Taxonomy term
 • Tuesday, November 19, 2013
  12:34
  ไทยรัฐ - จับตาประเด็นร้อนของกระทรวงสาธารณสุข กับนโยบาย MOC (Minimal Operating Cost) หรือค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ ที่โรงพยาบาลควรได้รับการจัดสรร ท่ามกลางการคัดค้านของชมรมแพทย์ชนบท ที่เชื่อว่านโยบายดังกล่าวจะทำให้หายนะเกิดขึ้นแก่โรงพยาบาลชุมชนจริงหรือช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ประเด็นร้อนของกระทรวงสาธารณสุขที่ถกเถียงกันมาก คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของนโยบาย MOC (Minimal Operating Cost) หรือค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่โรงพยาบาลควรได้รับการจัดสรร จึงจะสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ปัญหาสำคัญของโรงพยาบาลคือ ได้รับจัดสรรเงินน้อยกว่า MOC ทำให้เงินไม่พอใช้ในการจัดบริการเป็นจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวคิด
  2013-11-19, 12:34
 • Tuesday, November 12, 2013
  19:48
  สธ.โต้กลับหมอชนบทกล่าวหาใช้กรอบ MOC จัดสรรงบรายหัว สปสช.ทำ รพช.ได้รับงบน้อยลง ยันจัดสรรให้ รพช.ถึง 1,400 ล้านบาท รพศ./รพท.400 ล้านบาท ชี้ช่วยโรงพยาบาลขาดสภาพคล่องจากการมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำสูงกว่างบรายหัว
  2013-11-12, 19:48
 • Friday, November 01, 2013
  10:39
  หากมองย้อนกลับไปในระบบสุขภาพของประเทศไทย ตั้งแต่จุดเริ่มก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข ปี 2485 จะเห็นได้ว่า ล้วนแต่เป็นไปเพื่อมุ่งช่วยเหลือคนยากจน และทำให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลมาตลอด โดยเฉพาะการเน้นกระจายไปในชนบทพื้นที่ห่างไกล นำมาสู่การดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล การกำหนดเรียนแพทย์ที่ต้องใช้ทุน การขยายจัดตั้งและพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน การจัดทำสาธารณสุขมูลฐาน และการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ตลอดจนการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  2013-11-01, 10:39
 • Friday, October 25, 2013
  06:59
  มติชน - เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม กลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาสุขภาพประชาชน อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายหมออนามัย และเครือข่ายหัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน ประมาณ 100 คน ชุมนุมที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องไม่ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ยุบศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพประชาชนระดับภาค
  2013-10-25, 06:59
 • Sunday, August 25, 2013
  09:46
  ประเทศไทยเรามีการปฎิรูประบบบริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จนกระทั่งปัจจุบันได้รับเสียงชื่นชม จากนานาชาติเกี่ยวกับนโยบายหลักประกันสุขภาพของไทยที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้ทุกระดับครอบคลุมและทั่วถึง
  2013-08-25, 09:46
 • Saturday, August 17, 2013
  08:31
  คณะทำงานจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข เสนอแนวทางการเยียวยา การจัดทำตัวชี้วัดร่วมของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/และโรงพยาบาลชุมชน และการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมระหว่างวิชาชีพ ต่อคณะกรรมการค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้พร้อมดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 ตามมติที่ประชุมสหวิชาชีพ
  2013-08-17, 08:31
 • Tuesday, August 13, 2013
  08:22
  หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคที่เริ่มเดินหน้าเต็มตัวในปี 2545 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อระบบสุขภาพและการรักษาโรคแก่คนไทยเกือบทุกคน  ในท่ามกลางความเจริญทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทุกคนควรต้องมีหลักประกันสุขภาพเพราะค่าใช้จ่ายทางการแพทย์นั้นแพงมาก แม้แต่เศรษฐีก็ยังอาจล้มละลายได้ และเมื่อคนไทยกว่า 99% มีหลักประกันสุขภาพ ภาวะเสี่ยงต่อการล้มละลายก็มาอยู่ในมือของโรงพยาบาลรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กในชนบท
  2013-08-13, 08:22
 • Thursday, June 06, 2013
  10:58
  ชมรมแพทย์ชนบท แถลง 6 เหตุผลที่ขอให้นายกรัฐมนตรีปลดนพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ จากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง" สำหรับการเจราวันนี้ (ุ6 มิ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล
  2013-06-06, 10:58
 • Tuesday, May 28, 2013
  14:07
  สาธารณสุข * ปลัด สธ.ขู่ฟันวินัยหมอชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ วันที่ 6 มิ.ย.นี้ ระบุตอนนี้เริ่มมีการหมิ่นผู้บังคับบัญชาแล้ว ด้าน "หมอเกรียงศักดิ์" ไม่หวั่น ยันไม่ผิดวินัยแน่ เพราะลางานมาชุมนุม เผย สธ.ส่งคนมาเจรจาแล้ว แต่ไม่ถอยพร้อมชุมนุมหน้าบ้านปู คาดว่ามีแนวร่วมประมาณ 3 พันคน ด้าน รพ.ชุมชน 9 แห่งอีสานตอนล่างประกาศร่วมชุมนุมด้วย
  2013-05-28, 14:07
 • Monday, May 27, 2013
  21:44
  กลุ่มแพทย์ชนบท พยาบาล และบุคลากร 9 จังหวัดอีสานตอนล่างกว่า 100 คน ประท้วงคัดค้านนโยบาย P4P และมีมติไม่ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงใดๆ หวั่นแอบอ้างว่าเห็นด้วย ลั่นจะยกระดับอารยะขัดขืนต้านเต็มที่ เตรียมบุกบ้าน "นายกฯ ปู" ขอเปลี่ยนเจ้ากระทรวงหมอ
  2013-05-27, 21:44

ความคิดเห็นล่าสุด

วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
50 นาที 9 วินาที ago
Peerasak C.
1 วัน 3 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
50 นาที 9 วินาที ago
Peerasak C.
1 วัน 3 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน