Taxonomy term
 • Wednesday, May 15, 2019
  22:38
  ทีดีอาร์ไอ แนะไทยรับมือสังคมอายุยืน ต้องลงทุนในทุนมนุษย์ ลดการเกณฑ์ทหารลงครึ่งหนึ่ง ส่งเสริมใช้เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติมากขึ้น  ปรับนิยามผู้สูงอายุตามประเทศพัฒนาแล้วคืออายุ 65 ปี ยืดรับบำนาญ เพื่อยืดอายุการทำงาน ยืดเวลาการออม และฝึกทักษะสำหรับโลกอนาคตมากขึ้น
  2019-05-15, 22:38
 • Tuesday, October 03, 2017
  17:24
  ครม.เห็นชอบแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ให้ใช้รูปแบบการจ้างหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการ ระบุแนวโน้มอัตราว่างจากข้าราชการการเกษียณอายุ 5 ปี ข้างหน้า ปี 60-64 จะมีอัตราว่าง 50,584 อัตรา หรือ 2.5 5 ของจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญในแต่ละกระทรวง
  2017-10-03, 17:24
 • Sunday, August 27, 2017
  11:49
  เผยอีก 14 ปี อัตราเพิ่มผู้สูงอายุไทยพุ่งพรวดอันดับที่ 2 ของเอเชีย 28% เป็นผู้สูงอายุ สสส.-มส.ผส.เร่งผลักดันนโยบาย “ขยายอายุการจ้างงานหลังเกษียณ” เสนอ 3 แนวทาง ต่ออายุหลังเกษียณ เน้นสมัครใจทั้งลูกจ้าง นายจ้าง นำไปปรับใช้ให้เหมาะสม ช่วยรับมือสังคมสูงวัย มีหลักประกันรายได้ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง
  2017-08-27, 11:49
 • Sunday, June 11, 2017
  16:12
  กระทรวงสาธารณสุขเตรียมต่ออายุราชการแพทย์ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2560 อบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้นดูแลประชาชนที่คลินิกหมอครอบครัว
  2017-06-11, 16:12
 • Tuesday, April 25, 2017
  15:17
  ปลัด สธ.ให้ทุกจังหวัดพิจารณาให้แพทย์เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2560 รับราชการต่อ โดยให้อบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อประจำคลินิกหมอครอบครัว (PCC)
  2017-04-25, 15:17
 • Wednesday, September 23, 2015
  17:32
  10 ปีข้างหน้า รัฐต้องจ่ายงบประมาณเพื่อดูแลผู้เกษียณอายุและคนชราภาพปีละ 8 แสนล้าน จากปัจจุบันอยู่ที่ปีละ 3 แสนล้านบาท แบ่งเป็น บำนาญข้าราชการ 60% เบี้ยคนชรา 20% อีก 20% ที่เหลือเป็นสมทบประกันสังคม กบข. กอช.
  2015-09-23, 17:32
 • Monday, June 23, 2014
  07:30
  มติชน -นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการโอนย้ายสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนที่เกษียณอายุการทำงานและพ้นสถานะการเป็นผู้ประกันตนไปสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่า หลังจากพ้นสถานะการเป็นผู้ประกันตน ผู้ที่เกษียณการทำงานยังคงสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลระบบประกันสังคมต่อไปได้อีก 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน เนื่องจากกฎหมายประกันสังคมให้สิทธิในเรื่องนี้ไว้ แต่ยังสามารถไปลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนได้ล่วงหน้า ซึ่งเมื่อผู้เกษียณการทำงานไปลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกั
  2014-06-23, 07:30

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน