Taxonomy term
 • Saturday, December 20, 2014
  19:04
  เป็นเวลา 16 ปีมาแล้วที่ ฮาซานียะห์ หะยีเจะอาแว ได้ทำหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่เขตสีแดง มีความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและชุมชนบางกลุ่ม งานที่เธอทำในวันนี้ไม่ใช่แค่งานส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นงานที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้กับคนในพื้นที่ และคนของภาครัฐ โดยไม่กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้น ผลของการทำความดี ส่งผลให้ ฮาซานียะห์ ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557ประเภทประชาชน ด้วยวัย 48 ปี ในทุกๆ รางวัลที่เธอได้รับมักจะสร้างและเป็นกำลังใจให้เธอได้ทำหน้าที่ของอสม. เพื่อคนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายและใจดีขึ้น รวมทั้งความสันติภาพในพื้นที่
  2014-12-20, 19:04
 • Thursday, November 27, 2014
  19:30
  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประกาศชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานพัฒนา สร้างความเข้มแข็งระบบการสาธารณสุข จำนวน 4 ประเภท ได้รับรางวัล “รางวัลชัยนาทนเรนทร” ประจำปี 2557 และกำลังดำเนินการขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลต่อไป
  2014-11-27, 19:30

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
3 ชั่วโมง 59 นาที ago
ขอแค่ไม่เกียร์ว่าง
4 วัน 14 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
3 ชั่วโมง 59 นาที ago
ขอแค่ไม่เกียร์ว่าง
4 วัน 14 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน