Taxonomy term
 • Tuesday, June 04, 2019
  15:40
  กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเครียดจากการทำงาน หรือการทำงานไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย อาจเกิดภาวะโรคหมดไฟจากการทำงานได้ หลังองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ภาวะเมื่อยล้าหมดไฟ (Burnout) เป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาในทางการแพทย์ สำหรับคำแนะนำในการจัดการภาวะเมื่อยล้าหมดไฟ 2 ด้าน คือ 1.ด้านการจัดการกับตัวเอง และ 2.การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  2019-06-04, 15:40
 • Thursday, May 30, 2019
  18:27
  ภาวะหมดไฟซึ่งสะท้อนจากความเครียดรุนแรงจากการทำงานอาจเป็นการวินิจฉัยใหม่ที่จะบันทึกอยู่ในเวชระเบียนของเรา
  2019-05-30, 18:27
 • Wednesday, January 23, 2019
  16:26
  เครียด หดหู่ ขาดแรงใจในการทำงาน หรือที่เรียกว่าภาวะหมดไฟ (Burnout syndrome) ไม่ว่าจะอาชีพไหนหรือใครก็ต้องเคยประสบทั้งสิ้น แต่สำหรับแวดวงสาธารณสุขในสหรัฐอเมริกากำลังเข้าขั้นวิกฤติ เมื่องานวิจัยชี้ว่าแพทย์กำลังอยู่ในภาวะหมดไฟมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ที่สำคัญกว่านั้นคือภาวะหมดไฟของพวกเขาส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการรักษา โดยเรียกร้องให้ทุกองค์กรและสถานพยาบาลในสหรัฐฯ ควรจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาวะให้แก่บุคลากรของตนโดยเฉพาะ
  2019-01-23, 16:26
 • Friday, October 19, 2018
  11:20
  บุคลากรสาธารณสุขต่างเผชิญกับสภาวะหมดไฟเบื่องานนี้ไม่มากก็น้อย แม้จะเป็นความจริงที่ว่า หนทางในการลดหรือหยุดสภาวะหมดไฟเบื่องาน อาจต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานเสียใหม่ แต่หากสภาวะดังกล่าวมาจากตัวเนื้องานหรือองค์กร ดังนั้น องค์กรต้องมีหน้าที่ช่วยบุคลากรของตัวเองให้หลุดพ้นจากสภาวะหมดไฟได้เช่นกัน
  2018-10-19, 11:20

ความคิดเห็นล่าสุด

-
punnapat
18 ชั่วโมง 50 นาที ago
กลัวเสือนอนกิน
1 วัน 20 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

-
punnapat
18 ชั่วโมง 50 นาที ago
กลัวเสือนอนกิน
1 วัน 20 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน