Taxonomy term
  • Sunday, June 01, 2014
    10:00
    "ในระบบกลไกสุขภาพของไทยจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยความยั่งยืนจะต้องประกอบไปด้วยตัวแทนจาก 4 ฝ่าย คือ สปสช.  สธ.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน จะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ หรือจะให้ฝ่ายสธ.มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวก็ไม่ได้" จากคำกล่าวของ นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ที่ได้แสดงทัศนะคติในเรื่องของระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยที่จะทำให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร
    2014-06-01, 10:00

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน