Taxonomy term
 • Friday, November 16, 2018
  12:50
  "ระบบ UC ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความตั้งใจของผู้ออกแบบระบบแล้ว แต่ก็มาถึงทางตันที่ต้องมีการปฏิรูประบบในภาพรวมด้วยการกระจายอำนาจให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับความต้องการบริการสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต"
  2018-11-16, 12:50
 • Thursday, November 15, 2018
  18:40
  สธ. สปสช.เชื่อมต่อระบบโปรแกรมการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ “Long Term Care” และเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ในการดูแลผู้สูงอายุ มีฐานข้อมูลวางแผนนโยบายระดับชาติ ลดทำงานซ้ำซ้อน ลดระยะเวลาในการจัดทำ Care Plan
  2018-11-15, 18:40
 • Friday, October 26, 2018
  12:02
  ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาระบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยมีความสำคัญ หลายปีที่ผ่านมา ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ Long-term care ที่หลายคนคุ้นหู กำลังได้รับความสนใจและจับตามอง โดยเฉพาะนับตั้งแต่มีความคืบหน้าของการสนับสนุนงานจากกองทุนสุขภาพตำบล
  2018-10-26, 12:02
 • Saturday, July 14, 2018
  20:17
  ชมรม อสม.วังประจัน จ.สตูล นำเงินรางวัลที่ได้จากการประกวดใช้งานแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” จัดซื้อกายอุปกรณ์ฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน ด้าน ผอ.รพ.สต.วังประจันเผยโมเดลบริหารจัดการอุปกรณ์แพทย์ในชุมชน ให้ อสม.ค้นหาและรับบริจาคเข้าศูนย์กายอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูฯ เพื่อเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
  2018-07-14, 20:17
 • Tuesday, April 17, 2018
  14:19
  สปสช. เผย “กองทุน LTC ของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ” รัฐบาลจัดงบหนุนต่อเนื่อง พร้อมเผยผลดำเนินงาน 2 ปี ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงแล้วกว่า 1.7 แสนคนรวม กทม. มี อปท.ร่วมจัดระบบกว่า 4,274 แห่ง คาดปี 61 มี อปท.ร่วมจัดระบบเพิ่มเติมอีก 841 แห่ง ระบุเป็นมาตรการยั่งยืนรองรับสังคมผู้สูงอายุ
  2018-04-17, 14:19
 • Monday, April 02, 2018
  20:56
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับมอบโปรแกรม Long Term Care การขึ้นทะเบียน Care Manager, Care giver และจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  2018-04-02, 20:56
 • Saturday, March 24, 2018
  21:55
  'พลเอกฉัตรชัย' รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลงานรัฐบาลด้านสังคม คืนผู้สูงอายุจากติดบ้าน ติดเตียง สู่สังคม และนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่” เข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุด ไม่ต้องสำรองจ่าย 72 ชั่วโมงแรก
  2018-03-24, 21:55
 • Wednesday, February 07, 2018
  11:54
  กองทุนระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เป็นแนวทางใหม่ที่เริ่มดำเนินการมาได้ 2-3 ปีแล้วภายใต้แนวคิดที่ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคม อย่างไรก็ดี ด้วยความที่เป็นเรื่องใหม่ แต่ละชุมชนก็มีบริบทต่างกันออกไป บางพื้นที่อาจยังไม่มั่นใจว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างไร ประสบการณ์จาก รพ.สต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเริ่มนำร่องระบบการดูแลผู้สูงอายุในปี 2559 มีประเด็นที่น่าสนใจ
  2018-02-07, 11:54
 • Sunday, January 14, 2018
  08:52
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 กทม.จับมือ สปสช. ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในเขตเมืองใหญ่ เผย 1 ปีขยายดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงสู่ 1.2 พันคน เน้นสร้างความร่วมมือเครือข่ายบริการและสหวิชาชีพ ดูแลที่บ้านแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติ พร้อมหนุนปี 61 ขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม. ช่วยสร้างสุขภาพและป้องกันโรค ลดภาวะเจ็บป่วย
  2018-01-14, 08:52
 • Thursday, November 23, 2017
  20:26
  “ถือว่าประสบความสำเร็จ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเปลี่ยนจากผู้ป่วยติดเตียง มาเป็นติดบ้าน จากติดบ้านมาเป็นติดสังคม ทั้งนี้คนที่ทำหน้าที่จริงๆ คือ อสม. ซึ่งเป็นผู้ดูแลหรือ Care Giver โดย รพ.สต.ได้นำ อสม.มาอบรมให้ความรู้เรื่องภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และอาการหลอดเลือดในสมองที่นำไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต รวมถึงการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย”
  2017-11-23, 20:26

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกยังมีอยู่
1 วัน 19 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกยังมีอยู่
1 วัน 19 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน