Taxonomy term
  • Sunday, October 12, 2014
    23:06
    สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ถือเป็นเขตสุขภาพในรูปแบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)อีกเขตหนึ่งที่สามารถดึงท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพของท้องถิ่นได้ตรงความต้องการ โดยยึดหลักประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ในฐานะผู้อำนวยการ สปสช. เขต10 อุบลราชธานี ซึ่งดูแลพื้นที่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และ มุกดาหาร นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี กล่าวว่า การที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้มีการจัดพื้นที่แขตบริการสุขภาพเป็นเขตเดียวกันนั้น ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดี ทำให้คนทำงานมีความสะดวกยิ่งขึ้น 
    2014-10-12, 23:06

ความคิดเห็นล่าสุด

Kittipong Saejeng
7 นาที 3 วินาที ago
ธนวัฒน์ กาญจนโอภาส
11 นาที 8 วินาที ago
คมกฤช เกียรติพงศ์ยิ้ม
16 นาที 16 วินาที ago
ไปยดา​ วิ​รัศมี​
41 นาที 6 วินาที ago
วราภรณ์ นนทวี
42 นาที 33 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Kittipong Saejeng
7 นาที 3 วินาที ago
ธนวัฒน์ กาญจนโอภาส
11 นาที 8 วินาที ago
คมกฤช เกียรติพงศ์ยิ้ม
16 นาที 16 วินาที ago
ไปยดา​ วิ​รัศมี​
41 นาที 6 วินาที ago
วราภรณ์ นนทวี
42 นาที 33 วินาที ago
กลับด้านบน