Taxonomy term
 • Thursday, January 15, 2015
  15:09
  กระทรวงสาธารณสุข ชูโรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลบางมูลนาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เป็นต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรม เร่งขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หวังเกิดผล 4 ด้าน คือ ความรัก ความสามัคคี ลดการสูญเสียทรัพยากร พัฒนาคุณภาพการบริการ และเสียงคำชม หวังเป็นบรรทัดฐานสังคม ในเรื่องการเป็นผู้ให้บริการด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม 
  2015-01-15, 15:09
 • Saturday, June 28, 2014
  10:49
  สธ.พร้อมเร่งเดินหน้านโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง พัฒนาระบบบริการที่ดีเพื่อประชาชน  มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการ 3 เรื่องคือ “ได้พบหมอ รอไม่นาน และระบบยาเดียวกัน” เน้นเป้าหมายที่คุณภาพ ความปลอดภัยในการบริการดูแลผู้ป่วย ส่วนที่โรงพยาบาลชลบุรี ก้าวหน้าไกล จะขอรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการขึ้นสู่ระดับนานาชาติ เจซีไอ ของสหรัฐอเมริกา ภายในปี 2558 หลังผ่านการรับรองมาตรฐาน เอชเอ ของไทยแล้ว เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข 
  2014-06-28, 10:49
 • Friday, December 13, 2013
  11:28
  แนวหน้า - นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลที่อยู่ในภูมิภาค ให้สามารถจัดบริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วย บางโรคที่อวัยวะสำคัญประสบปัญหาล้มเหลวหรือเสื่อมสภาพการทำงาน เช่น ไตวาย ตับวาย หัวใจล้มเหลว และอยู่ระหว่างการรักษาเพื่อยืดชีวิตหรือที่เรียกว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยวิธีการผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะ ให้ใหม่ ซึ่งเป็นการรักษาที่ได้ผลดี มีความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดได้รับบริการใกล้บ้านที่สุด ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ โดยร่วมมือกับสภากา
  2013-12-13, 11:28

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfxPax
1 ชั่วโมง 30 นาที ago
CindyfxPax
1 ชั่วโมง 47 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfxPax
1 ชั่วโมง 30 นาที ago
CindyfxPax
1 ชั่วโมง 47 นาที ago
กลับด้านบน