Taxonomy term
 • Friday, February 09, 2018
  15:01
  "รพ.สต.ไม่มีงบประมาณเป็นของตัวเอง fixcost ปี 61 ก็ทำท่าจะโดนตัด"
  2018-02-09, 15:01
 • Saturday, January 13, 2018
  11:31
  สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 61 ได้แล้วถึง 31 มีนาคม 2561 ด้านเลขาธิการ สปส. เผย ปี 2561 ผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนยื่นขอรับสิทธิการรักษาได้ทันที แนะผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกและความพึงพอใจรวมถึงประโยชน์ในการขอรับบริการกับสถานพยาบาล
  2018-01-13, 11:31
 • Saturday, November 04, 2017
  21:23
  "ปรากฏการณ์ของผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้เห็นความร่วมมือของสังคมในการพัฒนาระบบสุขภาพนี้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับสังคมไทย ผมเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็น "Health by All" เวอร์ชั่นแรก"
  2017-11-04, 21:23
 • Tuesday, October 10, 2017
  20:13
  สธ.ชี้กิจกรรม “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 รพ.ทั่วประเทศ” ของ “ตูน บอดี้สแลม” เป็นตัวอย่างประชารัฐ ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาและสนับสนุน รพ.ของรัฐเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ประชาชนควรสนับสนุนและชื่นชม พร้อมเผยปี 60 ที่ผ่านมา ได้รับจัดสรรงบลงทุนครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2,700 ล้านบาท
  2017-10-10, 20:13
 • Tuesday, October 10, 2017
  19:02
  เพจ TaxBugnoms (บล็อกภาษีข้างถนน) ชื่นชม-ยินดี ‘ตูน’ ทำดีเพื่อ รพ. พร้อมชวนตั้งคำถาม หากมองในด้านการบริหารจัดการด้านภาษีนั้น มันคือสิ่งที่ล้มเหลวหรือไม่
  2017-10-10, 19:02
 • Monday, December 12, 2016
  15:56
  จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลที่ซ้ำเติมความทุกข์ให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล ตลอดบุคลากรสาธารณสุขที่นำเสนอในตอนที่แล้ว นำมาสู่คำถามที่ว่า “แล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้ โรงพยาบาลจะสามารถทำอะไรได้บ้าง” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “โครงการวิจัยการออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลเพื่อเอื้อต่อการเยียวยา” เพื่อสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมสถานพยาบาล และรูปแบบการออกแบบโครงสร้าง การจัดองค์ประกอบภายในอาคาร การจัดภูมิสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยแนวคิด “สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา-Healing Environment” 
  2016-12-12, 15:56
 • Tuesday, December 06, 2016
  21:28
  แม้เพียงความเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่ว่าด้วยโรคอะไรก็ตาม ย่อมเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ สถานที่ที่จะช่วยลดความทุกข์และเยียวยาความเจ็บป่วยก็คือโรงพยาบาลนั่นเอง แต่ในความเป็นจริงการไปโรงพยาบาลเพื่อรับบริการแต่ละครั้ง แทนที่จะช่วยลดความทุกข์ กลับพบว่าก่อให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้น ไม่เฉพาะแต่ผู้ป่วย ยังรวมถึงญาติพี่น้องผู้พาไปอีกด้วย ส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล นอกจากไม่เอื้ออำนวยความสะดวกในการรับและให้บริการแล้ว ยังมีบรรยากาศแห่งความวุ่นวาย สับสน อึดอัด และกดดัน นำมาสู่ภาวะความเครียดของผู้รับบริการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้กลายเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ให้เพิ่มขึ้นนั่นเอง 
  2016-12-06, 21:28
 • Wednesday, September 28, 2016
  22:17
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนเงิน 750 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล 71 แห่งเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน คาดลดใช้ไฟ 92 ล้านหน่วย ประหยัดเงินได้อีก 420 ล้านบาท
  2016-09-28, 22:17
 • Tuesday, August 09, 2016
  11:59
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนะผู้เล่นเกมโปเกมอน โก บริหารความเสี่ยงในการเล่นให้ดี อย่าเล่นบนถนน ใกล้แม่น้ำ ลำคลอง บนที่สูง รวมทั้งสถานที่ส่วนบุคคล โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้ปกครองต้องแนะนำและดูแลใกล้ชิด  ส่วนในโรงพยาบาลไม่แนะนำให้เล่น อาจรบกวนผู้ป่วย ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  รวมทั้งรบกวนการทำงานของเครื่องมือแพทย์บางชนิดได้
  2016-08-09, 11:59
 • Friday, April 01, 2016
  14:08
  จากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ในเวทีเสวนามีการบรรยายหัวข้อ "การวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย" (Quality and Patient Safety Research) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไปนั้น
  2016-04-01, 14:08

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกยังมีอยู่
1 วัน 20 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกยังมีอยู่
1 วัน 20 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน