กรมการแพทย์

 • อธิบดีกรมการแพทย์ชี้โรคเกาต์เป็นที่พบบ่อยสุดในโรคข้ออักเสบเฉียบพลัน  สาเหตุสำคัญจากกรดยูริกพุ่งสูง  แนะเลี่ยงการดื่มเหล้า  เบียร์  และอาหารประเภทเครื่องในสัตว์  สัตว์ปีก  รวมทั้งอาหารทะเลปริมาณมากเป็นประจำ
  2014-07-31 19:24
 • สธ.จัดประชุมถอดบทเรียนการจัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีชุมนุมทางการเมือง ปี 2556-2557 ใช้เป็นแม่แบบจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินดูแลประชาชนอย่างรอบด้าน พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินต่างๆในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเสียชีวิตผู้ชุมนุม และเจ้าหน้าที่ปลอดภัย โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงกลาโหม จะพัฒนาหลักสูตรการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขณะยังมีเหตุปะทะ
  2014-07-23 12:24
 • นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมรับฟังการถอดบทเรียนและมอบโล่แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการชุมนุมทางการเมือง โดยบุคลากรทางการแพทย์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน พร้อมประยุกต์เป็นแนวทางการทำงานเดียวกันในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพมหานคร  วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
  2014-07-22 19:58
 • อธิบดีกรมการแพทย์เผยการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวแล้วกว่า 8 พันราย   ร่วมมือกับหลายหน่วยงานตรวจสุขภาพครบวงจร
  2014-07-18 20:19
 • กรมการแพทย์เปิดตัวศูนย์โรคปอดจากการประกอบอาชีพ สถาบันโรคทรวงอก เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการตรวจวินิจฉัย รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู  ดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงด้วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพอย่างครบวงจร
  2014-07-18 11:13
 • นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก และอาคาร 33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อรองรับและให้บริการผู้ป่วยนอก โดยมีนายแพทย์สมพงษ์  ตันจริยภรณ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ต้อนรับ  ณ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร               
  2014-07-11 15:41
 • แพทย์เผย อาการชา อ่อนแรง ปลายมือปลายเท้า ระวังโรคปลายประสาทอักเสบ ระบุพบมากในผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ เตือนเป็นแล้วระวังอย่าให้เกิดแผล ทำให้ลุกลาม รักษายาก
  2014-07-02 16:36
 • สถิติเด็กทารกเสียชีวิต พบเกินครึ่งตายตั้งแต่เดือนแรก กว่า 30% มาจากการคลอดก่อนกำเนิด ต้นเหตุมีเซ็กซ์วัยเรียน หากเด็กรอดมีโอกาสตาบอด เจ็บป่วยบ่อย กรมการแพทย์เล็งใช้เขตบริการสุขภาพเรื่องระบบสุขภาพเด็ก ตั้งเป้าลดเด็กเดือนแรกตายให้เหลือ 8 คนต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
  2014-06-25 21:42
 • คนไทยป่วยกระดูกสันหลังคดมากขึ้น กว่า 80% ไม่ทราบสาเหตุ กรมการแพทย์เผยขายาวไม่เท่ากันมีโอกาสเสี่ยงเป็นเช่นกัน ระบุเป็นแล้วทำให้กระดูกสันหลังจะบิดออกด้านข้าง สะโพก เอว ไหล่ ไม่เท่ากัน เกิดอาการปวดเรื้อรัง เตือนพบแพทย์รักษา พร้อมแนะวิธีสังเกต
  2014-06-25 21:37
 • อธิบดีกรมการแพทย์ชี้ผู้สูงวัยเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต  แนะตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง  ระบุหากพบอาการแขน ขา อ่อนแรงครึ่งซีก เดินเซ พูดลำบาก กลืนลำบาก ตามองไม่เห็น หรือมองเห็นภาพซ้อน ปวดศีรษะเฉียบพลัน อาเจียน  รีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดภายใน  3 ชั่วโมง  
  2014-06-23 16:14
 • กพย.กระทุ้งตั้งหน่วยงานกลางการวิจัยในคน หวังมีหลักเกณฑ์จริยธรรมเป็นแบบมาตรฐานเดียว ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ กรมการแพทย์เผยเร่งร่างกฎหมายตั้งหน่วยงานกลางอยู่
  2014-06-17 21:20
 • นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดจากประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียร์นม่า ฟิลิปปินส์  และเวียดนาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อพัฒนาและยกระดับความร่วมมือในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีมาตรฐานและเป็นรูปธรรม ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่ 11-13  มิถุนายน 2557
  2014-06-13 11:02

Pages