Taxonomy term
 • Wednesday, August 17, 2016
  20:13
  กว่า 12 ปี ที่ หมอเอ๋ หรือพญ.ตรีธันว์ ศรีวิเชียร ทำงานเวชศาสตร์ครอบครัวนั้น หมอเอ๋บอกว่า รู้สึกชอบในการทำงานเป็นแพทย์สาขานี้ เพราะได้รู้จักผู้ป่วย ได้รู้จักชีวิตคน แต่ก็ยอมรับว่าเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ขอบเขตการทำงานยังกว้างเหมือนทะเลและเป็นเรื่องไม่ง่ายในทางปฏิบัติ เพราะการดูแลคนไข้นั้น ไม่ใช่ดูแลเฉพาะทางกายเท่านั้น แต่ต้องดูถึงจิตใจที่มีผลต่อสุขภาพ รวมไปถึงคนในครอบครัวและชุมชน ซึ่งต่างมีผลต่อสุขภาพทั้งหมด ดังนั้นการทำงานจึงไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะวิชาแพทย์ที่เรียนมาเท่านั้น
  2016-08-17, 20:13
 • Wednesday, August 10, 2016
  12:43
  “หมอทวีเกียรติ” อดีตผู้ตรวจฯ สธ.หนุนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ชี้ทิศทางที่ สธ.ดำเนินการคือพัฒนาปฐมภูมิเขตเมืองแล้วค่อยขยายไปในเขตชนบทนั้นเดินมาถูกทางแล้ว แนะเพิ่มค่าตอบแทนดึงดูดให้คนเรียนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมากขึ้น
  2016-08-10, 12:43
 • Wednesday, August 03, 2016
  21:42
  ปลัด สธ.มอบนโยบายขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ “คลินิกหมอครอบครัว” เขตเมืองเพิ่มหน่วยบริการให้ประชาชนเข้าถึงง่าย เขตชนบทเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เตรียมแผนผลิตกำลังคนรองรับ ระยะกลาง-ยาว ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปีละ 600 คน ระยะสั้น ใช้แพทย์ที่เกษียณมาอบรมเพิ่ม ส่วนวิชาชีพอื่นมีหลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว พร้อมปรับค่าตอบแทนให้อยู่ในระบบ
  2016-08-03, 21:42
 • Wednesday, August 03, 2016
  12:18
  รองนายกรัฐมนตรี มอบกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ตั้งเป้ามีคลินิกหมอครอบครัว 2,200 แห่งในปี 2570 เป็นคลินิกดูแลสุขภาพประจำครอบครัว กระจายครอบคลุม ดูแลสุขภาพคนไทยกว่า 65 ล้านคน ด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหสาขาวิชาชีพ ดูแลประชากร 10,000 คนต่อ 1 ทีม เนื่องจากประชาชนมากกว่าร้อยละ 50  เข้ารับบริการในโรงพยาบาลด้วยโรคพื้นฐาน
  2016-08-03, 12:18
 • Wednesday, July 06, 2016
  21:27
  กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข สร้างแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลคนไทย 1 ล้านครอบครัวภายในปี 2560  โดยระยะ 18 เดือน ปฏิรูป 4 เรื่อง คือ การแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล การวางแผนอัตรากำลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร และการปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออภิบาลระบบสร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม
  2016-07-06, 21:27
 • Saturday, June 04, 2016
  11:17
  กระทรวงสาธารณสุข เร่งปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ตั้งเป้าให้คนไทย 1 ล้านครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ประจำครอบครัวดูแลภายในปี 2560 “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” เน้นดูแบบองค์รวมทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โดยเตรียมทีมสหวิชาชีพ 3 ทีมต่อประชาชน 3 หมื่นคน ให้ประชาชนเจ็บป่วยเล็กน้อย เข้าถึงบริการสะดวก ลดความแออัด พร้อมขยายทั่วประเทศภายในปี 2565
  2016-06-04, 11:17
 • Tuesday, April 26, 2016
  14:55
  สธ.ระดมสมองพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เตรียมเชิญอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมเตรียมกำลังคนรองรับ เช่น เพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว จ้างแพทย์เกษียณร่วมทีมหมอครอบครัว เชื่อมโยงในรูปแบบประชารัฐเพื่อประชาชน ระยะที่ 1 ดำเนินการใน รพศ./รพท. 16 แห่ง 12 เขตสุขภาพ ภายในมิ.ย. 59 นี้ ก่อนขยายไปทั่วประเทศ เน้น “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลา”
  2016-04-26, 14:55
 • Thursday, January 21, 2016
  22:06
  “หมอปิยะสกล” เผย 4 ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสุขภาพ พัฒนาบริการทุกระดับ รพ.อำเภอมีมาตรฐานเท่า รพ.จังหวัด เพิ่มอัตรากำลังแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพิ่มงบป้องกันโรค การเงินการคลังแบบ “ดี-ป่วย รวย-จน ช่วยกัน” บริหารจัดการ โดย คกก.กำหนดนโยบายสุขภาพชาติ และ คกก.ระดับเขต จังหวัด อำเภอ ทั้งปรับโครงสร้าง พัฒนากลไกด้านกำลังคน ยา ระบบไอที คุ้มครองผู้บริโภค
  2016-01-21, 22:06
 • Wednesday, October 07, 2015
  13:49
  “หมอรัชฎาพร” พยาบาลวิชาชีพ สู่ “หมอเวชศาสตร์ครอบครัว” รุกงาน “ปฐมภูมิ-เยี่ยมบ้าน รพ.เกษตรวิสัย” ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยระยะสุดท้าย มะเร็ง-ไตวาย สร้างเครือข่ายด้วย “โครงการบุญรักษา” ประยุกต์วัฒนธรรมชาวอีสาน ดึงชาวบ้าน ชุมชนและ อปท. มีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ พร้อมระบุ ว่า องค์ความรู้เวชศาสตร์ครอบครัวทำให้แก้ไขปัญหาสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อน ของประชานได้อย่างครอบคลุมเป็นองค์รวม 
  2015-10-07, 13:49
 • Wednesday, September 09, 2015
  15:16
  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เผย ปัญหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวขาดแคลน ชี้ทั้งประเทศมี 6,765 คน แต่ทำงานบริการปฐมภูมิเพียง 700 คน ส่วนใหญ่เลือกเป็นแพทย์เฉพาะทาง เหตุทำงานใน รพ. มีความก้าวหน้าและค่าตอบแทนดีกว่า ระบุภาครัฐควรสนับสนุน เพิ่มแรงจูงใจ มุ่งสร้างระบบรักษาพยาบาลของประเทศที่เข้มแข็ง พร้อมเสนอจัดโครงการฟื้นฟูความรู้แพทย์ที่ได้รับใบอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว ดึงกลับทำงานในระบบเพิ่ม  
  2015-09-09, 15:16

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
1 ชั่วโมง 53 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
1 ชั่วโมง 53 นาที ago
กลับด้านบน