Taxonomy term
 • Sunday, May 18, 2014
  12:29
  ในยุคที่กำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในหลายประเทศเขาได้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน แต่สำหรับประเทศไทยที่ปัญหาการเมืองยังไม่มั่นคง กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องที่ว่าด้วยสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชนในประเทศเกิดความหมาดหมางขัดแย้งอย่างรุนแรงจนลามไปถึงระดับปฏิบัติการ และเมื่อถึงปี 58 ที่ไทยจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เกิดผลกระทบอย่างไรกับบุคลากรสาธารณสุขในบ้างเรา
  2014-05-18, 12:29
 • Sunday, May 11, 2014
  12:20
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เชิญผู้ประกอบการ ด้านชีววัตถุภายในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดทำวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุของประเทศให้ทันสมัยและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
  2014-05-11, 12:20
 • Monday, April 28, 2014
  16:29
  กลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ คัดเลือกเลขาธิการสปสช.เป็นประธานคณะกรรมการเตรียมการสร้างหลักประกันสุขภาพในกลุ่มอาเซียนบวกสาม เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มอาเซียนบวกสามอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
  2014-04-28, 16:29
 • Wednesday, April 23, 2014
  18:51
  สพฉ.จับมือ JICAจัดประชุมด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ภัยพิบัติระดับภูมิภาคอาเซียน เตรียมถอดบทเรียนจากหลายประเทศเพื่อสร้างชุดความรู้ในการเตรียมการรับมือ พร้อมเร่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือรับภัยพิบัติทั่วภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม
  2014-04-23, 18:51
 • Thursday, February 20, 2014
  11:58
  นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีลงนาม  ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และรศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
  2014-02-20, 11:58
 • Thursday, February 06, 2014
  20:25
  กรมการแพทย์ประชุมทะเบียนมะเร็งระดับอาเซียน สร้างกลยุทธ์สำคัญวางแผนงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง  พร้อมแนะประชาชนปรับพฤติกรรมเลี่ยงภัยร้ายมะเร็ง
  2014-02-06, 20:25
 • Sunday, January 26, 2014
  13:59
  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยญี่ปุ่นชื่นชมโครงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของไทยว่าเป็นระบบที่ดี ดูแลได้ครบถ้วนทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม พร้อมร่วมมือกับไทยศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มอื่นที่ต้องพึ่งพิง หรือเรียกว่า กลุ่มติดเตียง ติดบ้าน ในระยะยาว ให้มีความยั่งยืน ในพื้นที่ 6 จังหวัดต้นแบบ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2560 เพื่อนำไปขยายผลในประเทศอาเซียน เชื่อว่าจะลดค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลได้มาก เผยขณะนี้ไทยมีผู้สูงวัยใกล้ 10 ล้านคน ร้อยละ 50 มีโรคประจำตัว
  2014-01-26, 13:59
 • Wednesday, January 08, 2014
  21:08
  โพสต์ทูเดย์ -แนะพยาบาลอาเซียนเร่งถกเกณฑ์ต่อใบอนุญาตวิชาชีพ เคลียร์ปมระยะเวลา-ชั่วโมงพัฒนาฝีมือ
  2014-01-08, 21:08
 • Wednesday, January 01, 2014
  11:08
  กระทรวงแรงงาน เชิญอาเซียนร่วมถกปัญหาประกันสังคม มี.ค.2557 หวังดูแลแรงงานในต่างแดนทั่วถึง
  2014-01-01, 11:08
 • Thursday, December 05, 2013
  12:24
  ร้านค้าปลีก ยา สุขภาพ ความงาม ยึดทำเลชุมชนเปิดศึกชิงลูกค้าเดือดซูรูฮะ ทุ่มกว่า 1,000 ล้าน ลุยไทย-อาเซียน
  2013-12-05, 12:24

ข่าวล่าสุด

กลับด้านบน