Taxonomy term
 • Saturday, June 13, 2015
  15:55
  “นพ.สมศักดิ์” เผยทั่วประเทศมีทีมหมอครอบครัวกว่า 6 หมื่นทีม ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล มี รพ.สต.เป็นหลักในพื้นที่ ระยะแรกเน้นดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการติดบ้าน ติดเตียง 2 ล้านคนทั่วประเทศ ก่อนจะขยายครอบคลุมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ
  2015-06-13, 15:55
 • Saturday, June 06, 2015
  20:53
  กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ส่งเสริมให้อาสาสมัครในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมเป็นปากเสียงในชุมชนหากตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในชุมชนมีสารปนเปื้อนอันตราย เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสร้างเข้มแข็งของคนในชุมชน
  2015-06-06, 20:53
 • Saturday, May 23, 2015
  08:34
  สสจ.นครพนม - อบจ.นครพนม จัดงาน “วัน อสม.แห่งชาติ” 1 พฤษภาคม 2558 บูรณาการกับงานอาหารปลอดภัย ตั้งเป้าพัฒนาร้านอาหารเส้นริมฝั่งโขงเป็น “ถนนอาหารปลอดภัย” อสม.ทั่วจังหวัด กว่า 1,600 คน ร่วมขบวนพาเหรดเดินรณรงค์ จากลานพนมนาคาสู่สวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง “สมชาย วิทย์ดำรงค์” กล่าวชื่นชม อสม.ทำงานเสียสละ
  2015-05-23, 08:34
 • Monday, April 06, 2015
  06:24
  ยูนิเซฟหนุนรัฐเดินหน้าเงินดูแลเด็กเล็ก คุ้มครองสวัสดิการพื้นฐานชีวิตแรกเกิด ชี้เป็นการเริ่มต้นที่ดี แจงเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประสบผลสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน ช่วยสนับสนุนโภชนาการใ การในช่วงขวบปีแรก ด้าน ‘สายสุรี’ เผยเพื่อให้กลุ่มคนจนที่สุดเข้าถึงสิทธิ จะให้อสม.สำรวจกลุ่มเป้าหมายและติดตามว่านำเงินไปใช้ประโยชน์ต่อเด็กจริง
  2015-04-06, 06:24
 • Sunday, March 22, 2015
  20:19
  กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีเชิดชูเกียรติอสม.ทั่วประเทศอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ในปีนี้ประกาศขยับสถานะอสม.กว่า 1 ล้านคน ทั่วประเทศ เป็นนักจัดการสุขภาพ ภาคประชาชน  ร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทีมหมอครอบครัว ดูแลสุขภาพประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมทั้งเป็น ไอดอลชุมชน คนหวงชีวิตและหวงสุขภาพดี ขยายผลถึงทุกหลังคาเรือน        
  2015-03-22, 20:19
 • Sunday, February 08, 2015
  15:13
  ชุมชนจะเข้มแข็งได้ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จะต้องอยู่ดี กินดี มีความสุข ชุมชนนั้นถึงจะพัฒนาไปได้ นอกจากนี้การมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งจะส่งผลให้การพัฒนาชุมชนไปในทิศทางที่ดีขึ้น นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานสถาบันการเงินชุมชน และอสม. ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าของรางวัลชัยนาทนเรนทร สาขาผู้นำชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557
  2015-02-08, 15:13
 • Saturday, December 20, 2014
  19:04
  เป็นเวลา 16 ปีมาแล้วที่ ฮาซานียะห์ หะยีเจะอาแว ได้ทำหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่เขตสีแดง มีความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและชุมชนบางกลุ่ม งานที่เธอทำในวันนี้ไม่ใช่แค่งานส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นงานที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้กับคนในพื้นที่ และคนของภาครัฐ โดยไม่กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้น ผลของการทำความดี ส่งผลให้ ฮาซานียะห์ ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557ประเภทประชาชน ด้วยวัย 48 ปี ในทุกๆ รางวัลที่เธอได้รับมักจะสร้างและเป็นกำลังใจให้เธอได้ทำหน้าที่ของอสม. เพื่อคนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายและใจดีขึ้น รวมทั้งความสันติภาพในพื้นที่
  2014-12-20, 19:04
 • Thursday, August 21, 2014
  16:23
  จากรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2557เป็นเครื่องหมายการันตีได้ว่า นางมารีนี อาเดอนาน อสม. อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส หรือที่คนในพื้นที่จะรู้จักกันดีในชื่อของ “เจ๊ะนิง” ผู้ที่อุทิศตนเพื่อยกระดับเรื่องของอนามัยแม่และเด็กของคนในชุมชนให้ดีขึ้นมาโดยตลอด
  2014-08-21, 16:23
 • Thursday, August 21, 2014
  16:10
  โรคมะเร็ง ใครๆ ก็ไม่อยากประสบพบเจอ แต่ในความเป็นจริงคงไม่มีใครที่ไม่มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่ไม่เป็นมะเร็ง ยิ่งสถานการณ์ปัจจุบัน โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรคมะเร็งไม่ได้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของมวลมนุษยชาติ โดยในปีพ.ศ.2555 องค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั่วโลกจำนวน 14 ล้านรายและในจำนวนนี้เสียชีวิตถึง 8.2 ล้านราย
  2014-08-21, 16:10
 • Sunday, July 13, 2014
  22:03
  ในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ปี พ.ศ. 2520 ได้มีมติร่วมกันว่า “การมีสุขภาพดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงได้รับ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” โดยที่ประชุมได้เรียกร้องให้รัฐบาลของทุกประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ และจัดหากลวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้สุขภาพดีถ้วนหน้าในปี 2543 หรือ Health for all by the year 2000
  2014-07-13, 22:03

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน