Taxonomy term
 • Wednesday, November 07, 2018
  13:14
  กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับไจก้า ศึกษาระบบการดูแลสุขภาพและการให้บริการสังคมผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อในโรงพยาบาล 7 จังหวัด ที่เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดบริการดูแลผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤติสำหรับประเทศไทย
  2018-11-07, 13:14
 • Wednesday, May 17, 2017
  18:32
  ลงนาม 4 ฝ่าย “สปสช. สธ. พม. และไจก้า” ร่วมมือพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุไร้รอยต่อจาก รพ. กลับไปฟื้นฟูที่บ้าน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
  2017-05-17, 18:32
 • Wednesday, February 22, 2017
  15:01
  ไจก้าเชิญ รมว.สธ. พร้อมผู้แทนบอร์ด สปสช., สธ., และ สปสช. ศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าญี่ปุ่น เผยญี่ปุ่นใช้สุขภาพเป็นนโยบายต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือระดับโลก โดยไทยมีความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพให้เข้มแข็งเพื่อเป็นเครื่องมือขยายเศรษฐกิจของประเทศ
  2017-02-22, 15:01
 • Wednesday, January 29, 2014
  08:03
  แนวหน้า - นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขไทย ได้จัดทำ โครงการความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นหรือไจก้า (JICA) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการระยะยาวที่ยั่งยืน สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ ที่อยู่ในชุมชนและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ซึ่งมีอาการคงที่ แต่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย เป็นต้น หรือที่เรียกว่ากลุ่มติดเตียง ติดบ้าน ซึ่งคาดว่าขณะนี้จะมีประมาณร้อยละ 1 ของประชากรทั่วประเทศ
  2014-01-29, 08:03
 • Sunday, January 26, 2014
  13:59
  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยญี่ปุ่นชื่นชมโครงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของไทยว่าเป็นระบบที่ดี ดูแลได้ครบถ้วนทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม พร้อมร่วมมือกับไทยศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มอื่นที่ต้องพึ่งพิง หรือเรียกว่า กลุ่มติดเตียง ติดบ้าน ในระยะยาว ให้มีความยั่งยืน ในพื้นที่ 6 จังหวัดต้นแบบ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2560 เพื่อนำไปขยายผลในประเทศอาเซียน เชื่อว่าจะลดค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลได้มาก เผยขณะนี้ไทยมีผู้สูงวัยใกล้ 10 ล้านคน ร้อยละ 50 มีโรคประจำตัว
  2014-01-26, 13:59
 • Tuesday, February 12, 2013
  15:49
  สธ.แนะผู้หญิง 1 คนต้องมีบุตรเฉลี่ย2.1คน เพื่อสร้างสมดุลประชากร ชี้ปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากขึ้น
  2013-02-12, 15:49

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
10 ชั่วโมง 28 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 30 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 35 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 38 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
10 ชั่วโมง 28 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 30 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 35 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 38 นาที ago
กลับด้านบน