Taxonomy term
 • Monday, June 04, 2018
  14:13
  เอไอเอส สานต่อความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2” เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ อสม.ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยดูแลสุขภาพคนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เชิญชวน รพ.สต.และ อสม.ทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดฯ เพื่อก้าวสู่การเป็น อสม. 4.0 พร้อมรับเงินสนับสนุน “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท
  2018-06-04, 14:13
 • Thursday, May 24, 2018
  14:16
  สธ.-สสส.-หมออนามัย เตรียมจัดงานเชิดชูเกียรติชวนคนเลิกบุหรี่ดีเด่นระดับประเทศ โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปีที่ 2 เผยผู้สมัครใจเข้าร่วมเลิกบุหรี่แล้วกว่า 1.2 ล้านคน ผู้เลิกบุหรี่ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนอีก 2.1 แสนคน พร้อมก้าวย่างสู่ปีที่ 3 อย่างเข้มข้นเพื่อสุขภาพคนไทยห่างไกลจากบุหรี่
  2018-05-24, 14:16
 • Wednesday, April 18, 2018
  19:39
  รพ.สต.ไทรงาม เผยผลหลังใช้ “แอป อสม.ออนไลน์ ครบ 2 ปี” ชี้เป็นช่องทางสื่อสารกับ อสม.ได้อย่างมีประสิทธิผล สะดวก รวดเร็ว และชัดเจน ช่วยรุกดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ ทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตอบโจทย์ไม่ละเมิดสิทธิผู้ป่วยด้วยเป็นแอปเฉพาะกลุ่ม จำกัดการกระจายข้อมูล ทั้งช่วย รพ.สต.ลดเวลาทำงาน รวบรวมรายงาน อสม.ได้ในวันเดียว จากเดิมต้องใช้เวลา 10 วัน แถมลดใช้กระดาษเพื่อสื่อสารถึงร้อยละ 60
  2018-04-18, 19:39
 • Sunday, April 08, 2018
  18:34
  รพ.เวียงป่าเป้า ใช้แอป อสม.ออนไลน์ ทำงานร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ตอบโจทย์สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ ทั้งมีความปลอดภัย โดยเฉพาะข้อมูลผู้ป่วย เหตุเป็นระบบปิดจำกัดกลุ่ม อสม.เท่านั้น ช่วยรักษาความลับผู้ป่วย ขณะเดียวกันข้อมูลไม่สูญหาย ดึงย้อนหลังได้ เผยเริ่มต้น อสม.ใช้แอปนี้งานกันเองก่อน ทำให้หมอ-เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ และใช้แอปนี้ทำงานร่วมกัน
  2018-04-08, 18:34
 • Monday, March 26, 2018
  18:55
  รพ.สต.บ้านแก้ง จ.ชัยภูมิ รุกพัฒนา อสม.ยุค Thailand 4.0 ใช้ แอป อสม.ออนไลน์ ประสานทำงานกับ อสม.ในพื้นที่ ติดตามผู้ป่วย ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เผยใช้สื่อสารได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งเป็นระบบปิดช่วยรักษาข้อมูลความลับผู้ป่วย ช่วยตอบโจทย์การทำงานในพื้นที่ได้
  2018-03-26, 18:55
 • Wednesday, March 21, 2018
  14:57
  กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ ขับเคลื่อนให้เป็น อสม.4.0 เน้นความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตอาสา เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้ประชาชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
  2018-03-21, 14:57
 • Tuesday, March 20, 2018
  15:11
  สวรส.เปิดงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม.ในการดูแลผู้สูงวัย ผู้ป่วยติดเตียง ชี้ช่วยลดช่องว่าง และเสริมจุดแข็งระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในชุมชนได้
  2018-03-20, 15:11
 • Saturday, February 24, 2018
  11:59
  สธ.หนุนเอ็นจีโอเป็นแม่งานสร้างเครือข่าย อสต. ดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติ เหตุเป็นองค์กรที่ทำงานเรื่องนี้ต่อเนื่อง ทั้งมีเครือข่ายตัวแทนในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนจัดอบรมและให้ความรู้ข้อมูลวิชาการ ชี้ อสต.เป็นกลไปสำคัญควบคุมสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่ชุมชนต่างด้าว
  2018-02-24, 11:59
 • Tuesday, February 13, 2018
  22:10
  กระทรวงสาธารณสุข เสนอ 4 โครงการใหญ่ 1.อสม.4.0 2.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านเครือข่ายชุมชน 3.ติดตามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และ 4.สร้างอาชีพสำหรับผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”
  2018-02-13, 22:10
 • Tuesday, January 16, 2018
  15:27
  หมอประจำตัวทั่วไทยเริ่มต้นจากคำถามว่า หมอคือใคร อยากจะอธิบายให้ทราบว่าหมอคือบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป เช่น พยาบาลวิชาชีพ หรือนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบดูแลประชากร 1 ต่อ 1,250 คน บุคลากรคนนี้ต้องมีหัวใจสามดวง
  2018-01-16, 15:27

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
20 ชั่วโมง 49 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
23 ชั่วโมง 26 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 9 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
1 วัน 14 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
20 ชั่วโมง 49 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
23 ชั่วโมง 26 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 9 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
1 วัน 14 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน