Taxonomy term
 • Monday, September 09, 2019
  10:55
  ‘สาธิต ปิตุเตชะ’พอใจหลังนิตยสารสหรัฐจัดระบบสุขภาพไทยอยู่อันดับ 6 ของโลก ชี้เข้า 5 เกณฑ์ พร้อมเดินหน้าลดความผิดพลาดทางการแพทย์ให้น้อยที่สุด
  2019-09-09, 10:55
 • Wednesday, September 04, 2019
  12:43
  นิตยสาร CEOWORLD นิตยสารด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกา จัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1.โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 2.ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 3.ค่าใช้จ่ายในระบบ 4.การเข้าถึงยาคุณภาพ และ 5.ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ
  2019-09-04, 12:43

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน