Taxonomy term
 • Saturday, March 19, 2016
  11:34
  กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล อสม.ดีเด่น ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2559 พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วัน อสม.แห่งชาติ “สานพลัง อสม.ทั่วไทย ลดการบาดเจ็บทางถนน สร้างชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีทุกกลุ่มวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ”
  2016-03-19, 11:34
 • Wednesday, March 16, 2016
  21:32
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน จากผลงานในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ใช้ความสามารถการสื่อสาร 6 ภาษา คนแรกของประเทศ สร้างระบบการป้องกันผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยใช้ถุงยางอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ความรู้ต่างด้าวทุกกลุ่ม เป็นที่ปรึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีแบบตัวต่อตัว เข้าถึงยาต่อเนื่อง และดูแลกลุ่มเด็กกำพร้ามีที่พึ่งพิง จัดล่ามภาษาถิ่น 4 ภาษา เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยกับต่างด้าว โดยจะเข้ารับรางวัลเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ วันที่ 18 มีนาคม 2559 นี้ 
  2016-03-16, 21:32
 • Thursday, March 03, 2016
  18:47
  ปลัด สธ.กำชับบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ กว่า 3 แสนคนและ อสม.อีก 1,000,500 คน ศึกษา “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี 2559” ระบุเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งให้เตรียมพร้อมร่วมลงประชามติในเดือนสิงหาคม 2559 นี้
  2016-03-03, 18:47
 • Sunday, February 21, 2016
  12:23
  กระทรวงสาธารณสุข โชว์ต้นแบบโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 67 แห่ง โรงเรียน อสม. 50 แห่ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ครบทุกอำเภอ เป็นเครือข่ายช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้จัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าขยาย ให้ครบทุกตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ และจะขยายให้ครบทุกตำบลในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ
  2016-02-21, 12:23
 • Sunday, February 21, 2016
  11:58
  ความคืบหน้าข้อเท็จจริงกรณี อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เสียชีวิตที่ร้อยเอ็ด ไม่พบการขอรับทุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
  2016-02-21, 11:58
 • Saturday, February 13, 2016
  18:01
  เป็นเวลากว่า17 ปีมาแล้วที่ นางศิริพรรณ ภัทรศิริกุล อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ผู้ที่ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประเภทประชาชน ประจำปี 2558 ที่ทำงานด้านแม่และเด็ก รณรงค์ให้คนในพื้นที่หันกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ศิริพรรณเล่าว่า ก่อนหน้าที่จะมาเป็น อสม.นั้น เดิมมีอาชีพเป็นครู  เมื่อตอนที่ตั้งครรภ์นั้น มีความตั้งใจและเตรียมพร้อมที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นเมื่อคลอดจึงได้ลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกตามที่ตั้งใจไว้ และในปี 2542 เพื่อนๆ ได้ชวนมาทำงานจิตอาสา ด้วยการเป็น อสม.ซึ่งในยุคนั้น อสม.ยังไม่มีเงินเดือนเหมือนทุกวันนี้
  2016-02-13, 18:01
 • Tuesday, February 09, 2016
  17:18
  กระทรวงสาธารณสุข จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง กว่า 1 แสนคนใน 1,092 ตำบลเป้าหมายทั่วประเทศ เฉพาะ 14 จังหวัดภาคใต้ มีพื้นที่เป้าหมาย 190 ตำบล เร่งอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ไม่ต่ำกว่า 1,750 คน เน้นการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพ จากหน่วยงานปฐมภูมิอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้กลับมาพึ่งตนเองได้
  2016-02-09, 17:18
 • Monday, February 08, 2016
  15:01
  การดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะยาว เป็นนโยบายแห่งชาติ ถือว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของประเทศแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและรัฐ รัฐได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น มีนโยบายส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ โดยการลดหย่อนภาษี ทางกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.เห็นความสำคัญโดยได้กระจายงบประมาณลงสู่ท้องถิ่น ให้บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเรื้อรัง และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุ ทั้งยังมีเครือข่าย อาสาสมัคร จิตอาสา ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยระยะยาว
  2016-02-08, 15:01
 • Sunday, January 17, 2016
  18:12
  อสม.อุตรดิตถ์ ทวงถามค่าตอบแทนเดือนละ 600 บาท แจงยังไม่ได้รับตั้งแต่ ต.ค.58 แม้เป็นเงินไม่มาก แต่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือเพื่อทำงาน ด้านโฆษก สบส.ระบุ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่าจัดสรรงบให้แล้ว คาดสามารถเบิกจ่ายได้เร็วๆ นี้
  2016-01-17, 18:12
 • Friday, December 04, 2015
  14:32
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อบรม อสม. 300,000 คน เป็นนักจัดการสุขภาพคนพิการทุกชุมชนทั่วไทยอย่างมืออาชีพ ค้นหาและส่งต่อหน่วยงานขึ้นทะเบียนเพื่อให้ได้รับสิทธิการช่วยเหลือดูแลตามกฎหมายครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ ผลสำรวจล่าสุดไทยมีคนพิการ 1 ล้าน 5 แสนคน กว่า 3 แสนคนใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างยากลำบาก และอีกเกือบ 1 หมื่นคน ไม่มีคนดูแล
  2015-12-04, 14:32

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
13 ชั่วโมง 45 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 49 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
13 ชั่วโมง 45 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 49 นาที ago
กลับด้านบน