Taxonomy term
 • Thursday, August 24, 2017
  20:41
  UHosNet ออกแถลงการณ์ กังวลใจ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ กระทบจัดซื้อยากลุ่มที่มีความซับซ้อนหรือมีความจำเพาะสูง เหตุไม่เปิดช่องให้สถานพยาบาลสามารถดำเนินการจัดหายาที่จำเป็นเหล่านี้ให้แก่ผู้ป่วยได้ แต่หากสถานพยาบาลฝืนดำเนินการจัดหาเพื่อให้มียาแก่ผู้ป่วยก็จะเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่มีกฎหมายลูกที่จะเป็นแนวทางที่ชัดเจน
  2017-08-24, 20:41
 • Wednesday, December 14, 2016
  12:40
  กลุ่มโรงเรียนแพทย์ เตือน กรมบัญชีกลาง โอนรักษา ขรก.ประกันเอกชน ทำระบบขาดความยั่งยืน ขาดความชัดเจนทั้งแนวทางการบริหารและการจัดระบบ ทั้งที่งบประมาณกว่า 7 หมื่นล้านต่อปี แถมหวั่นทำข้อมูลสุขภาพผู้มีสิทธิตกอยู่ในเอกชน หากใช้รัฐต้องขอก่อน กระทบสาธารณสุขประเทศ พร้อมระบุเงื่อนไขกรมบัญชีกลางกำหนด คงสิทธิประโยชน์เท่าเดิม งบประมาณไม่เพิ่ม เป็นไปได้ยาก เหตุมาตรฐานการรักษา และเทคโนโลยีขยับเพิ่ม ซ้ำจำนวน ขรก.สูงอายุเพิ่ม 
  2016-12-14, 12:40
 • Monday, September 19, 2016
  17:12
  โรงพยาบาลขอนแก่นจัดประชาพิจารณ์เพื่อจัดบริการคลินิกรูปแบบพิเศษ หวังผู้ป่วยมีเงินจ่ายพิเศษได้รับบริการรวดเร็ว ย้ำไม่กระทบกับผู้ป่วยในระบบปกติ แต่ สธ.ยังไม่มีระเบียบกระทรวงรองรับเรื่องนี้ คาดจะสามารถออกระเบียบได้ช่วงต้นปี 60
  2016-09-19, 17:12
 • Thursday, June 16, 2016
  17:36
  รมว.สธ.ติดตามความคืบหน้านโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” 4 เรื่องราคากลางค่ารักษาพยาบาล (Fee schedule) รพ.เอกชนรับทราบแล้ว เหลือหารือ รพ.สังกัด ร.ร.แพทย์ 20 มิ.ย.นี้ ชี้แจง รพ.เอกชนให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วมระบบสำรองเตียง การหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องอำนาจในการออกประกาศของ สพฉ.และการวางระบบงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเตรียมความพร้อม ทั้งในระบบสำรองเตียงระบบบริการ (Customer Service)
  2016-06-16, 17:36
 • Thursday, June 16, 2016
  12:35
  เขตสุขภาพ สธ. และคณะแพทยศาสตร์ 20 คณะจาก 19 มหาวิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์รักษาโรคซับซ้อน ใกล้บ้าน พัฒนาบริการ วิจัย บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการของแต่ละเขต ก่อนเสนอยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ พร้อมโครงการและแผนงานรองรับคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนกันยายน 2559
  2016-06-16, 12:35
 • Sunday, March 27, 2016
  12:30
  อาจารย์แพทย์ มข.โพสต์ Facebook ฝาก 10 ข้อถึงผู้อาสามาเป็นเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ ขอให้เน้นการรักษาเสมอภาค เท่าเทียม มีมาตรฐานสำหรับคนไทยทุกคน ให้ รพ.ของโรงเรียนแพทย์มีส่วนร่วมในทุกระบบประกันสุขภาพของรัฐ ไม่ควรให้สังกัดที่ต่างกันของ รพ.เป็นอุปสรรคต่อบริการสุขภาพ หารูปแบบให้ประชาชนมีฐานะดีมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อระบบสุขภาพมากขึ้น พัฒนาระบบสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
  2016-03-27, 12:30
 • Wednesday, February 24, 2016
  17:26
  อาจารย์แพทย์ มศว.ติง ข้อตกลงความร่วมมือเขตสุขภาพ สธ.-โรงเรียนแพทย์ ยังไม่มีความชัดเจน แนะทำเรื่องง่ายๆ เช่น รีเฟอร์ผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงเรียนแพทย์ให้ได้ก่อน
  2016-02-24, 17:26
 • Wednesday, February 17, 2016
  14:08
  กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 20 โรงเรียนแพทย์ จาก 19 มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบริการ การส่งต่อ ผลิตบุคลากร และการวิจัย พร้อมจับคู่แต่ละโรงเรียนแพทย์กับเขตสุขภาพ ชี้เป็นครั้งแรกของวงการสาธารณสุขไทย เพิ่มการเข้าถึงบริการ ประชาชนได้รับการดูแลรักษาครบวงจรในเขตสุขภาพแบบไร้รอยต่อ เตรียมเสนอ 3 ยุทธศาสตร์ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำของสถานบริการ เสนอคณะรัฐมนตรี
  2016-02-17, 14:08
 • Friday, February 12, 2016
  17:49
  หนุน สวรส.สร้างระบบเครือข่ายงานวิจัยระบบสุขภาพ เชื่อมโรงเรียนแพทย์ ชี้การจะใช้งานวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพให้เข็มแข็งได้ ต้องพัฒนาเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตบุคลากร ระบบบริการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข
  2016-02-12, 17:49
 • Sunday, January 31, 2016
  09:10
  ข้อเสนอจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ถึงภาครัฐที่ควรสร้างกลไกจูงใจเอกชนให้หันมาดูแลสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ใช่ปล่อยให้ภาคเอกชนเติบโตและแย่งเค้กก้อนเดียวที่มีอยู่ได้ตามใจต้องการ โดยทิ้งประชาชนที่ขัดสนไว้ให้มีทางเลือกแค่การได้รับการดูแลจาก รพ.รัฐเท่านั้น “เพื่อลดการเก็งกำไรจากการประกอบการ แต่แลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรืออื่นๆ โดยมองว่าเป็นการร่วมลงทุนกัน เพื่อทุนมนุษย์และทุนเศรษฐกิจของประเท แต่น่าเสียดาย ที่ รพ.รัฐโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์และ รพ.ใหญ่ๆ บางแห่งกำลังทำสิ่งตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาข้างต้น ในขณะที่ภาคส่วนเอกชนก็อิ่มหนำสำราญกับการเลือกเค้กได้ตามใจชอบ”
  2016-01-31, 09:10

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
11 ชั่วโมง 26 นาที ago
กรกฎ อินต๊ะผัด
1 วัน 7 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
11 ชั่วโมง 26 นาที ago
กรกฎ อินต๊ะผัด
1 วัน 7 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน