Taxonomy term
 • Saturday, June 29, 2019
  09:28
  เอไอเอส สธ. ดีอี ชวน รพ.สต.-อสม.ประกวดใช้งานแอป อสม.ออนไลน์ ปี 3 ส่งเสริมการทำงานสาธารณสุขชุมชน นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของประชาชนหนุนระบบสุขภาพยั่งยืน
  2019-06-29, 09:28
 • Tuesday, June 25, 2019
  05:37
  ย่างเข้าฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออกแล้ว อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในปีนี้จะมีการระบาดมากกว่าปีก่อนๆ โดยจากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 26,430 ราย และผู้เสียชีวิต 41 ราย
  2019-06-25, 05:37
 • Sunday, June 23, 2019
  11:20
  รพ.สต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา เล็งใช้งานฟังก์ชั่นรายงานสำรวจลูกน้ำยุงลายในแอปฯ อสม.ออนไลน์อย่างเต็มตัวในเดือนหน้า ชี้ช่วย อสม.ทำงานได้สะดวก ประมวลผลรวดเร็ว ช่วยวางแผนการควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2019-06-23, 11:20
 • Saturday, June 15, 2019
  12:26
  “รพ.สต.บ้านเกาะ จ.ยะลา” พร้อมใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ช่วยป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก หลังแอปฯ เพิ่มฟังก์ชั่นรายงานสำรวจลูกน้ำยุงลายผ่านมือถือ กรอกข้อมูลเสร็จประเมินค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย (HI, CI) ทันที แถมแยกดูรายละเอียดข้อมูลเป็นรายหมู่บ้าน การกระจายตัวของความชุก พื้นที่ที่พบลูกน้ำยุงลายบ่อย และภาชนะที่มักพบเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้อีกด้วย
  2019-06-15, 12:26
 • Thursday, May 30, 2019
  18:50
  กระทรวงสาธารณสุข จับมือ สสส.และภาคี รณรงค์เลิกบุหรี่ ชวนใช้วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. เป็นวันเริ่มต้น เผย 3 ปี คนร่วมโครงการฯ 2.9 ล้านคน เลิกได้ 6 เดือนขึ้นไป 1.1 แสนคน ลดค่าใช้จ่ายซื้อบุหรี่ 12 ล้านบาทต่อวัน หรือมากกว่า 4,600 ล้านบาทต่อปี สร้างสุขและสุขภาพดีให้คนทั่วประเทศ
  2019-05-30, 18:50
 • Monday, May 20, 2019
  10:59
  ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่มีการประกวดแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ แต่เป็นปีแรกที่พวกเราโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หนองปลาไหล ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัลระดับชมเชยกลับมา ดังนั้นจึงอยากจะแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ รพ.สต.ในพื้นที่อื่นๆ เกี่ยวกับการนำแอปฯดังกล่าวมาช่วยในการทำงาน รวมถึงประสบการณ์จากการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้
  2019-05-20, 10:59
 • Tuesday, April 30, 2019
  13:46
  เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุโดยมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นและอัตราการเกิดของทารกน้อยลง ดังนั้นทารกที่คลอดออกมาจำเป็นต้องได้รับดูแลอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต
  2019-04-30, 13:46
 • Thursday, April 25, 2019
  12:34
  หมออนามัย จับมือ สธ. สสส. และภาคีเครือข่าย จัดประกวดคัดเลือกผลงานดีเด่นควบคุมการบริโภคยาสูบระดับพื้นที่ ตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปีที่ 3 เผยผู้สนใจส่งผลงานคัดเลือกกว่า 90 ผลงาน พร้อมประกาศมอบโล่รางวัลในวันงดสูบบุหรี่โลก
  2019-04-25, 12:34
 • Tuesday, April 16, 2019
  15:23
  อสม.และ รพ.สต. ต่างก็มีปัญหาและความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจึงมีความหลากหลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ที่ รพ.สต.นาดอกไม้ อ.วังสะพุง จ.เลย เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นำเทคโนโลยีไปใช้กับงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้อย่างโดดเด่นจนได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มาใช้งานเลยทีเดียว
  2019-04-16, 15:23
 • Friday, March 29, 2019
  18:00
  โค้งสุดท้าย ชวนคนเลิกบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคน เผยขณะนี้มีคนร่วมโครงการฯแล้วกว่า 2.5 ล้านคน เลิกได้ 6 เดือนเกือบ 1 แสนคน ชูผลงานเด่นเขต 7 คนเลิกบุหรี่สูงสุด เขต 12 คนเข้าร่วมโครงการมากสุด เตรียมจัดงานมหกรรมชวนเลิกบุหรี่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลและหน่วยงาน องค์กรดีเด่น ปลายเดือนพฤษภาคมนี้
  2019-03-29, 18:00

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
10 ชั่วโมง 57 นาที ago
สุรศักดิ์
14 ชั่วโมง 34 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
10 ชั่วโมง 57 นาที ago
สุรศักดิ์
14 ชั่วโมง 34 นาที ago
กลับด้านบน