Taxonomy term
 • Saturday, November 11, 2017
  15:36
  รพ.อุทัยธานีเผย ทำโครงการ “ส่งยาถึงบ้าน” ทางไปรษณีย์ได้ผลดี ช่วยลดความแออัดในส่วนงานผู้ป่วยนอก คนไข้พึงพอใจ 100% ตรวจเสร็จกลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอรับยา เฟสต่อไปเตรียมขยายบริการไปกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วให้หมอครอบครัวในพื้นที่ดูแล
  2017-11-11, 15:36
 • Tuesday, October 10, 2017
  19:23
  องค์การอนามัยโลกชื่นชมประเทศไทยจัดการเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ดีที่สุดในเอเชีย เทียบเท่ากับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ ย้ำประชาชนต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ไม่มีใครเป็นหมอได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเอง
  2017-10-10, 19:23
 • Sunday, October 01, 2017
  14:03
  โลกประสบความสำเร็จลดการเสียชีวิตแต่ยังคงไม่พ้นภัยคุกคามจากโรคอ้วน ความรุนแรง และปัญหาสุขภาพจิต
  2017-10-01, 14:03
 • Monday, August 07, 2017
  20:14
  สธ.เร่งคุมโรคไตเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุทำไตเสื่อม หากไม่มีการดำเนินการคาดอีก 5 ปี จะมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเพิ่มกว่า 2 แสนราย
  2017-08-07, 20:14
 • Wednesday, June 14, 2017
  21:56
  สธ.ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นอินเตอร์มีเดียด แคร์ (Intermediate care) ทำงานร่วมกับ รพ.สต. หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดความพิการ ลดความแออัดเป็นโรงพยาบาลประชารัฐ
  2017-06-14, 21:56
 • Tuesday, May 30, 2017
  07:33
  จากข้อมูลการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 5 หมื่นคนเศษ ทำให้ประมาณการได้ว่า มีคนไทยอย่างน้อย 1 ล้านคนที่ยังมีชีวิตอยู่และป่วยหรือพิการด้วยโรคเรื้อรังร้ายแรงจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมโป่งพอง และโรคเรื้อรังอื่น ๆ
  2017-05-30, 07:33
 • Saturday, April 29, 2017
  13:19
  การสำรวจข้อมูลด้านสุขภาพในปัจจุบันพบว่าสุขภาพและอายุคาดเฉลี่ยของประชากรโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ยังพบความเหลื่อมล้ำด้านพัฒนาการ ท่ามกลางปัญหาโรคเรื้อรังอันเป็นสาเหตุใหญ่ของการเจ็บป่วยระยะยาวและการเสียชีวิต  
  2017-04-29, 13:19
 • Wednesday, April 05, 2017
  14:20
  กรมอนามัยเผยคนไทยนั่งๆ นอนๆ วันละ 13.25 ชั่วโมง ชี้จะทำให้ระบบร่างกายมีปัญหา แนะหากนั่งทำงานหรือประชุมนานๆ ควรเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ 1 ชั่วโมง 
  2017-04-05, 14:20
 • Sunday, March 26, 2017
  19:04
  เครือข่ายลดบริโภคเค็มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การอนามัยโลก ผนึกความร่วมมือร่วมกันหามาตรการต่าง ๆ ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนควบคุมปริมาณโซเดียมในอุตสาหกรรมอาหาร เล็งปรับสูตรอาหารสำเร็จรูปให้ลดปริมาณเกลือ ได้แก่ กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารแช่เย็นแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส
  2017-03-26, 19:04
 • Tuesday, February 07, 2017
  14:31
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยกลุ่มวัยทำงานอายุ 15-59 ปี ทั่วประเทศ ยังมีความเสี่ยงป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ มะเร็ง เนื่องจากผลสำรวจในปี 2559 พบมีความรอบรู้ทางสุขภาพตามหลักการสร้างสุขภาพดีด้วย 3 อ. 2 ส.อยู่ในระดับไม่ดีเกือบร้อยละ 50  และมีพฤติกรรมในระดับไม่ดีเกือบร้อยละ 57 ต้องเร่งยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของวัยทำงานในปีงบประมาณ 2560 ให้ถูกต้อง เพิ่มมากขึ้น
  2017-02-07, 14:31

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน