Taxonomy term
 • Wednesday, June 26, 2019
  14:25
  กรมอนามัย จัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 “พลิกโฉมนวัตกรรม สร้างความรอบรู้ สู่ประชาชนสุขภาพดี” หวังใช้นวัตกรรมสร้างความรอบรู้สุขภาพให้คนไทยมีสุขภาพดีและมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
  2019-06-26, 14:25
 • Tuesday, May 28, 2019
  11:25
  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) คือ ระดับสมรรถนะของบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลความรู้ และบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสมซึ่งการศึกษาที่ผ่านมาระบุว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่กำหนดสถานะสุขภาพ สำหรับประเทศไทยยังไม่มีแบบสำรวจที่ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในภาพรวมของประเทศ
  2019-05-28, 11:25
 • Friday, January 04, 2019
  14:13
  รองนายกฉัตรชัย ประชุม คกก. ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 เห็นชอบใช้ Facebook Messenger สร้างความรอบรู้ประชาชน เพื่อแก้ปัญหาความถูกต้องของข้อมูลสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต
  2019-01-04, 14:13
 • Saturday, October 27, 2018
  10:39
  นักวิจัย ชี้แนวโน้มสังคมเผชิญภาวะข้อมูลข่าวสารท่วมท้น แต่ข้อมูลวิชาการ ระบุ ปชช. 80% ใช้อารมณ์ ความคุ้นชิน มากกว่าความรู้ในการตัดสินใจ สวรส. เปิดรับข้อเสนอวิจัย “Health Literacy for NCDs” ภายใต้ภารกิจเร่งด่วนระยะ 1 ปี เพื่อลดช่องว่างปัญหาสุขภาพ คาดหวัง ปชช. ใช้ความรู้ที่ถูกต้องเป็นเครื่องมือลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  2018-10-27, 10:39
 • Tuesday, October 09, 2018
  16:24
  สธ.เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเกิด Health Literacy หรือความรอบรู้ด้านสุขภาพ ลุยจัดบริการปฐมภูมิภาพรวมของประเทศ ผ่านกลไก “พชอ.-รพ.สต.” ยัน คนไทยต้องไม่ล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล
  2018-10-09, 16:24
 • Thursday, August 03, 2017
  11:50
  กรมอนามัย จัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 มุ่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพของบุคคลในการกลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0
  2017-08-03, 11:50
 • Sunday, July 16, 2017
  19:12
  ขณะนี้กลไกที่เกี่ยวกับ health promotion และ health literacy กำลังดำเนินการอยู่ ดูโดยเนื้อแท้แล้วมีสิ่งที่ซ้ำซ้อน กำกวม และไม่ชัดเจน กับดักที่เป็นหลุมดำในเรื่องนี้นั้นมี 2 ประการ
  2017-07-16, 19:12
 • Saturday, July 18, 2015
  15:52
  สภาปฏิรูป – สวรส. เคลื่อนงานวิจัย “ความแตกฉานสุขภาพ” เผยผลวิจัยต่างประเทศ พบผู้ที่มีระดับความแตกฉานด้านสุขภาพต่ำ จะมีสถิติใช้บริการรักษาฉุกเฉิน และเจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวใน รพ.มากกว่าผู้ที่มีระดับความแตกฉานปานกลางถึงสูง เนื่องจากความสามารถในการป้องกันและดูแลตนเองที่ด้อยกว่า และผลพวงที่ตามมาจะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพระดับประเทศ คือ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงขึ้น รวมถึงผลิตภาพลดลงจากการขาดแคลนวัยแรงงาน
  2015-07-18, 15:52

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 34 นาที ago
Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 37 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 34 นาที ago
Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 37 นาที ago
กลับด้านบน