสุขฯ เร่งถกด่วน 24 ก.พ. หลัง สนช.- สปช. เตรียมผลักดันย้าย รพ.สต. ไปสังกัดท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หวังตั้งทีมเข้าหารือ ยันไม่ได้รวมตัวมาให้กำลังใจปลัด สธ. หากให้จะให้กำลังใจทั้ง รมว.สธ. และ ปลัด สธ.
  2015-02-23, 19:28

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
12 ชั่วโมง 52 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
12 ชั่วโมง 52 นาที ago
กลับด้านบน