Taxonomy term
 • Saturday, June 16, 2012
  10:21
  สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากในขณะนี้คือ คนไทยและผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กำลังปล่อยเนื้อปล่อยตัว กันใหญ่จนเกิดโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้น 161% คือจาก 22.3 ล้านคน ในปีค.ศ.2000 จะเป็น 58.1 ล้านคน ในปี 2030  สาเหตุโดยตรงก็คือคนเอเชียเริ่มจะอ้วนขึ้นทำให้เกิดโรคเบาหวานตามมา
  2012-06-16, 10:21
 • Friday, June 15, 2012
  08:46
   
  2012-06-15, 08:46
 • Friday, June 15, 2012
  08:43
     
  2012-06-15, 08:43
 • Saturday, June 09, 2012
  11:15
  ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาวะหรือการมีสุขภาพที่ดี อันดับแรกคือภาวะโภชนาการ ที่ปัจจุบันมีปัญหาตั้งแต่เมื่ออยู่ในครรภ์ มารดาได้สารอาหารที่ไม่ถูกส่วน ขาดธาตุเหล็กและไอโอดีน เป็นสาเหตุของโรคซีด และภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ ทำให้เด็กแคระแกร็นและปัญญาอ่อน  มารดาที่ตั้งครรภ์จึงควร ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน โดยเฉพาะการใช้เกลือหรือ น้ำปลาชนิดที่มีการเติมไอโอดีน การได้ธาตุเหล็กเสริม เมื่อเกิดมาเป็นทารกหรือในวัยเด็ก อาหารที่ให้คุณค่าสูงเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ ซึ่งควรได้รับอย่างเพียงพอ คือ นมสด 
  2012-06-09, 11:15
 • Wednesday, May 30, 2012
  10:48
  จี้สภาวิชาชีพสายสุขภาพสังคายนารับอาเซียน สกอ.แนะรื้อ'ใบวิชาชีพ-อำนาจควบคุมม.' แพทยสภารับไร้โรดแมปเตรียมกำลังคน
  2012-05-30, 10:48
 • Monday, May 28, 2012
  11:51
    แพทยสภาเสนอกำหนดอายุในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในอายุ 15 ปีขึ้นไป ควรตรวจตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป แต่กรรมการแพทยสภาต้องหารือเพื่อกำหนดอายุที่แน่ชัดอีกครั้ง ก่อนเสนอสธ.พิจารณาเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะปัจจุบันสิทธิการรักษาจากระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมเด็กไม่มีรายได้อยู่แล้ว
  2012-05-28, 11:51
 • Monday, May 14, 2012
  10:43
    แพทยสภารับประชาคมอาเซียนปี 2558 เน้นแพทย์เรียนหลักสูตรอังกฤษ พัฒนาศักยภาพ พร้อมคุมใบอนุญาตแพทย์ต่างชาติ ทำงานในไทยแค่ 1 ปี
  2012-05-14, 10:43

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
10 ชั่วโมง 6 นาที ago
สุรศักดิ์
13 ชั่วโมง 43 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
10 ชั่วโมง 6 นาที ago
สุรศักดิ์
13 ชั่วโมง 43 นาที ago
กลับด้านบน