Taxonomy term
 • Sunday, December 14, 2014
  19:48
  ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่วิชาการอาวุโส  จาก 10 ประเทศอาเซียน และจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จัดทำร่างข้อตกลงเชิงนโยบายในการป้องกันโรคอีโบลาในภูมิภาค นำเข้าสู่เวทีการประชุมของรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เพื่อประกาศเป็นข้อตกลงร่วมกัน ในการร่วมสนับสนุนการหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกา
  2014-12-14, 19:48
 • Monday, December 08, 2014
  19:48
  ไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข 10 ประเทศอาเซียน และจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2557 เป็นสมัยพิเศษเพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมในการรับมือโรคอีโบลา สร้างความเข้มแข็งระบบการสาธารณสุข ความเชื่อมั่นประชาชนในภูมิภาคกว่า 2,000 ล้านคน และการให้การสนับสนุนโลกในการหยุดวิกฤตระบาดอีโบลาในแอฟริกาโดยเร็วที่สุด
  2014-12-08, 19:48
 • Tuesday, November 04, 2014
  20:40
  มติครม.เห็นชอบให้สธ.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+3 และ ประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่อาวุโส เตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาโรคอีโบลาระบาด ใน. ธ.ค.นี้
  2014-11-04, 20:40
 • Monday, November 03, 2014
  20:23
  ราวกับเป็นความภูมิใจของประเทศ ว่ากันตามความเป็นจริงในปัจจุบัน “การแพทย์แผนไทย” มีชื่อเสียงและขยายการยอมรับเป็นวงกว้าง “สมุนไพรไทย” ในรูปแบบต่างๆ มีจำหน่ายให้เลือกสรรอย่างแพร่หลาย ยังไม่นับ “การนวดไทย” และศาสตร์การรักษาที่ควบคู่ไปกับแผนปัจจุบันตามสถานพยาบาลต่างๆ สะท้อนถึง ความนิยม และการขยายตัวของ “แพทย์แผนไทย” อย่างไม่มีข้อท้วงติงใดๆ เมื่อมองออกไปภายนอก นับเป็น “โอกาสทอง” ของประเทศไทยเพราะการเปิดเออีซี ปี 2558 ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ชื่อเสียงของแพทย์แผนไทยสั่งสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คำถามคือ เมื่อมีความน่าจะเป็นว่าแพทย์แผนไทยจะเติบโตขึ้นในภูมิภาคอาเซียนได้ ... เราพร้อมแค่ไหน?
  2014-11-03, 20:23
 • Wednesday, October 15, 2014
  20:05
  สธ.ต่อยอดพัฒนาเมนูชูสุขภาพสากล ลดเค็ม ลดมัน เน้น!จุดขายการใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค เตรียมรองรับการเข้าสู่ AEC
  2014-10-15, 20:05
 • Thursday, October 09, 2014
  19:22
  หมอรัชตะและหมอสมศักดิ์ ตรวจเยี่ยมการทำงานของกรมการแพทย์ สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านวิชาการทางการแพทย์กับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ร่วมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ประเทศเพื่อนบ้าน สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งขณะนี้กรมการแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยผลิตแพทย์ปีละ 100 คน พัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 43 สาขา เฉลี่ย 150 คนต่อปี และบุคลากรสาขาอื่นๆ ในกว่า 300 สาขา อีกปีละ 5,500 คน
  2014-10-09, 19:22
 • Monday, September 29, 2014
  15:57
  สพฉ.จับมือเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดตั้ง “สมาคมกู้ชีพกู้ภัยภาคเหนือแห่งประเทศไทย” สร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ พร้อมเตรียมประสานกู้ภัยประเทศพม่ารองรับการเปิด AECช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั่วอาเซียน
  2014-09-29, 15:57
 • Thursday, September 25, 2014
  18:15
  25 ก.ย. 57 นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียน เรื่องงบประมาณที่ ยั่งยืนเพื่อสนนับสนุนการควบคุมยาสูบ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริทสุขภาพ(สสส.) จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ร่วมกับสสส.โดยมีผู้ข้าร่วมประชุม80 คนจาก 8 ประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
  2014-09-25, 18:15
 • Thursday, September 25, 2014
  17:55
  รมต.สาธารณสุขอาเซียน หารือ “เลขาธิการ สปสช.” ในฐานะประธานเครือข่ายหลักประกันสุขภาพอาเซียน (ASEAN Plus Three UHC Network) พร้อมร่วมกำหนดขับเคลื่อน “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ระดับประเทศ/ภูมิภาค ผ่านกลไก The ASEAN Plus Three UHC Network เน้นพัฒนาบริการปฐมภูมิ สร้างความเข็มแข็ง กระจายการเข้าถึงการรักษา เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
  2014-09-25, 17:55
 • Monday, September 22, 2014
  20:15
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดประชุมวิชาการด้านอาหารปลอดภัย นครหลวงเวียงจันทน์–หนองคาย-ขอนแก่นเพื่อสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2015 ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย
  2014-09-22, 20:15

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
1 วัน 15 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
1 วัน 15 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน