Taxonomy term
  • Tuesday, January 29, 2019
    15:16
    จิตอาสาผู้ติดเชื้อเอชไอวี รพ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เผย 15 ปี “ชมรมเพื่อนที่รู้ใจ” รุกดูแลจิตใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อนช่วยเพื่อนให้คำปรึกษา ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 300 คน เน้นปรับวิธีคิด สร้างพลังให้ก้าวต่อ ส่วนด้านการรักษามีกองทุนบัตรทองคอยดูแล สิทธิประโยชน์ครอบคลุม พร้อมสะท้อนชีวิตช่วงติดเชื้อเอชไอวี 20 ปีที่แล้ว ก่อนมียาต้านไวรัส ทั้งมืดแปดด้าน สิ้นเนื้อประดาตัว แต่หลังระบบบัตรองครอบคลุม ช่วยเข้าถึงการรักษา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
    2019-01-29, 15:16

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerujat
9 ชั่วโมง 1 นาที ago
Rogerujat
9 ชั่วโมง 3 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerujat
9 ชั่วโมง 1 นาที ago
Rogerujat
9 ชั่วโมง 3 นาที ago
กลับด้านบน