Taxonomy term
  • Wednesday, November 16, 2016
    21:54
    สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Network Certification) โรงพยาบาลในพื้นที่จะต้องคำนึงถึงการประสานงาน การส่งต่อผู้ป่วย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การเรียนรู้ร่วมกันภายในเครือข่ายบริการ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย  
    2016-11-16, 21:54

ความคิดเห็นล่าสุด

StevAgepay
10 ชั่วโมง 18 วินาที ago
Rogerdum
15 ชั่วโมง 16 นาที ago
Rogerdum
15 ชั่วโมง 18 นาที ago
Rogerdum
15 ชั่วโมง 23 นาที ago
Rogerdum
15 ชั่วโมง 26 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

StevAgepay
10 ชั่วโมง 18 วินาที ago
Rogerdum
15 ชั่วโมง 16 นาที ago
Rogerdum
15 ชั่วโมง 18 นาที ago
Rogerdum
15 ชั่วโมง 23 นาที ago
Rogerdum
15 ชั่วโมง 26 นาที ago
กลับด้านบน