Taxonomy term
 • Thursday, May 03, 2018
  07:54
  คจ.สช.ประกาศ ๒ ประเด็นเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ หวังปลุกกระแสสังคมตื่นตัวปรับพฤติกรรมป้องกันโรค NCDs และพัฒนาพื้นที่สาธารณะสอดรับมติสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พร้อมเคาะศูนย์ประชุมวายุภักษ์เป็นสถานที่จัดงานสมัชชาสุขภาพฯ เดือน ธ.ค. ๒๕๖๑
  2018-05-03, 07:54
 • Thursday, April 19, 2018
  12:45
  แม้ว่าสถิติการป่วยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD จะสูงมาก แต่กลุ่มโรค NCD เป็นโรคที่ สามารถป้องกันได้ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงหลักเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคล ซึ่งหากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ จะลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรค NCD ได้มากถึงร้อยละ 80 ลดโอกาสการเป็นโรคมะเร็งได้ร้อยละ 40 โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และโรคเบาหวาน ได้ถึงร้อยละ 80
  2018-04-19, 12:45
 • Thursday, September 01, 2016
  19:52
  สธ.เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)" หวังให้ผู้บริโภครับรู้และรู้จักสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหารอย่างแพร่หลาย เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกซื้อเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรค NCDs ภาคอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือในการปรับสูตรอาหาร ลดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ล่าสุด เผยโฉมผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง 57 ผลิตภัณฑ์จาก 14 บริษัทและจะขยายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาหารในอนาคต
  2016-09-01, 19:52

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
20 ชั่วโมง 49 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
23 ชั่วโมง 27 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 9 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
1 วัน 14 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
20 ชั่วโมง 49 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
23 ชั่วโมง 27 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 9 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
1 วัน 14 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน