กทม.

 • , , ,
  นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พญ.สุภาพร กรลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เข้ารับมอบของกลาง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 57,858 ชิ้น 103 รายการ ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้ส่งมอบบริจาคให้กับโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริการด้านการแพทย์ต่อประชาชน
  2017-03-25 11:46
 • กรุงเทพมหานคร สปสช. การรถไฟแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังเปิดลงทะเบียนบัตรทองให้บริการประชาชน นำร่องสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เริ่ม 3 เดือนแรก 8 มีนาคม - 31 พฤษภาคม นี้  
  2017-03-09 14:48
 • รองปลัด กทม. 'วันทนีย์' นำทีมแพทย์ กทม.ประชุมวิชาการที่สหรัฐอเมริกาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  2017-03-04 11:20
 • รองปลัด กทม.เสนอ “หมอปิยะสกล” ดึง กทม.ร่วม คกก. 7x7 พร้อมตั้ง คกก. 5x5 เขต 13 กทม. เหมือนกับพื้นที่อื่น แก้ปัญหาระบบสุขภาพสอดคล้องภาพร่วมประเทศ พร้อมเตรียมชง บอร์ด สปสช.ปรับหลักเกณฑ์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ สอดคล้องบริบท กทม. หลังสภา กทม.อนุมัติงบ 160 ล้านบาท พร้อมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นที่กรุงเทพฯ  
  2017-02-02 15:17
 • “หมอพงษ์ศักดิ์” ตัวแทนคลินิกชุมชนอบอุ่น ในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหลักประกันสุขภาพ กทม.เผย สปสช.เขต 13 กทม.เรียกประชุมคลินิกชุมชนอบอุ่นด่วน 25 ม.ค.นี้ แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระค่าส่งต่อปีงบประมาณ 2560 โดยยอดปี 59 มีจำนวนถึง 81 ล้านบาท เกิดจากค่าส่งต่อผู้ป่วยรักษา รพ.รับส่งต่อมีแนวโน้มเพิ่ม เหตุ รพ.รัฐ ปิดรับลงทะเบียนบัตรทอง ผู้ป่วย ตจว.ขอขึ้นทะเบียนคลินิกฯ เพื่อส่งต่อแทน แนะ สปสช.แก้ปัญหา นำงบเหลือจากส่งเสริมสุขภาพและหมวดอื่นๆชำระหนี้แทน ก่อนกระทบการดำเนินงานคลินิกฯ และบริการผู้ป่วยที่ไม่ได้ส่งต่อ
  2017-01-24 22:29
 • รมว.สธ.หารือแนวทางความร่วมมือจัดบริการประชาชนใน กทม. ด้วยความร่วมมือระหว่าง สธ. สปสช. และกรุงเทพมหานคร นวัตกรรมส่งต่อผู้ป่วยด้วยระบบ e-Referral system ตั้งคณะกรรมการร่วม สปสช.และ กทม.ระดับเขตสุขภาพ พร้อมดึง กทม.เข้าเป็นคณะกรรมการร่วมระดับส่วนกลาง เพื่อให้การทำงานเป็นเนื้อเดียวกันในการดูแลสุขภาพประชาชนมากขึ้น
  2017-01-22 13:24
 • สำนักการแพทย์ กทม. เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 12 (บพ.12) เพื่อเสริมสร้างทักษะหลากหลายให้บุคลากรสายงานด้านสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาล ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบบริการสุขภาพ สำหรับผู้บริหารการพยาบาลหรือผู้ที่เตรียมตัวจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพและความเป็นผู้นำ
  2017-01-11 16:28
 • รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. ฉายภาพความยุ่งเหยิง-อุปสรรคพัฒนาระบบสุขภาพเมืองกรุง เผย มีหน่วยบริการหลากหลายสังกัดแยกส่วนกันทำงาน-ไม่เคยคุยกัน นำไปสู่ความสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ ระบุ คนกรุงมีวิถีชีวิตหลากหลายมาก นำไปสู่ความต้องการบริการสุขภาพที่แตกต่าง กังวลการคิดระบบเพื่อมารองรับไม่ง่าย
  2017-01-05 15:02
 • เปิดร่างยุทธศาสตร์ “ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองโดยการมีส่วนร่วม” ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง ผอ.สำนักอนามัย กทม. จำแนก 5 ประเด็น เน้นบริการปฐมภูมิ-การส่งต่อ พัฒนาระบบการเงิน-การคลัง สร้างฐานข้อมูลสุขภาพกลาง ผลักดันงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ตั้ง “ซูเปอร์บอร์ด” คุมทิศทางการทำงานหน่วยบริการหลากหลายสังกัดในเขตเมือง
  2017-01-03 11:33
 • แรงงานเมียนมาร์เผย โรงพยาบาลสังกัด กทม.แห่งหนึ่งไม่ต่อบัตรประกันสุขภาพให้ลูกแรงงานข้ามชาติ โดยให้เหตุผลว่า”ไม่ขายแล้ว”
  2017-01-02 19:46
 • สช.ชี้ ภูมิทัศน์เรื่องสุขภาพเปลี่ยน ส่งผลผู้เล่นในระบบสุขภาพมีมากขึ้น ระบุ ครม.ไฟเขียว “เขตสุขภาพประชาชน” เป็นผลดีกับการทำงานระดับพื้นที่
  2016-11-17 09:48
 • รองปลัด กทม.แจงการทำด้านสาธารณสุข ต้องทำงานประสานร่วมกัน เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ย้ำไม่มีการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลชุมชนอย่างแน่นอน เพราะไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่เขตเมืองที่มีสถานพยาบาลมากมาย
  2016-09-20 12:43

Pages