Taxonomy term
 • Tuesday, March 11, 2014
  09:57
  คมชัดลึก - ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่องโรงพยาบาลคุณธรรม ในงานประชุมวิชาการโครงการพัฒนาสมรรถะบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประจำปี 2557 ที่รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ใจความตอนหนึ่งว่า ไทยได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งจากสังคมโลกในทุกๆ ด้าน แต่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวิกฤติคุณธรรม ที่กลายเป็นระบบธนนิยม คือให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีอำนาจและความร่ำรวย แทนคนดี ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข มีพื้นฐานของความเสียสละเป็นทุนเดิม และมีระบบกำกับดูแลคุณภาพโรงพยาบาลรวมทั้งคุณภาพการบริหารและการบริการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่
  2014-03-11, 09:57
 • Friday, April 19, 2013
  11:24
  ในอีก 2 ปีข้างหน้าประเทศไทย จะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  จึงนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ต่อนักบริหารระบบบริการสุขภาพของไทย ในการเตรียมเป็นเมดิคัลฮับแห่งอาเซียน ท่ามกลางความแตกต่างทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รายได้ประชากร และระบบสุขภาพพื้นฐาน ทว่าการจะไปสู่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางระบบบริการสุขภาพของอาเซียนไม่ใช่เรื่องง่าย
  2013-04-19, 11:24
 • Friday, August 10, 2012
  10:29
   
  2012-08-10, 10:29

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน