Taxonomy term
 • Tuesday, October 27, 2015
  14:14
  สำหรับงานด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ถือเป็นกลไกสำคัญในการติดตามข้อมูลภาวะสุขภาพในระดับชุมชน ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “อสม.ออนไลน์” ขึ้นมา เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร และการไหลเวียนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อสม.รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2015-10-27, 14:14
 • Monday, September 07, 2015
  15:56
  กระทรวงสาธารณสุข ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีมหมอครอบครัวประมาณ 70,000 ทีม และอสม. กว่า 1 ล้านคน ค้นหาและรับรองสิทธิ์หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์โครงการอุดหนุนเงิน 400 บาท และบริการฝากครรภ์ จัดทีมลงเยี่ยมหลังคลอดที่บ้าน หนุนให้เด็กกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และกินต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น 
  2015-09-07, 15:56
 • Tuesday, August 11, 2015
  15:40
  เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : อสม.ปลื้มหมอครอบครัว ชี้เป็นการสร้างระบบสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมหนุน นพ.รัชตะ นพ.สมศักดิ์ ทำงานต่อ
  2015-08-11, 15:40
 • Thursday, August 06, 2015
  12:04
  “หมอประเวศ” ปาฐกถาพิเศษ ชี้ “หมอครอบครัว” หัวใจสำคัญระบบสุขภาพประเทศไทย เน้นดูแลตนเอง ครอบครัว และดูแลชุมชน ลดภาวะเจ็บป่วยและช่วยเข้าถึงการรักษา เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์ดุจญาติและครอบครัว พร้อมแนะการดำเนินงานสุขภาพต้องยึดประชาชนเป็นหลัก มองความจริง ไม่ยึดมั่นจำกัดบริการเฉพาะแค่สถาบันหรือวิชาชีพ ไม่ควรถือลัทธิวิชาชีพ แม้ไม่ใช่แพทย์ แต่พยาบาล หมออนามัย พนักงานผดุงครรภ์ ก็ทำหน้าที่รักษาได้ ยกตัวอย่างทหารเสนารักษ์ ที่กองทัพผลิตเป็นผู้ช่วยแพทย์ เมื่อหมดประจำการก็ช่วยดูแลประชาชนได้
  2015-08-06, 12:04
 • Friday, July 17, 2015
  10:06
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 13,459 คน เป็นรายเดือนๆ ละ 8,075,400 บาท
  2015-07-17, 10:06
 • Tuesday, June 23, 2015
  19:07
  ผู้ตรวจราชการ สธ. ให้กำลังใจครอบครัวเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแกน้อย อ.เชียงดาว ที่เสียชีวิตพร้อมจัดทีม รพ.เชียงดาว ช่วยดูแลประชาชน 
  2015-06-23, 19:07
 • Saturday, June 13, 2015
  15:55
  “นพ.สมศักดิ์” เผยทั่วประเทศมีทีมหมอครอบครัวกว่า 6 หมื่นทีม ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล มี รพ.สต.เป็นหลักในพื้นที่ ระยะแรกเน้นดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการติดบ้าน ติดเตียง 2 ล้านคนทั่วประเทศ ก่อนจะขยายครอบคลุมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ
  2015-06-13, 15:55
 • Saturday, June 06, 2015
  20:53
  กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ส่งเสริมให้อาสาสมัครในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมเป็นปากเสียงในชุมชนหากตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในชุมชนมีสารปนเปื้อนอันตราย เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสร้างเข้มแข็งของคนในชุมชน
  2015-06-06, 20:53
 • Saturday, May 23, 2015
  08:34
  สสจ.นครพนม - อบจ.นครพนม จัดงาน “วัน อสม.แห่งชาติ” 1 พฤษภาคม 2558 บูรณาการกับงานอาหารปลอดภัย ตั้งเป้าพัฒนาร้านอาหารเส้นริมฝั่งโขงเป็น “ถนนอาหารปลอดภัย” อสม.ทั่วจังหวัด กว่า 1,600 คน ร่วมขบวนพาเหรดเดินรณรงค์ จากลานพนมนาคาสู่สวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง “สมชาย วิทย์ดำรงค์” กล่าวชื่นชม อสม.ทำงานเสียสละ
  2015-05-23, 08:34
 • Monday, April 06, 2015
  06:24
  ยูนิเซฟหนุนรัฐเดินหน้าเงินดูแลเด็กเล็ก คุ้มครองสวัสดิการพื้นฐานชีวิตแรกเกิด ชี้เป็นการเริ่มต้นที่ดี แจงเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประสบผลสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน ช่วยสนับสนุนโภชนาการใ การในช่วงขวบปีแรก ด้าน ‘สายสุรี’ เผยเพื่อให้กลุ่มคนจนที่สุดเข้าถึงสิทธิ จะให้อสม.สำรวจกลุ่มเป้าหมายและติดตามว่านำเงินไปใช้ประโยชน์ต่อเด็กจริง
  2015-04-06, 06:24

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 วัน 1 ชั่วโมง ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 วัน 12 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 วัน 1 ชั่วโมง ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 วัน 12 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน