กรมการแพทย์

 • รมว.สธ.หนุนกรมการแพทย์ร่วมทุนเอกชนสร้าง “ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง” รวมศูนย์บริการที่เป็นเลิศของ 14 หน่วยงานในสังกัด 15 สาขาไว้ด้วยกัน ส่วนกรมอนามัยขอให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือการสร้างสุขอนามัยในประเทศ โดยเฉพาะเด็ก ให้มีศูนย์กลางการประสานงานการพัฒนาเด็กของประเทศ 
  2015-08-28 17:50
 • สถาบันมะเร็งจัดโครงการ “ส่งต่อความห่วงใยจากแม่สู่ลูก” ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่บุตรสาวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมฟรี จำนวน 184 ราย เผยตัวเลขผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในสตรีไทย คิดเป็น 28.6 ต่อประชากรแสนคน พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีอายุน้อยสุด 20 ปี ชี้ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวสายตรงเป็นโรคมะเร็งเต้านมมีความเสี่ยงสูง แนะควรได้รับการค้นหาและตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก รวมทั้งตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง ระบุหากพบเร็วจะรักษาได้ผลดี
  2015-08-25 18:44
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยเครือข่ายบริการสาขาโรคหัวใจ ช่วยลดอัตราการตายโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันเหลือร้อยละ 10.64 ผู้ป่วยได้รับการขยายหลอดเลือดเพิ่มเป็นร้อยละ 69.08 ทำโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” เพิ่มคลินิกรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวในทั้ง 12 เขตสุขภาพ คลินิกให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในโรงพยาบาลจังหวัด และให้บริการยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ
  2015-08-14 14:54
 • อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ภัยเงียบโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุทั้งชายหญิง ผู้หญิงที่ผ่าตัดรังไข่ออกทั้ง 2 ข้าง และผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค แนะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอจะสามารถป้องกันการเกิดโรคดังกล่าวได้
  2015-08-11 16:38
 • อธิบดีกรมการแพทย์ชี้ผู้ป่วยเบาหวานเรื้อรัง เสี่ยงเกิดโรคหัวใจสูงกว่าคนปกติ แนะกินแต่พอดี ควบคุมน้ำหนักและระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะสามารถชะลอความเสื่อมของหลอดเลือดได้
  2015-08-10 15:47
 • กรมการแพทย์จัดโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเนื่อง “ฟันเทียม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 มีเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนทั่วไป จำนวน 300 ราย ที่ต้องใส่ฟันเทียมทั้งปากและต้องการใส่รากฟันเทียมช่วยยึดฟันเทียม พร้อมสานความร่วมมือทันตบุคลากรผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน
  2015-07-29 17:10
 • อธิบดีกรมการแพทย์เตือนสิงห์สุราทำร่างกายทรุดโทรม โรคแทรกซ้อน สมองเสื่อม พร้อมเผยตัวเลขนักดื่มส่วนใหญ่อยู่วัยกลางคน ว่างงาน รับจ้าง สาเหตุสำคัญเกิดจากเพื่อนชวน แนะใช้โอกาสเข้าพรรษาเลิกสุราเพื่อครอบครัวและอนาคตที่ดี
  2015-07-29 16:36
 • กรมการแพทย์ สปสช. อภ. จับมือวางระบบบริหารจัดการ “ยาบริจาคราคาแพงที่ได้รับจากบริษัทยา” ครั้งแรก ประเดิมยามะเร็งเม็ดเลือดขาว ยามะเร็งระบบทางเดินอาหาร หลังบริษัทผู้ผลิตยินดีช่วยผู้ป่วยระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้าถึงยา มูลค่าร่วม 2 พันล้านบาท
  2015-07-24 15:41
 • , ,
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ เขตบริการสุขภาพที่ 13 กับ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ นำเสนอ/บรรยาย “กรอบแนวคิดด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและวิทยาการผู้สูงอายุ (Ageing Healthy Policy : Geriatrics and Gerontology Concept)” เป็นการแลกเปลี่ย
  2015-07-23 11:48
 • สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ จับมือคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และColombo Plan Secretariat พัฒนาศักยภาพพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด หวังให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
  2015-07-22 19:44
 • อธิบดีกรมการแพทย์ เผยกลุ่มคนวัยสูงอายุเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการสมองเสื่อม แนะทำกิจกรรมที่มีการฝึกสมองสม่ำเสมอ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้ครบหมู่  พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด จะทำให้ห่างไกลจากโรค
  2015-07-22 18:50
 • สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ จัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์นานาชาติเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาการบริการโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีมาตรฐาน หวังลดอัตราพิการ เสียชีวิตของผู้ป่วย
  2015-07-21 19:19

Pages