Taxonomy term
 • Tuesday, July 23, 2019
  14:55
  รพ.กำแพงเพชร นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (PCC) โดยสามารถเปิด PCC ได้ครบทุกพื้นที่รับผิดชอบ ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ประชาชนลดระยะเวลาการรอคอยและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเมื่อต้นปีนี้ยังได้เปิดตัวโครงการ “No Walk-in OPD” 
  2019-07-23, 14:55
 • Monday, January 02, 2017
  20:11
  ถอดแนวทางจัดบริการสุขภาพเขตเมืองกระทรวงหมอ “สร้างความเข้มแข็งของระบบปฐมภูมิ-เดินหน้ายกร่างกฎหมาย แพทย์ประจำตัวปชช.-ผุดสำนักคุมโรคเขตเมืองโดยเฉพาะ” รอง ผอ.รพ.กำแพงเพชร ชี้ 5 อุปสรรคขัดขวางการพัฒนาระบบสุขภาพคนเมือง
  2017-01-02, 20:11

ความคิดเห็นล่าสุด

StevAgepay
23 ชั่วโมง 10 วินาที ago
วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
23 ชั่วโมง 54 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

StevAgepay
23 ชั่วโมง 10 วินาที ago
วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
23 ชั่วโมง 54 นาที ago
กลับด้านบน