กรมการแพทย์

 • อธิบดีกรมการแพทย์เผยการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวแล้วกว่า 8 พันราย   ร่วมมือกับหลายหน่วยงานตรวจสุขภาพครบวงจร
  2014-07-18 20:19
 • กรมการแพทย์เปิดตัวศูนย์โรคปอดจากการประกอบอาชีพ สถาบันโรคทรวงอก เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการตรวจวินิจฉัย รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู  ดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงด้วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพอย่างครบวงจร
  2014-07-18 11:13
 • นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก และอาคาร 33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อรองรับและให้บริการผู้ป่วยนอก โดยมีนายแพทย์สมพงษ์  ตันจริยภรณ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ต้อนรับ  ณ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร               
  2014-07-11 15:41
 • แพทย์เผย อาการชา อ่อนแรง ปลายมือปลายเท้า ระวังโรคปลายประสาทอักเสบ ระบุพบมากในผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ เตือนเป็นแล้วระวังอย่าให้เกิดแผล ทำให้ลุกลาม รักษายาก
  2014-07-02 16:36
 • สถิติเด็กทารกเสียชีวิต พบเกินครึ่งตายตั้งแต่เดือนแรก กว่า 30% มาจากการคลอดก่อนกำเนิด ต้นเหตุมีเซ็กซ์วัยเรียน หากเด็กรอดมีโอกาสตาบอด เจ็บป่วยบ่อย กรมการแพทย์เล็งใช้เขตบริการสุขภาพเรื่องระบบสุขภาพเด็ก ตั้งเป้าลดเด็กเดือนแรกตายให้เหลือ 8 คนต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
  2014-06-25 21:42
 • คนไทยป่วยกระดูกสันหลังคดมากขึ้น กว่า 80% ไม่ทราบสาเหตุ กรมการแพทย์เผยขายาวไม่เท่ากันมีโอกาสเสี่ยงเป็นเช่นกัน ระบุเป็นแล้วทำให้กระดูกสันหลังจะบิดออกด้านข้าง สะโพก เอว ไหล่ ไม่เท่ากัน เกิดอาการปวดเรื้อรัง เตือนพบแพทย์รักษา พร้อมแนะวิธีสังเกต
  2014-06-25 21:37
 • อธิบดีกรมการแพทย์ชี้ผู้สูงวัยเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต  แนะตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง  ระบุหากพบอาการแขน ขา อ่อนแรงครึ่งซีก เดินเซ พูดลำบาก กลืนลำบาก ตามองไม่เห็น หรือมองเห็นภาพซ้อน ปวดศีรษะเฉียบพลัน อาเจียน  รีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดภายใน  3 ชั่วโมง  
  2014-06-23 16:14
 • กพย.กระทุ้งตั้งหน่วยงานกลางการวิจัยในคน หวังมีหลักเกณฑ์จริยธรรมเป็นแบบมาตรฐานเดียว ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ กรมการแพทย์เผยเร่งร่างกฎหมายตั้งหน่วยงานกลางอยู่
  2014-06-17 21:20
 • นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดจากประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียร์นม่า ฟิลิปปินส์  และเวียดนาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อพัฒนาและยกระดับความร่วมมือในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีมาตรฐานและเป็นรูปธรรม ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่ 11-13  มิถุนายน 2557
  2014-06-13 11:02
 • อธิบดีกรมการแพทย์ชี้อันตรายจากสารเคมีเป็นอันตรายใกล้ตัวคนไทยมากขึ้น เผยเตรียมพัฒนาทีมแพทย์รับมืออุบัติภัยสารเคมีเพื่อประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วย
  2014-06-12 09:49
 • อธิบดีกรมการแพทย์เผยยาบ้าครองแชมป์ผู้เสพมากสุด  พบในชายมากกว่าหญิง  และในวัยรุ่น  15-19  ปี  สาเหตุส่วนใหญ่จากคำชวนของเพื่อน  แนะหนทางห่างไกลยาเสพติดชี้ผู้ปกครองดูแลลูกหลานใกล้ชิดและคบเพื่อนดี 
  2014-06-11 15:59
 • ย้อนไปเมื่อกว่า 60 ปีมาแล้ว ก่อนที่จะมาเป็นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนั้น เดิมเป็นแผนกเด็กในโรงพยาบาลหญิง(โรงพยาบาลราชวิถี) ซึ่งขณะนั้นมีเตียงรับผู้ป่วยเด็กเพียง 25 เตียง  และในปี พ.ศ. 2496 รัฐบาลได้อนุมัติเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแผนกเด็ก และสามารถขยายงานในการดูแลผู้ป่วยเด็กหลายสาขา รับผู้ป่วยได้ 137 เตียง และให้ชื่อว่า“โรงพยาบาลเด็ก” ในการบังคับบัญชายังขึ้นกับโรงพยาบาลหญิง จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มาทำพิธีเปิดอาคารของโรงพยาบาลเด็กในวันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2497
  2014-06-11 06:44

Pages