Taxonomy term
 • Wednesday, February 07, 2018
  11:54
  กองทุนระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เป็นแนวทางใหม่ที่เริ่มดำเนินการมาได้ 2-3 ปีแล้วภายใต้แนวคิดที่ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคม อย่างไรก็ดี ด้วยความที่เป็นเรื่องใหม่ แต่ละชุมชนก็มีบริบทต่างกันออกไป บางพื้นที่อาจยังไม่มั่นใจว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างไร ประสบการณ์จาก รพ.สต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเริ่มนำร่องระบบการดูแลผู้สูงอายุในปี 2559 มีประเด็นที่น่าสนใจ
  2018-02-07, 11:54
 • Sunday, January 14, 2018
  08:52
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 กทม.จับมือ สปสช. ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในเขตเมืองใหญ่ เผย 1 ปีขยายดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงสู่ 1.2 พันคน เน้นสร้างความร่วมมือเครือข่ายบริการและสหวิชาชีพ ดูแลที่บ้านแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติ พร้อมหนุนปี 61 ขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม. ช่วยสร้างสุขภาพและป้องกันโรค ลดภาวะเจ็บป่วย
  2018-01-14, 08:52
 • Thursday, November 23, 2017
  20:26
  “ถือว่าประสบความสำเร็จ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเปลี่ยนจากผู้ป่วยติดเตียง มาเป็นติดบ้าน จากติดบ้านมาเป็นติดสังคม ทั้งนี้คนที่ทำหน้าที่จริงๆ คือ อสม. ซึ่งเป็นผู้ดูแลหรือ Care Giver โดย รพ.สต.ได้นำ อสม.มาอบรมให้ความรู้เรื่องภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และอาการหลอดเลือดในสมองที่นำไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต รวมถึงการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย”
  2017-11-23, 20:26
 • Thursday, November 23, 2017
  18:46
  ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เปลี่ยนผู้สูงวัยจากติดบ้านติดเตียง เป็นติดสังคม
  2017-11-23, 18:46
 • Monday, November 13, 2017
  12:00
  เทศบาลเมืองแก่งคอยจับมือ รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านและชุมชน สปสช.ยกเป็นต้นแบบขับเคลื่อนกองทุน LTC หรือกองทุนดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ประสบความสำเร็จ ชี้ชุมชนจะช่วยกันดูแลได้ต้องอาศัย อปท.ในการดูแล เป็นแบบอย่างการดำเนินงานเพื่อขยายไปจังหวัดอื่นต่อไป
  2017-11-13, 12:00
 • Monday, November 06, 2017
  09:36
  จังหวัดอุทัยธานีต้นแบบงาน “กองทุน LTC” 2 ปี ดึงท้องถิ่นร่วมจัดระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเกือบครอบคลุมทั้งจังหวัด มี อบต.ร่วมจัดตั้งกองทุน LTC แล้ว 60 แห่ง จาก 62 แห่ง อีก 2 แห่งเตรียมร่วมจัดตั้งกองทุนเพิ่มเติม ชี้ปัจจัยสำเร็จเกิดจากความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน ใช้กลไก คณะทำงานขับเคลื่อนด้วยใจถึงใจเป็นพี่เลี้ยงหนุนท้องถิ่นเดินหน้า
  2017-11-06, 09:36
 • Saturday, October 14, 2017
  15:00
  สธ.ออกหนังสือถึง นพ.สสจ.ทุกจังหวัด แจ้งค่าจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ฉบับใหม่ จากเดิมให้หน่วยบริการจ่ายเดือนละ 300 บาท เปลี่ยนเป็นเหมาจ่ายไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน สำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตั้งแต่ 5-10 คน ยกเว้นในพื้นที่มีผู้สูงอายุพึ่งพิงน้อยกว่า 5 คน ให้จ้างเหมาไม่เกิน 600 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.60
  2017-10-14, 15:00
 • Sunday, July 16, 2017
  09:05
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทย-ญี่ปุ่น ลงนามบันทึกความเข้าใจ ยกระดับความร่วมมือในระยะยาวสำหรับพัฒนาระบบสุขภาพสู่สังคมผู้สูงอายุ ร่วมสนับสนุนประชาคมโลกให้มีสุขภาพดี เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขณะนี้ผู้สูงอายุในประเทศไทยร้อยละ 20 หรือเกือบ 2 แสนคนได้รับการดูแลจากผู้จัดการระบบ 8,000 คน และผู้ดูแลที่ได้รับการฝึกอบรม 44,000 คน
  2017-07-16, 09:05
 • Tuesday, December 27, 2016
  14:24
  รัฐบาลมอบบอร์ด สปสช.เดินหน้าพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงต่อเนื่องในปี 2560 ขยายครอบคลุมดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1.5 แสนคนทั่วประเทศ หลังรัฐหนุนจัดงบเพิ่มให้อีก 300 ล้านบาท เป็น 900 ล้านบาทช่วยผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต หนุนประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
  2016-12-27, 14:24
 • Thursday, December 22, 2016
  14:46
  นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าเสือโก้ก ฉายภาพอุปสรรคการขับเคลื่อนนโยบายดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระบุทุกอย่างดีหมดยกเว้นปัญหาเดียวคือไม่มีความชัดเจนเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย ส่งผลให้กองทุนสุขภาพทุกตำบลทั่วประเทศติดขัด ชี้ท้องถิ่น-กรรมการกองทุน ต้องกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เสนอให้ สธ.ทำเอ็มโอยูร่วมกับ มท.เพื่อคลอดเกณฑ์ที่ชัดเจน
  2016-12-22, 14:46

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน