Taxonomy term
 • Wednesday, November 07, 2018
  13:14
  กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับไจก้า ศึกษาระบบการดูแลสุขภาพและการให้บริการสังคมผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อในโรงพยาบาล 7 จังหวัด ที่เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดบริการดูแลผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤติสำหรับประเทศไทย
  2018-11-07, 13:14
 • Wednesday, May 17, 2017
  18:32
  ลงนาม 4 ฝ่าย “สปสช. สธ. พม. และไจก้า” ร่วมมือพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุไร้รอยต่อจาก รพ. กลับไปฟื้นฟูที่บ้าน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
  2017-05-17, 18:32
 • Wednesday, February 22, 2017
  15:01
  ไจก้าเชิญ รมว.สธ. พร้อมผู้แทนบอร์ด สปสช., สธ., และ สปสช. ศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าญี่ปุ่น เผยญี่ปุ่นใช้สุขภาพเป็นนโยบายต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือระดับโลก โดยไทยมีความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพให้เข้มแข็งเพื่อเป็นเครื่องมือขยายเศรษฐกิจของประเทศ
  2017-02-22, 15:01
 • Wednesday, January 29, 2014
  08:03
  แนวหน้า - นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขไทย ได้จัดทำ โครงการความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นหรือไจก้า (JICA) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการระยะยาวที่ยั่งยืน สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ ที่อยู่ในชุมชนและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ซึ่งมีอาการคงที่ แต่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย เป็นต้น หรือที่เรียกว่ากลุ่มติดเตียง ติดบ้าน ซึ่งคาดว่าขณะนี้จะมีประมาณร้อยละ 1 ของประชากรทั่วประเทศ
  2014-01-29, 08:03
 • Sunday, January 26, 2014
  13:59
  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยญี่ปุ่นชื่นชมโครงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของไทยว่าเป็นระบบที่ดี ดูแลได้ครบถ้วนทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม พร้อมร่วมมือกับไทยศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มอื่นที่ต้องพึ่งพิง หรือเรียกว่า กลุ่มติดเตียง ติดบ้าน ในระยะยาว ให้มีความยั่งยืน ในพื้นที่ 6 จังหวัดต้นแบบ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2560 เพื่อนำไปขยายผลในประเทศอาเซียน เชื่อว่าจะลดค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลได้มาก เผยขณะนี้ไทยมีผู้สูงวัยใกล้ 10 ล้านคน ร้อยละ 50 มีโรคประจำตัว
  2014-01-26, 13:59
 • Tuesday, February 12, 2013
  15:49
  สธ.แนะผู้หญิง 1 คนต้องมีบุตรเฉลี่ย2.1คน เพื่อสร้างสมดุลประชากร ชี้ปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากขึ้น
  2013-02-12, 15:49

ความคิดเห็นล่าสุด

ข้อขัดแย้งหนักสุด
1 ชั่วโมง 1 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ข้อขัดแย้งหนักสุด
1 ชั่วโมง 1 นาที ago
กลับด้านบน