Taxonomy term
 • Tuesday, February 09, 2016
  17:18
  กระทรวงสาธารณสุข จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง กว่า 1 แสนคนใน 1,092 ตำบลเป้าหมายทั่วประเทศ เฉพาะ 14 จังหวัดภาคใต้ มีพื้นที่เป้าหมาย 190 ตำบล เร่งอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ไม่ต่ำกว่า 1,750 คน เน้นการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพ จากหน่วยงานปฐมภูมิอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้กลับมาพึ่งตนเองได้
  2016-02-09, 17:18
 • Monday, February 08, 2016
  15:01
  การดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะยาว เป็นนโยบายแห่งชาติ ถือว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของประเทศแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและรัฐ รัฐได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น มีนโยบายส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ โดยการลดหย่อนภาษี ทางกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.เห็นความสำคัญโดยได้กระจายงบประมาณลงสู่ท้องถิ่น ให้บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเรื้อรัง และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุ ทั้งยังมีเครือข่าย อาสาสมัคร จิตอาสา ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยระยะยาว
  2016-02-08, 15:01
 • Sunday, January 17, 2016
  18:12
  อสม.อุตรดิตถ์ ทวงถามค่าตอบแทนเดือนละ 600 บาท แจงยังไม่ได้รับตั้งแต่ ต.ค.58 แม้เป็นเงินไม่มาก แต่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือเพื่อทำงาน ด้านโฆษก สบส.ระบุ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่าจัดสรรงบให้แล้ว คาดสามารถเบิกจ่ายได้เร็วๆ นี้
  2016-01-17, 18:12
 • Friday, December 04, 2015
  14:32
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อบรม อสม. 300,000 คน เป็นนักจัดการสุขภาพคนพิการทุกชุมชนทั่วไทยอย่างมืออาชีพ ค้นหาและส่งต่อหน่วยงานขึ้นทะเบียนเพื่อให้ได้รับสิทธิการช่วยเหลือดูแลตามกฎหมายครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ ผลสำรวจล่าสุดไทยมีคนพิการ 1 ล้าน 5 แสนคน กว่า 3 แสนคนใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างยากลำบาก และอีกเกือบ 1 หมื่นคน ไม่มีคนดูแล
  2015-12-04, 14:32
 • Tuesday, October 27, 2015
  14:14
  สำหรับงานด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ถือเป็นกลไกสำคัญในการติดตามข้อมูลภาวะสุขภาพในระดับชุมชน ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “อสม.ออนไลน์” ขึ้นมา เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร และการไหลเวียนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อสม.รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2015-10-27, 14:14
 • Monday, September 07, 2015
  15:56
  กระทรวงสาธารณสุข ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีมหมอครอบครัวประมาณ 70,000 ทีม และอสม. กว่า 1 ล้านคน ค้นหาและรับรองสิทธิ์หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์โครงการอุดหนุนเงิน 400 บาท และบริการฝากครรภ์ จัดทีมลงเยี่ยมหลังคลอดที่บ้าน หนุนให้เด็กกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และกินต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น 
  2015-09-07, 15:56
 • Tuesday, August 11, 2015
  15:40
  เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : อสม.ปลื้มหมอครอบครัว ชี้เป็นการสร้างระบบสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมหนุน นพ.รัชตะ นพ.สมศักดิ์ ทำงานต่อ
  2015-08-11, 15:40
 • Thursday, August 06, 2015
  12:04
  “หมอประเวศ” ปาฐกถาพิเศษ ชี้ “หมอครอบครัว” หัวใจสำคัญระบบสุขภาพประเทศไทย เน้นดูแลตนเอง ครอบครัว และดูแลชุมชน ลดภาวะเจ็บป่วยและช่วยเข้าถึงการรักษา เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์ดุจญาติและครอบครัว พร้อมแนะการดำเนินงานสุขภาพต้องยึดประชาชนเป็นหลัก มองความจริง ไม่ยึดมั่นจำกัดบริการเฉพาะแค่สถาบันหรือวิชาชีพ ไม่ควรถือลัทธิวิชาชีพ แม้ไม่ใช่แพทย์ แต่พยาบาล หมออนามัย พนักงานผดุงครรภ์ ก็ทำหน้าที่รักษาได้ ยกตัวอย่างทหารเสนารักษ์ ที่กองทัพผลิตเป็นผู้ช่วยแพทย์ เมื่อหมดประจำการก็ช่วยดูแลประชาชนได้
  2015-08-06, 12:04
 • Friday, July 17, 2015
  10:06
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 13,459 คน เป็นรายเดือนๆ ละ 8,075,400 บาท
  2015-07-17, 10:06
 • Tuesday, June 23, 2015
  19:07
  ผู้ตรวจราชการ สธ. ให้กำลังใจครอบครัวเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแกน้อย อ.เชียงดาว ที่เสียชีวิตพร้อมจัดทีม รพ.เชียงดาว ช่วยดูแลประชาชน 
  2015-06-23, 19:07

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน