Taxonomy term
 • Tuesday, November 05, 2019
  09:38
  รพ.สต.ชมพู ใช้แอปฯอสม.ออนไลน์เป็นเครื่องมือเชิงรุกช่วยต่อต้านการลักลอบขาย "ยาชุด" ในพื้นที่ พร้อมแทรกความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่ประชาชน ตั้งเป้า อสม.ลงพื้นที่ต่อเนื่องให้ข้อมูลการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจนครบทุกหลังคาเรือน
  2019-11-05, 09:38
 • Tuesday, July 02, 2019
  12:31
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก ร่วมประชุมหารือ เพื่อพัฒนาการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในหัวข้อ การจัดการเชื้อดื้อยา โดยการควบคุมการติดเชื้อและใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล
  2019-07-02, 12:31
 • Saturday, June 01, 2019
  11:35
  ผอ.สำนักวัณโรค เผยการปรับสถานะยา หรือ Drug Reclassification ในกลุ่มยารักษาวัณโรค ที่ยาในกลุ่มดังกล่าวจะถูกจัดให้ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่กำหนด จะเป็นการผลักดันให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงระบบการรักษาที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ได้รับยาต่อเนื่อง ผลข้างเคียงน้อย ไม่เสี่ยงต่ออาการเชื้อดื้อยาที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตในอนาคต เป็นการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างแท้จริง
  2019-06-01, 11:35
 • Wednesday, January 23, 2019
  10:24
  องค์การอนามัยโลกเผย 10 ปัญหา ภัยคุกคามสาธารณสุขโลกปี 2562 มลพิษทางอากาศ, โรค NCDs, ไข้หวัดใหญ่ระบาด, ที่อยู่อาศัยไม่เอื้ออำนวย, เชื้อดื้อยา, อีโบลาและโรคอันตราย, สาธารณสุขพื้นฐานที่ไม่ได้มาตรฐาน, ปฏิเสธวัคซีน, ไข้เลือดออก และเชื้อเอชไอวี
  2019-01-23, 10:24
 • Friday, November 30, 2018
  21:35
  สสส.-กพย. ภาคีเครือข่าย ขานรับยุทธศาสตร์ต้านเชื้อดื้อยาชาติ รณรงค์ใช้ยาปฏิชีวนะถูกวิธี “เป็นหวัดเจ็บคอ ไม่ง้อยา” หลังพบคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ปีละ 88,000 ราย แนะลดใช้ยาโดยไม่จำเป็น
  2018-11-30, 21:35
 • Sunday, November 18, 2018
  19:42
  กพย. จับมือ สสส. รณรงค์ใช้ยาปฏิชีวนะถูกวิธี “เป็นหวัดเจ็บคอไม่ง้อยา” ผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความรู้ภาคประชาชนตามยุทธศาสตร์ต้านเชื้อดื้อยาชาติ
  2018-11-18, 19:42
 • Friday, November 09, 2018
  12:28
  WHO หารือ สธ.แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือรัฐบาลไทย-องค์การอนามัยโลก ค.ศ.2017 – 2021 ใน 6 แผนงาน คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความปลอดภัยบนท้องถนน การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ สุขภาพของผู้ย้ายถิ่น การสร้างความเข้มแข็งงานสุขภาพโลก การพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ ไทยเป็นประเทศแรกที่ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือดังกล่าว
  2018-11-09, 12:28
 • Tuesday, September 11, 2018
  12:47
  ในแต่ละปีมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกต้องเสียชีวิตจากการติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจาก ‘แบคทีเรียดื้อยา’ หรือ ‘แบคทีเรียดื้อต่อยาปฏิชีวนะ’ (antibiotic resistance) ที่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในทั่วโลกอยู่ขณะนี้ และนี่คือ 5 เชื้อดื้อยาที่ดื้อที่สุดและน่าจับตามองที่สุดใน 5 ปีที่ผ่านมา
  2018-09-11, 12:47
 • Sunday, August 12, 2018
  09:48
  คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ปรับราคากลางยา 179 รายการ คาดประหยัดงบได้อีก 3.1 พันล้านบาท พร้อมผลักดันใช้ยาสามัญแทนยาต้นแบบ ช่วยลดงบได้อีกกว่า 2.4 พันล้านเร่งผลักดันนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดปัญหาเชื้อดื้อยา มุ่งสู่การประกาศเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลในปี 2565 พร้อมมีมติแก้ไขแนวทางจัดซื้อยาของรัฐ หนุนยาในบัญชีนวัตกรรมไทย
  2018-08-12, 09:48
 • Saturday, August 11, 2018
  09:07
  เขตสุขภาพที่ 11 เผยเคล็ดลับดำเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ชี้ผู้ตรวจราชการฯ ให้ความสำคัญ และกำหนดเป็นตัวชี้วัด นิเทศก์เฉพาะกิจเรื่อง RDU พร้อมมีนโยบายใช้ยาสมุนไพรก่อนยาปฏิชีวนะ
  2018-08-11, 09:07

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
20 ชั่วโมง 43 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
20 ชั่วโมง 43 นาที ago
กลับด้านบน