Taxonomy term
 • Wednesday, April 01, 2015
  13:26
  “5 อำเภอ 1 เครือข่าย” รูปแบบการจัดระบบการรักษาพยาบาลของ 5 อำเภอ คือ แม่จัน แม่ฟ้าหลวง ดอยหลวง เชียงแสน และเวียงเชียงรุ้ง ที่รวมเป็นหนึ่งเขตบริการในพื้นที่ จ.เชียงราย แม้ว่าเพิ่งจะเริ่มต้นได้เพียง 6 เดือน แต่ไม่เพียงทำให้หน่วยบริการในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนมีทิศทางการพัฒนาการบริการประชาชนที่ชัดเจนขึ้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานให้กับโรงพยาบาลแต่ละแห่งจากการจัดการร่วมกัน
  2015-04-01, 13:26
 • Sunday, April 27, 2014
  12:57
  สปสช.เดินหน้าคัดเลือกผลงานเด่นเครือข่ายบริการผู้ป่วย 6 กลุ่มโรค รับ “รางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น ปี 57” ต่อเนื่องปีที่ 4 มุ่งสร้างกำลังใจสู่การพัฒนาเครือข่ายบริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เครือข่ายบริการผู้ป่วยที่สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 57  
  2014-04-27, 12:57
 • Tuesday, August 20, 2013
  16:50
  อีสานจัดแลกเวทีเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาบริการเครือข่ายอิสานไร้รอยต่อ” เน้นพัฒนาระบบส่งต่อ – รับกลับ ผู้ป่วย 6 กลุ่มโรคร้ายแรง หวังลดอัตราตาย เพิ่มการเข้าถึงบริการ
  2013-08-20, 16:50

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน