Taxonomy term
 • Tuesday, April 05, 2016
  19:34
  บทความจาก "ชาญณรงค์ วงค์วิชัย" ว่าด้วยข้อเสนอเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพประเด็นสำคัญในการนำเสนอคือ การขาดแคลนกำลังด้านสุขภาพมิใช่เกิดจากอัตรากำลังคนไม่พอเพียงต่อระบบ หรือการที่กำลังคนด้านสุขภาพออกจากภาครัฐสู่ภาคเอกชนไม่สามารถมองได้ในมิติเดียวเท่านั้น ยังมีปัญหาที่สำคัญ คือการสร้างความผูกพันกับบุคลากรให้ยึดมั่นกับระบบสุขภาพ หรือให้บุคลากรคงอยู่ในระบบ พร้อมทั้งการพัฒนางานที่ก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาให้เกิดขึ้น เพื่อนำมาสู่ความพอเพียงของกำลังคนด้านสุขภาพ ในบทบาทฐานะ “แรงงาน” หรือคนทำงานในระบบสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
  2016-04-05, 19:34
 • Tuesday, March 01, 2016
  17:13
  สธ.ชี้แรงงานมากกว่า 1 ใน 11 ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 32.4 รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 21.1 และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ร้อยละ 18.7 ชูนโยบายลดโรค เพิ่มสุข แนะผู้ประกอบการร่วมโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
  2016-03-01, 17:13
 • Tuesday, February 09, 2016
  16:52
  14 องค์กรลงนามความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และจัดบริการอาชีวอนามัย ให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ 22.1 ล้านคน
  2016-02-09, 16:52
 • Sunday, February 07, 2016
  15:30
  นสพ.ฐานเศรษฐกิจ : ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ต้องบริการดูแลผู้ประกันตนตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้าย โดยมีฐานสมาชิกสมทบกว่า 13 ล้านคน (จำนวนนี้เป็นประกันภาคสมทบมาตรา 33 ถึง 10.39 ล้านคน) และเงินลงทุนสะสมถึง 1.39 ล้านล้านบาท
  2016-02-07, 15:30
 • Saturday, December 12, 2015
  11:12
  "ธนาคารโลก" เผยภูมิภาคเอเชียตะวันออก เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยรวดเร็วกว่าภูมิภาคอื่น ระบุไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวดเร็ว แถมแก่ก่อนรวย แนะเร่งปฏิรูปตลาดแรงงาน-ระบบบำนาญ เปลี่ยนระบบสุขภาพให้หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ
  2015-12-12, 11:12
 • Wednesday, November 11, 2015
  13:49
  มติ ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ‘โกวิท สัจจวิเศษ’ ผู้ตรวจราชการ ก.แรงงาน เป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
  2015-11-11, 13:49
 • Thursday, September 10, 2015
  09:45
  “รองปลัดแรงงาน” ระบุ สิทธิ ‘แรงงานข้ามชาติควรมองในมิติความมั่นคง’ การให้สิทธิตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎหมายและสัญญาจ้างที่ชัดเจน ไม่ละเลยในความเป็นมนุษย์ ย้ำ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับแรงงานข้ามชาติเป็นสิ่งที่สำคัญ
  2015-09-10, 09:45
 • Tuesday, September 08, 2015
  17:11
  รมว.แรงงาน มอบนโยบายลดความเหลื่อมล้ำการใช้สิทธิผู้ประกันตน ยึดหลักธรรมาธิบาล ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนฯ จนท.-สถานพยาบาล ผู้ประกันตนต้องร่วมใจช่วยแก้ปัญหาด้านบริการให้มีมาตรฐานตามสากลยอมรับ  ‘เร่ง’ ยกร่าง กม. ลำดับรอง 17 ฉบับ เสร็จภายใน 20 ต.ค. 58 เตรียมพร้อมโอน ม.40 กรณีชราภาพให้ กอช.
  2015-09-08, 17:11
 • Friday, September 04, 2015
  15:22
  นสพ.โพสต์ทูเดย์ : กระทรวงแรงงานเล็งถกแยกประกันสังคมต่างด้าว ดู 2 แนวทางก่อนเคาะปีนี้
  2015-09-04, 15:22
 • Tuesday, September 01, 2015
  15:21
  เว็บไซต์เดลินิวส์ : ปลัดแรงงาน ยัน สปส. โปร่งใสตรวจสอบได้ ด้าน คปค.จี้ดันกฎหมายปฏิรูปประกันสังคม เป็นองค์กรอิสระ เพื่อผลประโยชน์ผู้ประกันตน ชี้มีเงินกองทุนประกันสังคมประมาณ 1.37 ล้านล้านบาท แต่ยังติดระบบราชการทำให้ไม่โต  ผู้ประกันตนขาดโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์
  2015-09-01, 15:21

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
21 ชั่วโมง 8 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
21 ชั่วโมง 8 นาที ago
กลับด้านบน