Taxonomy term
 • Thursday, July 11, 2019
  23:08
  กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาบริการสุขภาพเชื่อมโยงจากระดับปฐมภูมิถึงศูนย์เชี่ยวชาญการแพทย์ 19 สาขาไร้รอยต่อทุกเขตสุขภาพ ดูแลประชาชนใกล้บ้าน สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ลดเหลื่อมล้ำ ลดรอคอย ลดความแออัด และลดค่าใช้จ่าย
  2019-07-11, 23:08
 • Thursday, August 16, 2018
  14:25
  กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการทางการแพทย์ขั้นสูงในทุกเขตสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนได้รับบริการใกล้บ้าน มีระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ เชื่อมโยงจากระดับปฐมภูมิถึงศูนย์เชี่ยวชาญด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูง ลดอัตราป่วย อัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดค่าใช้จ่าย
  2018-08-16, 14:25
 • Sunday, August 12, 2018
  11:08
  กระทรวงสาธารณสุข พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์สาขาต่าง ๆ พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มความสะดวกการเข้าถึงบริการ ลดรอคอย ลดแออัด ประชาชนได้รับการรักษาใกล้บ้านภายในเขตสุขภาพ
  2018-08-12, 11:08
 • Saturday, November 04, 2017
  15:24
  กรมการแพทย์เร่งพัฒนางานยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านปี 61 ‘3 เดือนแรก’ สนับสนุนให้ รพ.มีทีมป้องกันกระดูกหักซ้ำ, ผ่าตัดวันเดียวกลับ ‘6 เดือนถึง 1 ปี’ พัฒนาระบบบริการให้ผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รักษาภายในเวลากที่กำหนด, รพศ.-รพท.มีบริการดูและระยะกลาง, พัฒนา รพ.ดิจิตอล ฯลฯ
  2017-11-04, 15:24
 • Wednesday, September 27, 2017
  14:10
  สธ.เผยเขตสุขภาพที่ 12 ตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 5 สาขา หัวใจ, อุบัติเหตุ, ทารกแรกเกิด, ปลูกถ่ายอวัยวะ และมะเร็ง พร้อมเพิ่มศักยภาพ รพ.ชุมชนในจังหวัดมีศักยภาพเฉพาะด้านอย่างน้อย 1 แห่ง รพ.สงขลาใช้การคัดกรองโรคมะเร็ง รักษาแต่เริ่มแรก ลดอัตราตายได้ผล
  2017-09-27, 14:10
 • Wednesday, August 23, 2017
  15:53
  สธ.มอบรางวัล 19 ผลงานดีเด่นด้านวิชาการและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2560 ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
  2017-08-23, 15:53
 • Wednesday, August 23, 2017
  15:22
  กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มคุณภาพบริการตามแผนพัฒนาระบบบริการใน 19 สาขา ทั้งด้านความเชี่ยวชาญระดับสูง บริการหลัก และบริการพื้นฐาน
  2017-08-23, 15:22
 • Tuesday, June 27, 2017
  16:38
  ปลัด สธ. เผยผลการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคหัวใจ โรงพยาบาลชุมชนสามารถให้ยาลิ่มเลือดได้ทุกแห่ง ส่วนมีโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปให้บริการตรวจสวนหัวใจขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และผ่าตัดหัวใจแบบเปิดครบทั้ง 12 เขตสุขภาพ ลดเวลารอคอยผ่าตัดหัวใจเหลือเฉลี่ยไม่เกิน 6 เดือน ช่วยลดการสูญเสียชีวิตประชาชน 21,961 ราย
  2017-06-27, 16:38
 • Saturday, February 11, 2017
  12:19
  ด้วยแนวโน้มประชากรสูงอายุที่มากขึ้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความต้องการบริการด้านการแพทย์ในอนาคตอันใกล้จะยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ที่สำคัญคือแนวโน้มการเจ็บป่วยจากความเสื่อมของร่างกาย แนวโน้มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ความเจ็บป่วยที่ต้องใช้เทคนิคการรักษาซับซ้อนหรือเฉพาะทางต่างๆ จะเป็นความท้าทายใหญ่ที่ระบบสาธารณสุขไทยต้องเผชิญ นอกจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงแล้ว แพทยสภาในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในระดับสูง ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ต้องเตรียมพร้อมกับความท้าทายในอนาคตเช่นกัน
  2017-02-11, 12:19
 • Thursday, October 06, 2016
  18:54
  สธ.จัดสรรงบกว่า 299 ล้านบาทให้ รพ.กระทุ่มแบนสร้างอาคาร 10 ชั้น แทนอาคารหลังเดิมที่แออัด ไม่สามารถปรับปรุงได้ ตั้งเป้าพัฒนา รพ.กระทุ่มแบน เพิ่มขีดความสามารถตามแผน Service Plan ให้มีศักยภาพรักษาพยาบาล ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิ มีแพทย์เชี่ยวชาญครบทุกสาขา
  2016-10-06, 18:54

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 28 นาที ago
Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 31 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 28 นาที ago
Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 31 นาที ago
กลับด้านบน