กรมการแพทย์

 • แพทย์เผยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมฤตยูเงียบ เหตุอาการป่วยเหมือนการติดเชื้อ ภูมิแพ้ ทำให้รักษาไม่ทัน ระบุคนไทยป่วยปีละ 1,000 กว่าราย พบผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ชี้เป็นแล้วทำภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ติดเชื้อง่าย แนะชายแก่อายุ 60 ปีขึ้นไป คนภูมิคุ้มกันบกพร่อง ตรวจสุขภาพทุกปี ชี้รู้เร็วรักษาไวหายขาดได้
  2014-10-05 18:08
 • กรมการแพทย์แนะประชาชนเลี่ยงข้อเสื่อมด้วยการลดน้ำหนักตัว หลีกเลี่ยง นั่งพับเพียบ คุกเข่าขัดสมาธิ นั่งยองๆ รวมถึงออกกำลัง ด้วยการเดินช้าๆ การปั่นจักรยาน หรือการออกกำลังกายในน้ำ
  2014-10-05 17:47
 • อธิบดีกรมการแพทย์เผย คนไทยป่วยด้วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้น แนะเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจากอาหารไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หันมาออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
  2014-09-26 15:31
 • นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เชิงนโยบายเพื่อเผยแพร่หนังสือ Thailand Medical Services Profile 2011-2014 (การแพทย์ไทย 2554-2557) First Edition เพื่อการพัฒนางานวิชาการของระบบบริการทางการแพทย์ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร   เมื่อวันที่ 22 ก.ย.57
  2014-09-25 18:25
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  กรมการแพทย์ร่วมมือกับหลายภาคส่วนปกป้องเด็กและครอบครัว  ห่างไกลจากพิษสารตะกั่ว  พร้อมทบทวนการเฝ้าระวังการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กไทยอย่างเป็นระบบ
  2014-09-25 18:19
 • กรมการแพทย์เผย 6 บทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้มีมาตรฐาน ชี้ยาบ้า-ยาไอซ์ระบาดมากสุด ส่วนใหญ่พบในวัยรุ่น 12-17 ปี 
  2014-09-23 16:42
 • กรมการแพทย์ชูบทบาทบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดระดับประเทศกรมการแพทย์เผย 6 บทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้มีมาตรฐานชี้ยาบ้า-ยาไอซ์ระบาดมากสุด ส่วนใหญ่พบในวัยรุ่น 12-17 ปี 
  2014-09-19 20:36
 • กรมการแพทย์อบรมการคลอดมาตรฐานให้แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทั่วไทย หวังมารดารอดและทารกปลอดภัย พร้อมเผยภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดและภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็นภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดที่พบบ่อยสุด  
  2014-09-01 18:15
 • กรมการแพทย์จับมือทุกภาคส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เน้นความเชื่อมโยงในรูปแบบภาคีเครือข่าย ชุมชน ครอบครัว และการจัดบริการภาครัฐ พร้อมเผยรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่หลากหลาย อาทิ การจัดบริการผู้สูงอายุช่วงกลางวัน การจัดหอผู้ป่วยสำหรับผู้สูงอายุ การจัดหน่วยดูแลผู้สูงอายุระยะกลางก่อนส่งกลับบ้าน การจัดหน่วยดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  และการจัดทีมติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน รองรับสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  2014-08-26 18:05
 • โรคมะเร็ง ใครๆ ก็ไม่อยากประสบพบเจอ แต่ในความเป็นจริงคงไม่มีใครที่ไม่มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่ไม่เป็นมะเร็ง ยิ่งสถานการณ์ปัจจุบัน โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรคมะเร็งไม่ได้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของมวลมนุษยชาติ โดยในปีพ.ศ.2555 องค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั่วโลกจำนวน 14 ล้านรายและในจำนวนนี้เสียชีวิตถึง 8.2 ล้านราย
  2014-08-21 16:10
 • กรมการแพทย์จัดอบรมทันตแพทย์รองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น พร้อมแนะการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องในเบื้องต้น เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี
  2014-08-20 20:00
 • กรมการแพทย์ร่วมมือเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วไทย แก้ปัญหาวิกฤตโรคหัวใจ แนะสัญญาณวิกฤติหากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เจ็บร้าวไปบริเวณแขนซ้าย คอ ไหล่ มีเหงื่อออกทั่วร่างกาย ต้องรีบไปโรงพยาบาลเร็วที่สุด
  2014-08-07 17:24

Pages