กทม.

 • ประชาชนกว่า 400 คน จี้ผู้ว่าฯ กทม.ยกระดับศูนย์สาธารณสุขเป็น รพ.ชุมชน กระจายสถานพยาบาลให้คน กทม.เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ชี้พื้นที่กรุงเทพฯ มีปัญหาสถานพยาบาลกระจุกตัว ซ้ำมีปัญหาแออัด รอคิวนาน พร้อมผลักให้มีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ระบุ กทม.เป็นพื้นที่เดียวในไทยที่ยังไม่มีกองทุนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคระดับพื้นที่
  2015-10-27 20:05
 • นสพ.มติชน : กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพฯ บุกร้อง กทม.ยกระดับ 'ศูนย์สาธารณสุข' 68 แห่งเทียบโรงพยาบาลชุมชน 'ผุสดี' เผยนำร่อง 'ซุปเปอร์คลินิก' 4 แห่ง เขตลาดพร้าว บางแค บึงกุ่ม และคลองเตยรับคนไข้ใน 'แพทย์-พยาบาล'ประจำ 24 ชั่วโมง ส่วนแผนสร้าง รพ. 4 มุมเมือง รพ.คลองสามวา รพ.ดอนเมือง รพ.บางนา และ รพ.บางขุนเทียน คาดอีก 3-5 ปี เปิดให้บริการได้
  2015-10-20 16:07
 • ปีงบประมาณ 2559 สปสช.เขต 13 กทม.เร่งเพิ่มการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลให้ประชาชนสิทธิบัตรทองในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ประสาน รพ.ขนาดใหญ่ที่ดูแลประชากรมากกว่า 1 แสนรายให้จัดหาคลินิกเอกชนร่วมให้บริการช่วงเย็นเวลาราษฎร 4 ชั่วโมง ตั้งแต่ 5 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อคนเมือง พร้อมเพิ่มช่องทางการรับรู้สิทธิและกระบวนการกำกับติดตามคุณภาพการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
  2015-09-15 18:46
 • คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดประชุมรับฟังข้อเสนอจากผลการศึกษาสถานการณ์โรคอ้วนลงพุงและภาวะแทรกซ้อนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีคณะผู้บริหารจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมชี้แจงและเตรียมแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ที่รัฐสภา
  2015-09-10 09:20
 • สปสช.พบคนกรุงเทพฯใช้สิทธิบัตรทองน้อย เหตุเบื่อภาพความแออัด รพ.รัฐ เร่งแก้ปัญหาดึงคลินิกเอกชนเข้าร่วม เปิดบริการหลังเลิกงานเอาใจสไตล์คนกรุง ด้าน กทม.ขยายคลินิกโรคคนเมืองเพิ่ม
  2015-09-08 10:20
 • , ,
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ เขตบริการสุขภาพที่ 13 กับ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ นำเสนอ/บรรยาย “กรอบแนวคิดด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและวิทยาการผู้สูงอายุ (Ageing Healthy Policy : Geriatrics and Gerontology Concept)” เป็นการแลกเปลี่ย
  2015-07-23 11:48
 • นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อม นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) จัดโดย วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อสารมวลชนและองค์กรต่างๆ ณ ห้องประชุมพี.เอ. ไนติงเกล ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
  2015-07-17 09:37
 • นสพ.คมชัดลึก : สภา กทม.เร่ง ผู้บริหาร กทม.ขยายโรงพยาบาลลาดกระบัง จาก 60 เตียงเป็น 200 เตียง เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่แออัดมากหวังรองรับชาวกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก ระบุ ชาวลาดกระบังเข้าถึงบริการสาธารณสุขน้อยมาก
  2015-07-14 15:17
 • “คลินิกชุมชนอบอุ่น” พร้อมหนุนนโยบาย “ทีมหมอครอบครัว” อุดช่องว่างพื้นที่ กทม. พร้อมเผยปัญหางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขต กทม. เหตุเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขไม่เพียงพอ แต่ไม่ยอมกระจายงานให้คลินิกเอกชน เพราะจะทำได้รับงบรายหัวลด แนะต้องปรับวิธีบริหารงบประมาณ หนุนงบบุคลากรเพิ่มเติม ยันต้องดึงภาคเอกชนเข้าร่วม ชี้งานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ กทม.ทำได้ไม่ถึงครึ่งของประชากร
  2015-06-10 16:33
 • ส.ก.แนะกทม.เพิ่มอัตรากำลัง แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลกทม.เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและบริการให้มากขึ้น เสนอจัดจ้างเอกชนมาดูแลช่วยลดภาระ และจ้างลูกจ้างเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอรองรับประชาชน เตรียมหารือฝ่ายบริหารวางกรอบกำหนดนโยบาย
  2014-11-14 19:59
 • นสพ.มติชน : รองปลัดกทม.เห็นด้วยสธ.กำหนดให้กรุงเทพฯเป็นอีกหนึ่งเขตสุขภาพ ชี้จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบส่งต่อและการจัดสรรงบประมาณ เผยพื้นที่กทม.ต่างจากเขตอื่นๆ เหตุมีรพ.หลายสังกัด ทำให้เกิดปัญหาเรื่องส่งต่อ ส่วนงบรักษาที่จัดสรรให้ตามสิทธิ์ต่างๆก้ไม่เพียงพอ กทม.ต้องแบกรับภาระค่ารักษาสิทธิบัตรทองและประกันสังคมปีละ 500 ล้านบาท
  2014-11-05 13:36
 • หมอวัลลภ ประชุมคกก.พัฒนานโยบายและบริหารสป.สธ.นัดแรก ชี้เขตสุขภาพสธ.เดินถูกทางแล้ว มีการเชื่อมโยงกับสำนักงานเขตของสปสช.อย่างใกล้ชิด ผลสำเร็จเขตสุขภาพเห็นชัดเจน เตรียมขอเพิ่มเขตสุขภาพกทม. เป็น 13 เขต หลังปลัดสธ.หารือกับรองผู้ว่าฯกทม.แล้ว มติที่ประชุมเห็นชอบสธ.ตั้งสำนักงานเขตสุขภาพ 13 เขต และตั้งคกก.เขตสุขภาพตามนโยบายกระจายอำนาจของรัฐบาลและสธ. ดึงทุกภาคส่วนเข้าร่วม ทั้ง รัฐ เอกชน อปท. ประชาชน ให้ผู้ตรวจฯเป็นประธาน
  2014-10-30 16:09

Pages