Taxonomy term
 • Tuesday, January 16, 2018
  15:27
  หมอประจำตัวทั่วไทยเริ่มต้นจากคำถามว่า หมอคือใคร อยากจะอธิบายให้ทราบว่าหมอคือบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป เช่น พยาบาลวิชาชีพ หรือนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบดูแลประชากร 1 ต่อ 1,250 คน บุคลากรคนนี้ต้องมีหัวใจสามดวง
  2018-01-16, 15:27
 • Monday, January 15, 2018
  14:44
  มูลนิธิศุภนิมิตฯ แม่สอด เสนอรัฐ ดึง “แรงงานข้ามชาติ” ร่วมเป็น อสต.เพิ่ม หลังบทบาทแกนนำสุขภาพในชุมชนแรงงานข้ามชาติได้ผลดี ทั้งค้นหา ติดตามผู้ป่วย และควบคุมโรค พร้อมแนะจัดสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจหนุน อสต.ทำงานต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อระบบสาธารณสุขประเทศ
  2018-01-15, 14:44
 • Tuesday, December 26, 2017
  13:52
  ประกาศรายชื่อ รพ.สต.ที่ได้รับรางวัลโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” แบ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ 10 รางวัล ระดับจังหวัด 37 รางวัล พร้อมมอบรางวัลพิเศษชื่นชมความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม.4.0 อีก 39 รางวัล
  2017-12-26, 13:52
 • Sunday, December 17, 2017
  10:22
  เขตสุขภาพที่ 5 รุกงาน อสต.สร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพชุมชนแรงงานข้ามชาติ เผยจังหวัดสมุทรสาครมี อสต. 2,300 คน ดูแลคนต่างด้าวในพื้นที่ราว 1 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประเทศ สนับสนุนทั้งการจัดอบรม กระเป๋ายา บัตร อสต. เกียรติบัตร และจักรยานเพื่อทำงานในชุมชน เผยผลงานเยี่ยม เพิ่มการฝากครรภ์ ช่วยลดปัญหาทารกแรกคลอดมีน้ำหนักน้อย ติดเชื้อได้
  2017-12-17, 10:22
 • Thursday, December 14, 2017
  21:01
  มูลนิธิศุภนิมิตฯ เผยหลัง 15 ปี รุกสร้างเครือข่าย อสต.มีจิตอาสาเพิ่มขึ้น ช่วยงานสร้างสุขภาพชุมชน ไร้ค่าตอบแทน แนะรัฐต้องมีนโยบายหนุน สร้างความภาคภูมิใจให้คนทำงาน ทั้งส่งผลดีต่อระบบสาธารณสุขประเทศ ป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรค พร้อมเผยขับเคลื่อนต่อผ่านสมัชชาสุขภาพ
  2017-12-14, 21:01
 • Tuesday, December 05, 2017
  17:38
  ผอ.รพ.สต.ปากคลอง ชี้เครือข่าย อสต.กลไกจำเป็นในชุมชนแรงงานต่างด้าว ช่วยรุกงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ทำหน้าที่เหมือน อสม. เผยหลังจ้าง พสต.ชะงัก เหตุขัดต่อกฎหมาย ต้องอาศัยกลไก อสต.ทำงานแทน รอจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา
  2017-12-05, 17:38
 • Saturday, December 02, 2017
  12:52
  มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.ระนอง สร้างเครือข่าย อสต. ลงพื้นที่ทำงานควบคู่ อสม.ไทย รุกงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ เข้าถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าว อุดช่องว่างการสื่อสารภาษาแตกต่าง พร้อมเสนอภาครัฐมีนโยบายหนุน กำหนด รพ.สต.พื้นที่แรงต่างด้าว ต้องมีเครือข่าย อสต.
  2017-12-02, 12:52
 • Saturday, November 04, 2017
  16:22
  “มูลนิธิศุภนิมิต” เสนอ สธ.บรรจุ อสต.ในโครงสร้างระบบสาธารณสุข หนุนการทำงาน อสต.มีนโยบายรองรับ พร้อมดึงคนข้ามชาติร่วมเป็น อสต.เพิ่ม ดูแลสุขอนามัยและสาธารณสุขในพื้นที่แรงงานข้ามชาติ ช่วยควบคุมและป้องกันโรคระบาด ระบุเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพประเทศ
  2017-11-04, 16:22
 • Saturday, September 30, 2017
  21:34
  แกนนำ อสม. – อสส.จากทั่วประเทศร่วมปฏิญาณตน ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ ทำดีถวายพ่อ ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน พร้อมลงเยี่ยมผู้ป่วยจากบุหรี่ที่อยู่ระหว่างการรักษา เพื่อพัฒนาการทำงานสุขภาวะประชาชน
  2017-09-30, 21:34
 • Saturday, September 30, 2017
  16:12
  ผลงานเด่น อสม.สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยสามารถดึงแรงงานข้ามชาติ ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เสริมสร้างนวัตกรรมยุทธศาสตร์บันได 3 ขั้น ขั้นหยุด ขั้นละ ขั้นเลิก ลดยาเสพติดได้อย่างเห็นผล สร้างความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน
  2017-09-30, 16:12

ความคิดเห็นล่าสุด

นายรัชกร คำถาเครือ
3 วัน 10 ชั่วโมง ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
4 วัน 12 ชั่วโมง ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
4 วัน 22 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
5 วัน 4 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

นายรัชกร คำถาเครือ
3 วัน 10 ชั่วโมง ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
4 วัน 12 ชั่วโมง ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
4 วัน 22 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
5 วัน 4 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน