กทม.

 • นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อม นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) จัดโดย วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อสารมวลชนและองค์กรต่างๆ ณ ห้องประชุมพี.เอ. ไนติงเกล ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
  2015-07-17 09:37
 • นสพ.คมชัดลึก : สภา กทม.เร่ง ผู้บริหาร กทม.ขยายโรงพยาบาลลาดกระบัง จาก 60 เตียงเป็น 200 เตียง เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่แออัดมากหวังรองรับชาวกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก ระบุ ชาวลาดกระบังเข้าถึงบริการสาธารณสุขน้อยมาก
  2015-07-14 15:17
 • “คลินิกชุมชนอบอุ่น” พร้อมหนุนนโยบาย “ทีมหมอครอบครัว” อุดช่องว่างพื้นที่ กทม. พร้อมเผยปัญหางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขต กทม. เหตุเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขไม่เพียงพอ แต่ไม่ยอมกระจายงานให้คลินิกเอกชน เพราะจะทำได้รับงบรายหัวลด แนะต้องปรับวิธีบริหารงบประมาณ หนุนงบบุคลากรเพิ่มเติม ยันต้องดึงภาคเอกชนเข้าร่วม ชี้งานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ กทม.ทำได้ไม่ถึงครึ่งของประชากร
  2015-06-10 16:33
 • ส.ก.แนะกทม.เพิ่มอัตรากำลัง แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลกทม.เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและบริการให้มากขึ้น เสนอจัดจ้างเอกชนมาดูแลช่วยลดภาระ และจ้างลูกจ้างเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอรองรับประชาชน เตรียมหารือฝ่ายบริหารวางกรอบกำหนดนโยบาย
  2014-11-14 19:59
 • นสพ.มติชน : รองปลัดกทม.เห็นด้วยสธ.กำหนดให้กรุงเทพฯเป็นอีกหนึ่งเขตสุขภาพ ชี้จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบส่งต่อและการจัดสรรงบประมาณ เผยพื้นที่กทม.ต่างจากเขตอื่นๆ เหตุมีรพ.หลายสังกัด ทำให้เกิดปัญหาเรื่องส่งต่อ ส่วนงบรักษาที่จัดสรรให้ตามสิทธิ์ต่างๆก้ไม่เพียงพอ กทม.ต้องแบกรับภาระค่ารักษาสิทธิบัตรทองและประกันสังคมปีละ 500 ล้านบาท
  2014-11-05 13:36
 • หมอวัลลภ ประชุมคกก.พัฒนานโยบายและบริหารสป.สธ.นัดแรก ชี้เขตสุขภาพสธ.เดินถูกทางแล้ว มีการเชื่อมโยงกับสำนักงานเขตของสปสช.อย่างใกล้ชิด ผลสำเร็จเขตสุขภาพเห็นชัดเจน เตรียมขอเพิ่มเขตสุขภาพกทม. เป็น 13 เขต หลังปลัดสธ.หารือกับรองผู้ว่าฯกทม.แล้ว มติที่ประชุมเห็นชอบสธ.ตั้งสำนักงานเขตสุขภาพ 13 เขต และตั้งคกก.เขตสุขภาพตามนโยบายกระจายอำนาจของรัฐบาลและสธ. ดึงทุกภาคส่วนเข้าร่วม ทั้ง รัฐ เอกชน อปท. ประชาชน ให้ผู้ตรวจฯเป็นประธาน
  2014-10-30 16:09
 • จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในกทม. พบ 8 เดือนไม่ถึง 2 พันคน  คิดเป็นลำดับที่ 31 ของประเทศ หลังลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันอย่างเข้มข้นได้ผล บวกกับจับมือปริมณฑลติดตามผู้ป่วยข้ามจังหวัด
  2014-08-20 16:28
 • พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และพลอากาศโทธีระภาพ เสนะวงษ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลงนามความร่วมมือรับมอบที่ดิน 12 ไร่จากกองทัพอากาศ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ขนาด 120เตียง ตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์ของประชาชนเขตดอนเมือง หลักสี่ และพื้นที่ใกล้เคียง คาดเริ่มสร้างในเร็วๆ นี้  ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการ กองทัพอากาศ กทม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557
  2014-06-09 16:58
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - สปสช.เผยมี รพ.ใน กทม. 6 แห่งกระจายรายชื่อผู้ใช้สิทธิบัตรทองไปยังคลินิกใกล้บ้าน ระบุ รพ.เลิดสิน เตรียมย้ายสิทธิอีกแห่งในปีนี้ ฟุ้งส่วนใหญ่ผู้ป่วยพอใจ ไม่ต้องเสียเวลารอคิว ลดความแออัดใน รพ. แนะ ปชช.เช็กสิทธิตัวเองก่อน ลั่นย้ายสิทธิแล้วเดินทางลำบากแจ้งย้ายกลับได้
  2014-05-27 11:27
 • คมชัดลึก - สภากรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เยือนสภา กทม.ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนและการพัฒนาความร่วมมือด้านการสาธารณสุข เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อเมืองทั้งสองเมือง นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา ประธานสภากรุงเทพมหานคร และนายบัลทูลก้า แดชแจม ประธานสภาประชาชน กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนและการพัฒนาความร่วมมือด้านการสาธารณสุข โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงอูลานบาตอร์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธี
  2014-04-30 10:33
 • ข่าวสด - กทม. - ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯกทม. รักษาราชการแทนผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 17 โดยสำนักอนามัย (สนอ.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "มอบความรักแด่ผู้สูงวัย...ครอบครัวร่วมใส่ใจดูแล" โดยมีคณะผู้บริหารกทม. และผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพฯ จำนวน 1,800 คน ร่วมงาน
  2014-04-02 08:33
 • เดลินิวส์ - นางวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 58 ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือโรคต่าง ๆ ที่จะติดมากับแรงงานข้ามชาติเนื่องจากพาหะของโรคในประเทศต่าง ๆ มีความร้ายแรงของโรคที่ต่างกันอีกทั้งกรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศที่แรงงานมุ่งเข้ามาทำงานหรือใช้เป็นจุดพักเพื่อเดินทางต่อ อาจเกิดการระบาดของโรคมากขึ้น  สำหรับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง เช่นวัณโรค โรคเท้าช้าง โรคกาฬหลังแอ่นซึ่งล้วนเป็นโรคติดต่อที่อันตรายต่อประชาชนทั้งสิ้น ซึ่งกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงในการเป็นพาหะของโรคมากที่สุดคือ แรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎ
  2014-03-17 09:09

Pages