Taxonomy term
 • Wednesday, May 06, 2015
  20:07
  กรมอนามัย เผย 10 เหตุเสี่ยงรุมเร้าวัยทำงาน ส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการและเศรษฐกิจระดับประเทศ แนะเร่งดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารอย่างถูกต้อง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  2015-05-06, 20:07
 • Wednesday, March 25, 2015
  14:59
  สธ.เร่งพัฒนารูปแบบบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตที่ เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละโรคและโรงพยาบาลแต่ละระดับ ตั้งเป้าหมายขยายบริการถึงโรงพยาบาลชุมชน 300 แห่งทั่วประเทศ เชื่อมโยงการทำงานกับทีมหมอครอบครัว 30,000 ทีม เพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ภายในกันยายน 2558
  2015-03-25, 14:59
 • Monday, March 23, 2015
  17:28
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพผู้สูงอายุหลังพบป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน และข้อเข่าเสื่อม เตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยจัดระบบสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้พิการ พร้อมสนับสนุนผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปากตนเองผ่านแกนนำชมรม
  2015-03-23, 17:28
 • Friday, February 13, 2015
  18:17
  นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผอ.ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และหมอรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล เมื่อปี 2552 ผู้คร่ำหวอดกับการทำงานในฐานะผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศมองโกเลีย นานนับสิบปี บอกว่าโจทย์ใหญ่ของระบบสุขภาพไทยขณะนี้ คือ 1.มิติของปัญหาสุขภาพจากโรคพฤติกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเปลี่ยนจากเดิมที่ โรค“ติดต่อ” เคยเป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดในโลก และ 2.มิติปัญหาการให้บริการ ซึ่งการเกิดขึ้นของ สปสช. มาเปลี่ยนระบบที่จากเดิม สธ.ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ซื้อบริการ และผู้ให้บริการด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความขัดแย้งขนาดใหญ่ เพราะผู้จัดการงบประมาณดูแลสุขภาพประชาชน และผู้กำหนดนโยบายสุขภาพ อยู่ต่างหน่วยงานกัน
  2015-02-13, 18:17
 • Tuesday, February 10, 2015
  20:40
  กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง 4 โรค ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน ลมชัก และหลังผ่าตัดสมอง รวมทั้งผู้ที่อยู่ในภาวะเครียด ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์คนเดียว เพราะมีโอกาสเสี่ยงเกิดอาการวูบ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เสี่ยงเสียชีวิตได้สูง โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่โชเฟอร์หรือมีอาชีพขับรถรับจ้าง ควรตรวจสุขภาพทุกปี เพื่อรู้ความผิดปกติของตัวเอง และรักษาควบคุมอาการต่อเนื่อง
  2015-02-10, 20:40
 • Thursday, February 05, 2015
  08:34
  สถานการณ์ความขัดแย้งในระบบหลักประกันสุขภาพรอบล่าสุด ที่ปะทุขึ้นมาปีกว่า และยังคงยืดเยื้อชนิดที่ไม่แน่ใจว่า ถึงที่สุดแล้วสถานการณ์นี้จะจบลงอย่างไรนั้น ประเด็นที่หลายฝ่ายเป็นห่วงคือ ความขัดแย้งครั้งนี้อาจจะกำลังทำให้ระบบสุขภาพไทย ซึ่งมีขอบเขตมากกว่า ระบบหลักประกันสุขภาพหรือระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (แต่เป็นส่วนที่สำคัญมากในระบบสุขภาพไทย) ติดกับดักและไม่สามารถพัฒนาเดินหน้าไปได้อย่างที่ควรจะเป็น ขณะที่มุมมองมองอีกด้าน กลับมองว่า ความขัดแย้งที่เกิดจากความเห็นต่างนั้น จะเป็นตัวที่ก่อเกิดทำให้ระบบสุขภาพของไทยเดินหน้าไปได้ เพราะผ่านการปะทะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนความเห็นต่างจนตกผลึกและนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพในภาพใหญ่ได้
  2015-02-05, 08:34
 • Wednesday, January 14, 2015
  14:49
  สสส. โชว์ผลงานสร้างเสริมสุขภาพปี 57 ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ 13 ปี สิงห์อมควันลด 1.21 ล้านคน คนไทย 82.4% ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา ประหยัดเงินซื้อเหล้า 2.4 หมื่นล้านบาท ทั้งอุบัติเหตุยังลดการสูญเสีย ประหยัดเงินนับแสนล้าน พร้อมเพิ่มพื้นที่สุขภาวะ 11 ล้านคนได้ประโยชน์ วางเป้าหมายปี 58 สร้าง 5 บันไดความสำเร็จ หวังประชากรทุกกลุ่มเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดี แก้ปัญหาเหล้า บุหรี่ในชนบท-พัฒนาสุขภาพเขตเมือง-ดูแลผู้ด้อยโอกาส-ขยายภาคี-ต้นแบบองค์กรธรรมาภิบาล
  2015-01-14, 14:49
 • Friday, December 19, 2014
  18:31
  วิกฤต โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุคร่าชีวิตคนไทย 73%  หนุนคนไทย ลดวิกฤต NCDs ด้วยนมแม่ ช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ทั้งแม่และลูก ชี้ เด็กกินนมผง เสี่ยงแพ้สาร DHA สาเหตุของโรค”ออทิสซึม”
  2014-12-19, 18:31
 • Monday, December 08, 2014
  19:51
  สธ.เผยผลสำรวจล่าสุดในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 9.7 ล้านคน เพิ่มปีละ 5 แสนคน ในจำนวนนี้สุขภาพไม่ดีร้อยละ 95 หรือจำนวน 9.2 ล้านคน มากสุดป่วยโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 41 พิการร้อยละ 6 นอนแซ่วติดเตียงร้อยละ 1 เร่งพัฒนาระบบดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมให้ดีกว่าประเทศเจริญแล้ว ขยายผลลงทุกตำบล หวังให้ผู้สูงอายุไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มีพฤติกรรมสุขภาพดี ได้รับการดูแลทุกคน  
  2014-12-08, 19:51
 • Sunday, October 12, 2014
  21:28
  กระทรวงสาธารณสุข นำร่องจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้ายของชีวิต เช่น โรคมะเร็ง โรคไต ด้วยยา และดูแลจิตใจทั้งผู้ป่วยและญาติ ในโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ 16 แห่ง พร้อมขยายทีมดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน เป็นบริการใหม่ของระบบสุขภาพประเทศไทย ช่วยผู้ป่วยคลายทุกข์ทรมาน จากโลกไปด้วยรอยยิ้ม ชี้โรคที่ผู้ป่วยเผชิญทุกข์โดยเฉพาะความเจ็บปวดมากที่สุดก่อนเสียชีวิตขณะนี้คือโรคมะเร็ง มีคนไทยเสียชีวิตสูงอันดับ 1 ปีละประมาณ 60,000 ราย เฉลี่ยเสียชีวิต 1 คนทุก 8 นาที
  2014-10-12, 21:28

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
15 ชั่วโมง 16 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 2 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
15 ชั่วโมง 16 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 2 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน