Taxonomy term
 • Friday, March 29, 2019
  13:50
  “เมื่อหมอค้นพบว่ามือเทียมที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติเข้ากับผู้พิการได้เป็นอย่างดี หมอก็นำเสนอเรื่องนี้กับผู้บริหารของโรงพยาบาลสิรินธร และท่านผู้บริหารก็อนุญาตให้เราทดลองทำมือเทียมจากเครื่องพิมพ์สามมิติเองเป็นครั้งแรก”
  2019-03-29, 13:50
 • Thursday, January 18, 2018
  14:59
  กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชนร่วมใจลดการตีตราต่อผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ย้ำโรคเรื้อนติดยาก รักษาง่าย อยู่ร่วมกันได้แม้ร่างกายพิการ
  2018-01-18, 14:59
 • Saturday, October 21, 2017
  20:50
  สมัยที่โรคเรื้อนยังระบาดในประเทศไทย สถานบำบัดโรคผิวหนัง สถาบันราชประชาสมาสัย หรือในอีกชื่อว่า “สถานบำบัดโรคผิวหนัง วัดมกุฏกษัตริยาราม” นับว่าเป็นสถานพยาบาลแห่งแรกๆในการควบคุมโรคเรื้อนและบำบัดโรคเรื้อนในเขตเมือง
  2017-10-21, 20:50
 • Wednesday, January 18, 2017
  12:08
  กระทรวงสาธารณสุขมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่งานโรคเรื้อน ด้านมูลนิธิราชประชาสมาสัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ รายละ 2,000 บาท หากตระหนักและมาแสดงตัวรักษาเอง หากมีผู้นำพามารับการรักษา ผู้นำพาจะได้รับ 1,000 บาท และผู้ป่วยได้รับ 1,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่ 16 มกราคม 2560–15 มกราคม 2561
  2017-01-18, 12:08
 • Sunday, October 16, 2016
  19:26
  นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่องานด้านการแพทย์การสาธารณสุข ว่า พระองค์ท่านทรงมีพระราชสมภพในราชสกุลที่ผูกพันกับงานด้านการแพทย์การสาธารณสุข 
  2016-10-16, 19:26
 • Thursday, August 04, 2016
  20:27
  กรมควบคุมโรค เดินหน้ามาตรการควบคุมโรคเรื้อน ชี้ผู้ป่วยโรคเรื้อนในประชากรข้ามชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
  2016-08-04, 20:27
 • Sunday, January 17, 2016
  19:13
  กรมควบคุมโรค เร่งรัดมาตรการควบคุมโรคเรื้อนในประชากรต่างด้าว เดินหน้าค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว 
  2016-01-17, 19:13
 • Tuesday, January 12, 2016
  14:55
  สธ.เร่งรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่นำมารักษาก่อนเกิดความพิการ เผยการกำจัดโรคเรื้อนของไทยประสบความสำเร็จ ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่ามีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขตั้งแต่ปี 37 ผู้ป่วยรายใหม่ลดลงตามลำดับ แต่สถานการณ์ใหม่ที่น่าเป็นห่วง คือ พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติเพิ่มจึ้นตั้งแต่ปี 54 วาง 3 มาตรการเข้มข้น เฝ้าระวังป้องกันโรคเรื้อน ค้นหาผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยที่ตกค้างในชุมชนที่ไม่รู้ว่าป่วย และผู้ป่วยต่างชาติ
  2016-01-12, 14:55
 • Monday, December 21, 2015
  12:37
  กรมควบคุมโรค เผยปี 58 พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในคนไทย 155 ราย พิการรุนแรงที่มองเห็นได้ร้อยละ 13 เหตุเพราะเข้ารับการรักษาช้า พร้อมแนะหากพบผิวหนังเป็นวงด่างขาวหรือแดง ชา ไม่คัน ให้รีบปรึกษาแพทย์ กำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ของประเทศไทย ไม่เกิน 100 ราย และลดอัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ไม่เกิน 0.3 รายต่อประชากร 1 ล้านคน (20 ราย) ในปี 2563
  2015-12-21, 12:37
 • Friday, January 16, 2015
  20:49
  นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ทศวรรษกำจัดโรคเรื้อนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล ตรัง และพัทลุง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา” จัดโดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 ซึ่งในโครงการจะมีการออกค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่ทั้ง 7 จังหวัดและให้การรักษาฟรีจนหายขาด และได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มารอรับบริการทางการแพทย์ ของหน่วยแพทย์ทหารบก ที่ หน่วยแพทย์พระราชทานศูนย์แพทย์ทหารบกจังหว
  2015-01-16, 20:49

ความคิดเห็นล่าสุด

StevAgepay
11 ชั่วโมง 55 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

StevAgepay
11 ชั่วโมง 55 นาที ago
กลับด้านบน