Taxonomy term
 • Saturday, August 20, 2016
  22:37
  สบส.เปิดหลักสูตรอบรม อสม.เป็นนักบริหารมืออาชีพรุ่นแรก 35 คน เป็นผู้นำองค์กร อสม.และเป็นต้นแบบบุคคลสุขภาพดี หุ่นสมาร์ท จุดประกายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ลดป่วย ลดโรคยกหมู่บ้าน/ชุมชน ลดความแออัดคนป่วยในโรงพยาบาล    
  2016-08-20, 22:37
 • Saturday, August 20, 2016
  20:07
  “ทำอย่างไรให้พี่น้องในชุมชนได้อยู่ดี มีสุข สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรค” จากแรงบันดาลใจของ นางชนานันท์ สังข์ทอง จึงทำให้ชนานันท์ ผันตัวเองมีทำงานจิตอาสาเป็น อสม.บ้านทุ่งหวัง มาเป็นเวลาถึง 8 ปีมาแล้ว ในวัย 47 ปีของชนานันท์กับการทำงานเป็น อสม.ในช่วงเวลา 8 ปี อาจจะน้อยกว่าท่านอื่นๆ ที่ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติในปีนี้ก็ตาม แต่การทำงานที่ทุ่มเทเพื่อชุมชนเป็นผลงานที่การันตีได้ว่า ชนานันท์ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และในปี 2559 ก็ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ ในสาขาจัดการสุขภาพชุมชน
  2016-08-20, 20:07
 • Monday, August 15, 2016
  21:55
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคระบบด้านบริการสุขภาพ รับการขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 ติด “QR Code” ใบอนุญาตโรงพยาบาล/คลินิก - หมอ ให้ประชาชนตรวจสอบจริงหรือปลอมได้ทันที พร้อมตั้งวอร์รูม ระดมผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาเข้ากลั่นกรองปัญหาร้องเรียน ไกล่เกลี่ยเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายสมเหตุสมผล ใช้ไลน์ส่งข้อมูลความรู้สุขภาพของแท้ ถึงตัวประชาชนทุกคน ทุกหมู่บ้านสู้ภัยจากโซเซียลมีเดีย พร้อมเปิดระบบในเดือนตุลาคม 2559 นี้ แน่นอน     
  2016-08-15, 21:55
 • Thursday, August 11, 2016
  20:22
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนในรอบ 6 เดือน ก้าวหน้า รับรองมาตรฐานระบบบริการ รพ.สังกัด สธ. 613 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาบริการสุขศาลาพระราชทานดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร 17 แห่งและสร้างตำบลจัดการสุขภาพ กว่า 7,000 ตำบล ดึงการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ เริ่มเห็นสัญญาณที่ดี มั่นใจเป็นความหวังสลายปัญหาสุขภาพสำเร็จ    
  2016-08-11, 20:22
 • Monday, August 08, 2016
  14:53
  สธ.นำสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เข้ารับการอบรมเป็น “อาสาสมัครประจำครอบครัว” เรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพคนในครอบครัว ตั้งเป้าผลิต 4 ล้านคนทั่วไทย สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพที่ยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ รุ่นแรกอบรมสำเร็จแล้วที่ จ.กำแพงเพชร 116 คน
  2016-08-08, 14:53
 • Friday, August 05, 2016
  12:32
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานอบรม อสม.ต่างด้าว 4 สัญชาติ และจัดทำคู่มือ 5 ภาษาคือ ไทย กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม ลงแอพพลิเคชั่นใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ลดช่องว่าง เพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารรู้เท่ากันทุกพื้นที่ รู้สิทธิการรักษา การป้องกันโรค กฎหมาย พื้นฐานสังคมไทย พร้อมเร่งศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมการดูแลสุขภาพของต่างด้าวใน 13 พื้นที่ทั่วไทย เพื่อพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมที่สุด  
  2016-08-05, 12:32
 • Sunday, July 17, 2016
  12:29
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยคนไทยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น ล่าสุดในปี 2557 จำนวน 25,114 ราย เฉลี่ยตายทุก 20 นาที เหตุเพราะขาดความรู้ คิดว่าอาการจะดีขึ้นเอง จึงนำส่งโรงพยาบาลช้ากว่าที่กำหนด 3 ชั่วโมง เร่งแก้ไข โดยหนุนให้ อสม.ใช้ไลน์ ส่งภาพสติ๊กเกอร์การตรวจหาอาการเตือนของโรคที่ใบหน้า - แขนขาและคำพูดด้วยตัวเอง รู้โรคเร็ว – ส่งรักษาได้เร็ว ทักทายกันทุกเช้าหรือสัปดาห์ละครั้ง เริ่มดำเนินการแล้วในกลุ่มอสม.ที่จ.สมุทรสาคร จะประเมินผลเดือนก.ค.นี้  
  2016-07-17, 12:29
 • Wednesday, July 06, 2016
  21:34
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ อสม. ใน 2,755 หมู่บ้านใน 10 จังหวัดที่พบโรคมาลาเรียชุกชุม อาทิ ตาก กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันป่วยโรคนี้ในชุมชนให้ไทยเป็นพื้นที่ปลอดโรคภายในปี 2567 เน้นการสร้างความเข้าใจประชาชนให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ชุบน้ำยามุ้งนอนกันยุง แนะนำคนป่วยที่มีอาการพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้การตรวจรักษา ห้ามซื้อยากินเอง และคอยติดตามให้ผู้ป่วยกินยาครบสูตร พร้อมทั้งเร่งแก้ไขความเชื่อผิดๆว่า การดื่มเหล้าครั้งละมากๆ เป็นประจำ จะสามารถป้องกันโรคนี้ได้ ชี้นอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังเสี่ยงป่วยง่าย เพิ่มโอกาสถูกยุงกัดมากขึ้นจากฤทธิ์มึนเมา และเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นด้วยเช่นตับแข็งเป็นต้น 
  2016-07-06, 21:34
 • Thursday, June 30, 2016
  22:18
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สนับสนุนภาคประชาชนจัดตั้ง “ศูนย์พิทักษ์สิทธิสุขภาพภาคประชาชน”ระดับจังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ ให้ อสม.ทำหน้าที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิทธิด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสุขภาพขั้นพื้นฐาน ให้ประชาชนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อ โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง สามารถตัดสินใจเลือกรับบริการที่ถูกต้อง ปลอดภัย ดำเนินการจัดตั้งแล้ว 62 จังหวัด
  2016-06-30, 22:18
 • Wednesday, June 08, 2016
  15:17
  สธ.ร่วมกับ สสส.และเครือข่าย จัดโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี 2559 และ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา  ในปี 2560 และ 91 พรรษา ในปี 2561 ตั้งเป้าปีแรก 560,000 คน เลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2016-06-08, 15:17

ความคิดเห็นล่าสุด

StevAgepay
12 ชั่วโมง 41 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

StevAgepay
12 ชั่วโมง 41 นาที ago
กลับด้านบน