Taxonomy term
 • Friday, February 08, 2019
  07:44
  องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ชื่นชมโครงการ “ต้นแบบด่านซ้ายเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อทุกคน” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จัดการพื้นที่สาธารณะ อำนวยความสะดวกพื้นที่ใช้สอยสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง
  2019-02-08, 07:44
 • Sunday, August 19, 2018
  20:14
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ชื่นชมการปรับระบบบริหารจัดการ เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนชายแดนทั้งชาวไทยและต่างชาติ สร้างรายได้เข้าโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ลดโลกร้อน
  2018-08-19, 20:14
 • Monday, April 02, 2018
  20:26
  กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมผลักดัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ชนบทห่างไกลได้เข้าถึงการรักษาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ
  2018-04-02, 20:26
 • Thursday, November 16, 2017
  16:36
  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จัดประชุมวิชาการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง รวมพลังสร้างสุข ตามรอยพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามวิถีของท้องถิ่น
  2017-11-16, 16:36
 • Friday, November 04, 2016
  13:48
  กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมปฏิบัติการการแพทย์ส่วนภูมิภาคชุดแรกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ร่วมดูแลประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ และทำกิจกรรมบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง
  2016-11-04, 13:48
 • Monday, June 06, 2016
  16:40
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ 21 แห่ง เตรียมปรับเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขภายในกันยายน 2559 โดยใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและการป้องกันโรค ด้านบริการทางการแพทย์ ด้านบุคลากร และสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
  2016-06-06, 16:40
 • Friday, March 18, 2016
  13:52
  องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่บูรณาการดูแลผู้พิการเชิงรุกโดยชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ 
  2016-03-18, 13:52
 • Thursday, March 10, 2016
  17:53
  องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ต้นแบบแพทย์แผนไทยลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการปวดตามข้อ หรือกล้ามเนื้อ ลดการใช้ยาแก้ปวดในกลุ่ม NSIAD เนื่องจากจะมีผลข้างเคียงของยา ระคายต่อกระเพาะ ไต และอาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และมีปัญหากับไต
  2016-03-10, 17:53
 • Wednesday, March 09, 2016
  17:59
  พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของ รพร.ปัว จ.น่าน ซึ่งได้ตั้งกองทุนออกซิเจน ดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ช่วยเบาเทาอาการของโรค ป้องกันการกำเริบ ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  2016-03-09, 17:59
 • Thursday, May 28, 2015
  16:38
  ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ประชุมสามัญประจำปี 2558 กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี ตั้งคณะกรรมการทศวรรษที่ 5 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  วางแนวทางการพัฒนา ทั้งต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และการบริหารจัดการ  โดยมุ่งเน้นการทำงานที่มีใจเอื้ออารีต่อผู้ป่วยและญาติ เป็นหัวใจสำคัญ 
  2015-05-28, 16:38

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
8 ชั่วโมง 26 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
11 ชั่วโมง 4 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
21 ชั่วโมง 54 วินาที ago
ลีลาวดี
1 วัน 2 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
8 ชั่วโมง 26 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
11 ชั่วโมง 4 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
21 ชั่วโมง 54 วินาที ago
ลีลาวดี
1 วัน 2 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน