กรมการแพทย์

 • สธ.เร่งพัฒนาสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ให้เป็นสถาบันเฉพาะทางระดับชาติ เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพรักษาโรคในผู้สูงอายุโดยเฉพาะ จากผลสำรวจล่าสุดในปี 2557 ไทยมีผู้สูงอายุ 10 ล้านกว่าคน ร้อยละ 95 มีปัญหาด้านสุขภาพ 
  2015-04-14 08:51
 • กรมการแพทย์เผยปัญหาสุขภาพผู้สูงวัย “โรคข้อเข่าเสื่อม” ชี้พบร้อยละ 10 ในผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ชี้ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากอายุ น้ำหนัก โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ การได้รับบาดเจ็บของข้อ และการออกกำลังกายประเภทที่มีการกระแทกรุนแรงและซ้ำๆ ที่ข้อต่อ พร้อมแนะควบคุมน้ำหนัก หลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบ คุกเข่า ขัดสมาธิ หรือนั่งยองๆ และควรบริหารข้อเข่าด้วยการปั่นจักรยานหรือการออกกำลังกายในน้ำ
  2015-04-12 08:35
 • กรมการแพทย์ระบุภัยเงียบสมองเสื่อม พบมากในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ระบุ 70% ของผู้ป่วยสมองเสื่อม มีสาเหตุมาจากโรคอัลไซเมอร์ รองลงมาคือโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมแนะวิธีเลี่ยงสมองเสื่อมด้วยการดูแลควบคุมภาวะความดันโลหิต เบาหวาน ไขมัน ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างสม่ำเสมอ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หลีกเลี่ยงสารเสพติด และทำกิจกรรมที่มีการฝึกสมองสม่ำเสมอและไม่เคร่งเครียดเกินไป
  2015-04-08 12:44
 • กระทรวงสาธารณสุข ชี้ภัยสภาพอากาศร้อนจัด เสี่ยงป่วยโรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดได้ง่าย อันตรายถึงชีวิต สถิติปี 2546-2556 มีรายงานเสียชีวิต 196 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เฉพาะปี 2556 มี 20 ราย ส่วนใหญ่เป็นชาย ย้ำเตือน 6 กลุ่มอาทิคนอ้วน ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้ระวัง โดยเฉพาะคอทองแดง ควรละซดเหล้า เนื่องจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้ความดันโลหิตสูง หัวใจทำงานหนักขึ้น อาจช็อคได้ แนะวิธีป้องกันควรดื่มน้ำมากๆ ผู้ที่เป็นโรคประจำตัวหากมีอาการผิดปกติเช่น ปวดศีรษะ ใจสั่น หน้ามืด ให้พบแพทย์ หรือโทรปรึกษา 1669   
  2015-04-06 14:15
 • สาธารณสุข จัดหน่วยบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่ถึงชุมชนในจังหวัดชลบุรี แม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช และพิจิตร ตั้งเป้าใส่ขาเทียมผู้พิการขาขาดฟรี 600 ราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ขณะนี้ทั่วประเทศมีคนพิการ 1.5 ล้านกว่าคน สาเหตุจากอุบัติเหตุ และเบาหวาน ตั้งเป้าบริการทำขาเทียมให้คนขาขาดครบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2559 
  2015-03-31 17:51
 • อธิบดีกรมการแพทย์แนะภัยตาบอดจากโรคต้อหิน เป็นได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน ผู้ที่มีสายตาสั้นหรือยาวมาก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงชี้ควรตรวจตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อหลีกเลี่ยงตาบอดถาวร
  2015-03-03 12:01
 • กรมการแพทย์พร้อมก้าวเข้าสู่บริการสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และความเชี่ยวชาญจากแพทย์สาขาต่างๆ สร้างเสริมสุขภาพตลอดช่วงชีวิต  
  2015-02-25 16:16
 • อธิบดีกรมการแพทย์เผยตัวเลขผู้ติดยาปี 2557 ยาบ้าครองแชมป์สูงสุด ส่วนใหญ่พบในผู้ว่างงาน เพื่อนชวน และอยากลอง พร้อมเปิดตัวหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
  2015-02-10 12:06
 • นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการความร่วมมือทางการแพทย์สู่ประชาคมอาเซียน  โดยมีผู้บริหารด้านสาธารณสุข จากกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมงาน ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
  2015-01-22 21:23
 • กรมการแพทย์เผยข้อมูลคนพิการในไทยกว่า 1.6 ล้านราย จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ การให้ความรู้ พัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพคนพิการ ให้สามารถจัดทำแผนการดูแลสุขภาพคนพิการระดับจังหวัด
  2015-01-21 18:38
 • อธิบดีกรมการแพทย์เผยมะเร็งตับและท่อน้ำดี พบมากภาคอีสานและภาคเหนือ ชี้เกิดจากการดื่มเหล้า กินอาหารขึ้นรา พร้อมแนะเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ เช่น ปลาน้ำจืดที่มีเกร็ด  เนื้อสัตว์รมควัน ปิ้ง ย่าง ทอดจนไหม้เกรียม และควรฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเด็กแรกเกิดเพื่อป้องกันภัยร้ายมะเร็งตับและท่อน้ำดี 
  2015-01-16 19:43
 • กรมการแพทย์ชี้เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เสี่ยงที่จะเกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบทางเดินอาหารในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน แนะพักผ่อนให้เพียงพอ โดยสวมใส่เสื้อผ้า ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ  กินอาหารปรุงสุก และอาหารที่มีวิตามินซีสูง ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังกินยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด  
  2015-01-10 16:44

Pages