Taxonomy term
 • Tuesday, May 22, 2012
  13:55
  เลขาธิการสปสช. เดินหน้าขับเคลื่อน 7 ยุทธศาสตร์ให้ความสำคัญ กับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ชี้กลไกสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลง ต้องพัฒนาสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้หลักประกันสุขภาพ เสริมสร้างความเท่าเทียมของกองทุนสุขภาพ พัฒนาบริการสาธารณสุขมีมาตรฐานตามแนวทาง SMART UC คุ้มครองผู้ด้อยโอกาสในสังคม พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ศึกษาความเป็นได้ในการหาทรัพยากรนอกเหนือจากงบประมาณ ตั้งเป้าสปสช.ได้รับรางวัล TQA ในปี 59
  2012-05-22, 13:55
 • Sunday, May 20, 2012
  14:53
    1.นพ.วินัย สวัสดิวร ได้รับการเลือกสรรให้เป็น เลขาธิการสปสช.อีกสมัย 2.ครม.ยืนงบเหมาจ่ายสปสช. ปี 56 ลด4.9 %รพ.ร้องสวนทางนโยบายเพิ่มคุณภาพบัตรทองของรัฐบาล 3.สปสช. ร่วมมือกับ สธ. เตรียมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ให้กลุ่มเสี่ยง 1 มิ.ย.–30 ก.ย. นี้  4.เครือข่ายสาธารณสุขยกปัญหา พยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี เป็นวาระคนอีสาน 5. แนวโน้มปลัดกระทรวง สาธารณสุขคนใหม่ 6. ดีเอสไอจ่อจับผอ.รพ.ทุจริตยาซูโดฯ 7.สธ.เสนอแรงงานหญิงพกถุงยาง แก้ติดเชื้อ HIV-วัณโรค 8.ดับฝัน สธ.ดันฉีดวัคซีน HPV เครือข่ายสุขภาพหญิงไม่เอาด้วย 9.สองแม่ลูกบินตรงจากอังกฤษรักษาออทิสติกที่ รพ.กาฬสินธุ์ 
  2012-05-20, 14:53
 • Tuesday, May 15, 2012
  08:52
    ประธานชมรมแพทย์ชนบทชี้การเลือกเลขาธิการสปสช. ได้คนเดิมจะทำให้งาน สปสช. พัฒนาต่อเนื่องได้ และเลขาธิการ สปสช. สมัยสองต้องมีความอิสระ  ไม่อยู่ภายใต้อำนาจสั่งการที่มิชอบของฝ่ายการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์แอบแฝงในบอร์ด สปสช. จึงจะเป็นเลขาธิการที่สง่างาม และได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
  2012-05-15, 08:52
 • Monday, May 14, 2012
  15:16
  รมว.สธ.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมีมติเลือก นพ.วินัย สวัสดิวร เป็นเลขาธิการสปสช. ต่ออีกสมัยด้วยคะแนน 22 คะแนน ขณะที่นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ได้ 7 คะแนน และนพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ไม่มีผู้ลงคะแนนให้ บอร์ดสปสช.ปรับให้มีการประเมินเลขาธิการทุก 6 เดือน จากเดิมประเมินการทำงานปีละครั้ง
  2012-05-14, 15:16
 • Sunday, May 13, 2012
  17:14
  นพ.ธงชัย ซึงถาวร ผู้สมัครเลขาธิการสปสช. ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ คณะกรรมการสรรหา ต่อศาลปกครองกลาง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ว่ากระบวนการสรรหาไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรม ขอให้ยกเลิกการสรรหาเลขาธิการสปสช.
  2012-05-13, 17:14

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 1 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 1 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน