Taxonomy term
 • Wednesday, December 24, 2014
  20:32
  บทความจาก อดีตกรรมการแพทย์สภา นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย ที่ระบุว่า “ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ขณะนี้อยู่ระหว่างการที่จะยื่นเข้าสู่การพิจารณาในสนช. ถ้ามีการประกาศออกมาใช้ จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์มาก แพทย์หลายท่านคัดค้านกฎหมายนี้ ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้ศึกษาให้ดีพอ ถ้าได้ตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังจะพบว่าร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายช่วยแพทย์ทุกมาตรา ร่าง พ.ร.บ.นี้จะช่วยคนไข้ที่เสียหายได้รับการชดเชยเยียวยาโดยไม่ต้องฟ้อง แพทย์ไม่ถูกพิสูจน์ความผิด มีกองทุนจ่ายแทนแพทย์ และมีการสะท้อนกลับให้ปรับปรุงมาตรการเพื่อความปลอดภัย win-win ไม่ดีหรือครับ ใครช่วยตอบสิว่าไม่ดีตรงไหน เกิดผลร้ายต่อแพทย์ตรงไหน”
  2014-12-24, 20:32
 • Thursday, December 18, 2014
  10:08
  จากแนวนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศ ในด้านสาธารณสุขนั้น มีแนวนโยบายให้ปรับปรุงการให้บริการ ทั้งด้านคุณภาพและการเข้าถึงบริการให้มากขึ้นของประชาชน ได้แก่ การให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ การเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชน ด้วยการให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ไปช่วยให้บริการ เพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปแต่จากสภาวการณ์ในปัจจุบันซึ่งแพทยสภาได้ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนทางจริยธรรม พบว่ามีกฎหมายใหม่หลายฉบับซึ่งมีส่วนกระตุ้นให้มีการร้องเรียนเกิดขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ จึงขอเสนอให้มีการปรับปรุงเพื่อให้การเข้าถึงบริการของประชาชนดีขึ้น ให้บุคคลากรมีความมั่นใจว่า เมื่อให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถแล้วจะไม่ต้องถูกเป็นจำเลยในศาล 
  2014-12-18, 10:08
 • Thursday, December 18, 2014
  09:38
  ประเด็นร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข ดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้ง นอกจากจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นประเด็นหาเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาแล้ว ในส่วนของสภาปฏิรุปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข ก็ได้กล่าวถึงข้อเสนอหนึ่งเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุขว่า ต้องมีการคุ้มครองทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้วย ซึ่งก็นำไปสู่การคัดค้านของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ขณะที่ฝ่ายที่เห็นด้วยก็ยืนยันชัดเจนว่า กฎหมายนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งแพทย์และผู้ป่วย ส่วนประเด็นที่ค้านกันนั้น ขอให้ศึกษาให้ละเอียด เนื่องจากมีหลายเรื่องที่เป็นการเข้าใจผิด
  2014-12-18, 09:38
 • Saturday, December 13, 2014
  15:24
  อจ.แพทย์ มศว ไม่เห็นด้วยคำแถลงแพทยสภาคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ โต้ทุกประเด็น ชี้จงใจบิดเบือน และให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหลายประการ ข้องใจออกมาแถลงช่วงเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา เหมือนจงใจหาเสียง และหยิบเอาประเด็นกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายมาสร้างความกลัวให้แพทย์ ยันกฎหมายนี้เป็นประโยชน์ต่อแพทย์และผู้ป่วย วอนแพทย์ศึกษาให้ดี ก่อนตกเป็นเหยื่อ ชี้เคยคัดค้านมาก่อน จนเมื่อศึกษาอย่างละเอียดจึงพบว่าเป็นประโยชน์ต่อแพทย์และผู้ป่วยอย่างไร
  2014-12-13, 15:24
 • Friday, December 12, 2014
  13:11
  ‘นพ.ไพโรจน์’ อดีตรองเลขาธิการแพทยสภา ยืนยัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย ช่วยแพทย์ทุกมาตรา ติงแพทยสภาทำสังคมเข้าใจผิด เผยเสียดาย หาก ร่าง พ.ร.บ.นี้ ไม่ผ่านสนช. ด้วยเหตุจากแพทย์คัดค้าน ทั้งที่ควรจะสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.นี้ด้วยซ้ำ เผยถ้าจะมีข้อเสีย ก็มีอยู่ข้อเดียว คือ รัฐบาลต้องเสียเงิน แนะแพทย์ศึกษาให้เข้าใจก่อนแสดงความเห็น
  2014-12-12, 13:11
 • Thursday, December 11, 2014
  14:52
  กลุ่มพลังแพทย์ ประกาศ ขอโอกาสทำงานพัฒนาวิชาชีพแพทย์ กระตุ้นหมอให้ใช้สิทธิ์เพิ่ม ยันจุดยืนคัดค้าน “ร่าง พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข” หนุนขยาย ม.41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการรักษา ยกระดับคุณภาพชีวิตหมอ
  2014-12-11, 14:52
 • Wednesday, December 10, 2014
  19:04
  “นพ.สุธีร์” จวกแพทยสภาค้านร่าง พ.ร.บคุ้มครองผู้เสียหายไร้เหตุผล ชี้ไม่ใช่หน้าที่ของแพทยสภา กฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดให้ประชาชน ทำไมแพทยสภาต้องออกมาค้านและบิดเบือนข้อกฎหมาย ข้องใจที่แถลงเป็นมติของแพทยสภาทั้งหมด หรือเป็นแค่แพทยสภา 3 คนที่แถลงเท่านั้น ทั้งออกมาแถลงช่วงใกล้เลือกตั้งกรรมการ เหมือนเป็นการหาเสียง
  2014-12-10, 19:04
 • Monday, December 08, 2014
  19:39
  แพทยสภาแถลงค้าน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย ปัดไม่ได้หาเสียงเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา เผยเป็นปัญหามานานแล้ว ไม่ได้เกิดเฉพาะช่วงนี้ เสนอทางออกขยาย ม.41 ให้ครอบคลุม 3 สิทธิ์รักษาพยาบาล ชี้เอาเงินเป็นตัวตั้งเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ
  2014-12-08, 19:39
 • Monday, December 08, 2014
  11:21
  “กลุ่มแพทยสภาภิวัฒน์” ประกาศปฏิรูปแพทยสภา หากได้รับเลือกตั้ง กก.แพทยสภา เน้นการทำงานแบบกัลยาณมิตร เดินหน้าดัน พ.ร.บ.ลดความขัดแย้งแพทย์-ผู้ป่วย เสนอจัดตั้ง “กองทุนกลาง” ทำหน้าที่เหมือนกองทุนประกันภัยรถยนต์ ชดเชยความเสียหายจากการรับบริการรักษา ห้ามฟ้องแพทย์ แต่ให้ฟ้องร้องกองทุนกลางแทน พร้อมสนับสนุนสร้างความก้าวหน้าวิชาชีพ ขยายการอบรมและเรียนต่อ เพิ่มคุณภาพชีวิตกับแพทย์
  2014-12-08, 11:21
 • Sunday, December 07, 2014
  17:51
  “หมอสมศักดิ์” ประกาศ 10 นโยบาย “ชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์” หาเสียงเลือกตั้ง “กก.แพทยสภาวาระ 58-60” ทั้งเดินหน้าขยาย ม.41 กันฟ้องหมอคดีอาญา ถอนบริการการแพทย์ออกจาก พ.ร.บ.คดีวิธีพิจารณาผู้บริโภค พร้อมทำกรอบมาตรฐานการทำงานแพทย์ รพ.รัฐ/ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน พร้อมเดินหน้าพัฒนาวิชาชีพแพทย์ ยันคุ้มครองแพทย์ แต่เป็นประโยชน์ประชาชน กันผลกระทบบริการรักษาพยาบาลในอนาคต    
  2014-12-07, 17:51

ความคิดเห็นล่าสุด

วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
50 นาที 32 วินาที ago
Peerasak C.
1 วัน 3 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
50 นาที 32 วินาที ago
Peerasak C.
1 วัน 3 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน