Taxonomy term
 • Sunday, May 07, 2017
  15:22
  ผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2560 สาขาส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ตำบลท่าแซะ จ.ชุมพร ใช้แอพพลิเคชัน FFC+ ประเมินความเจ็บป่วยเบื้องต้น ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต การติดตามและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประสบผลสำเร็จในการเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพชุมชน 5 กลุ่มวัย ครอบคลุมทั้ง 11 หมู่บ้าน พบการดำเนินงานครบ100% ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ การดูแลภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ และกลุ่มวัยรุ่นให้หันมาเล่นกีฬา สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนเกิดการพึ่งพาตนเองและชุมชนสุขภาพดี
  2017-05-07, 15:22
 • Saturday, March 18, 2017
  13:07
  รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทานำร่องใช้แอป SmartHealthCare บันทึกสุขภาพบุคลากร หวังลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง พร้อมเตรียมขยายผลในการใช้งานในวงกว้างสู่ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่ต้องบันทึกข้อมูลสุขภาพและติดตามผลการรักษา
  2017-03-18, 13:07
 • Tuesday, August 16, 2016
  17:23
  สพฉ.จับมือ เอไอเอส ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อดาต้า ผ่านแอพพลิเคชั่น ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน “EMS 1669”  เปิดสถิติยอดผู้ดาวน์โหลดใช้แอพกว่า 3 หมื่นคน ชี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและลดสาเหตุการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้
  2016-08-16, 17:23
 • Friday, April 01, 2016
  16:16
   สพฉ.พัฒนาแอพลิเคชั่นแจ้งเหตุฉุกเฉิน เล็งเห็นผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
  2016-04-01, 16:16

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
7 ชั่วโมง 29 นาที ago
StevAgepay
22 ชั่วโมง 32 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
7 ชั่วโมง 29 นาที ago
StevAgepay
22 ชั่วโมง 32 นาที ago
กลับด้านบน