Taxonomy term
 • Friday, November 16, 2012
  13:29
  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ ทั้ง ระบบสวัสดิการข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ "30 บาทรักษาทุกโรค" โดยเฉพาะการควบคุมงบประมาณ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่ครอบคลุมประชากรกว่า 48 ล้านคน ให้คงอัตราค่าเหมาจ่ายรายหัว 2,755.60 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ คือปี 2555-2557 นั้น "ชะตากรรมคนไทย หลังคุมค่าใช้จ่าย 30 บาท 3 ปี" จะเป็นอย่างไร
  2012-11-16, 13:29
 • Friday, November 16, 2012
  09:38
  'นพ.ประดิษฐ'หาแนวทางลดหนี้โรงพยาบาลในสังกัด สธ.เล็งปรับแผนบริหารเชิงธุรกิจ ไอเดียกระฉูด '30 บาท พลัส' ดึงกลุ่มแรงงานต่างด้าว ข้าราชการท้องถิ่น เข้าระบบ
  2012-11-16, 09:38
 • Tuesday, November 06, 2012
  16:10
  “หมอประดิษฐ” ให้นโยบาย 30 บาทยุคใหม่ เน้นปรับโครงสร้างการเงินการคลังให้สมดุลตั้งเป้า 1 ปีจะมีหน่วยงานกลางในการจัดทำธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลระดับชาติ พร้อมบูรณาการ 3 กองทุนเท่าเทียม เตรียมเดินหน้าบูรณาการขยายสิทธิรักษามะเร็งทั้งระบบมาตรฐานเดียว
  2012-11-06, 16:10
 • Friday, October 12, 2012
  09:47
    เมื่อวันที่  11 ต.ค.นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข กล่าวเปิดประชุมและให้นโยบายดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า จากผลโพลพบว่าประชาชนให้ความชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมากกว่า 80% ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) และบริหารกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันทั้ง 2 ส่วนยังเดินไม่พร้อมกัน ดังนั้นต้องทำให้เกิดความสมดุลมากที่สุดและเดินไปพร้อมกัน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลเตรียมจัดทำงบประมาณเร็วขึ้น 2 เดือนดังนั้นการบริหารจัดการต้องเร็วด้วย
  2012-10-12, 09:47
 • Saturday, October 06, 2012
  10:48
   
  2012-10-06, 10:48
 • Tuesday, September 25, 2012
  13:43
    กรุงเทพฯ : นางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เปิดเผยว่า อยาก ให้รัฐบาลและกระทรวงแรงงานปรับ ปรุงระบบประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมเป็น 5 กรณี ได้แก่ ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ อีก 2 กรณีคือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยให้ไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือจ่าย 30 บาทรักษาทุกโรคของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากการรักษาพยาบาลครอบคลุมมากกว่าประกันสังคม โลกวันนี้ ฉบับวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555
  2012-09-25, 13:43
 • Wednesday, September 12, 2012
  19:37
  สธ. รายงานความสำเร็จ 30 บาทรักษาทุกโรค สุ่ม 54 โรงพยาบาลทั่วไทยเทใจให้ 85%ไร้ปัญหา
  2012-09-12, 19:37
 • Monday, September 03, 2012
  14:26
    หมายเหตุ:ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง พูดคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉมผ่านรายการ จับชีพจรประเทศไทย ทีเอ็นเอ็น24และ สยามรัฐเผยแพร่มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้
  2012-09-03, 14:26
 • Tuesday, August 28, 2012
  20:14
  นับถอยหลังการกลับมาเก็บ ๓๐ บาท ตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้โรงพยาบาลระดับอำเภอขึ้นไป สามารถเก็บค่าบริการจากผู้ป่วย ๓๐ บาททุกครั้งที่ไปรับบริการและรับยา และได้กำหนดยกเว้นบุคคลที่ไม่ต้องจ่าย จำนวน ๒๑ กลุ่มบุคคล ซึ่งจะเริ่มในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ แต่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติ
  2012-08-28, 20:14
 • Saturday, August 25, 2012
  12:52
   
  2012-08-25, 12:52

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
15 ชั่วโมง 11 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
15 ชั่วโมง 11 นาที ago
กลับด้านบน